Nieuws

Belangrijke bijdrage biomassa in NL-energievoorziening

De hoeveelheid houtige biomassa voor energiedoeleinden in 2023 bedroeg 3,1 miljoen ton. Dat blijkt uit het recente jaarbericht van PBE. Het gebruik is hiermee met ca. 1,0 miljoen ton (24%) afgenomen ten opzichte van 2022. De belangrijkste reden voor deze afname is een... Lees meer

Start productie duurzame professionele substraten in Duiven

Olde Bolhaar Eco Service zet samen met Klasmann-Deilmann in op het verder verduurzamen van grondstoffen voor in substraten. In deze transitie wordt gewerkt aan optimale mengsels voor de teelt met een minimale milieu-impact. De ingebruikname van de nieuwe... Lees meer

Nieuwe wind door West-Overijssel

Het is met tegenzin maar de gemeenten in West-Overijssel gaan akkoord. Er komen nu snel nieuwe windturbines in West-Overijssel. En minder zonnevelden. Dat blijkt uit de nieuwsbrief van het RES-team begin deze maand. De provincie heeft hier hard op aangestuurd. Ook... Lees meer

Warmtenetten kosten de samenleving minder dan warmtepompen

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), blijkt dat een warmtenet in dichtbevolkte stadswijken lagere maatschappelijke kosten heeft in vergelijking met individuele warmtepompen. Deze kosten vertalen zich helaas niet naar de... Lees meer

Twentse houtkozijnen uit inlands hout

Er komt er steeds minder hout uit het Nederlandse bos. Er wordt druk geplant, maar minder gekapt. Dit terwijl de vraag naar biobased materiaal steeds groter wordt. Hoe komen we hier uit? Bos- en houtpartijen sloegen de handen ineen en kwamen tot een mooie oplossing.... Lees meer

Gemeenten in Twente vormen coalitie voor versnellen biogas

Verkenning Oud-wethouder Tom Vleerbos heeft in opdracht van de RES-Twente een verkenning gedaan om een coalitie te vormen met 7 gemeenten, Cogas, Twence en BEON. De gemeenten hebben deze onlangs besproken. Vijf actielijnen zijn daaruit voortgekomen: (1) aanpassen van... Lees meer

Eerlijk verhaal over mestvergisting en groengas op eerste gezamenlijke Rabobank – BEON bijeenkomst

Op 8 april waren er meer dan 200 ondernemers te gast bij het Hoftheater in Raalte, waar de Rabobank in samenwerking met BEON een bijeenkomst organiseerde voor de productie van groengas. Jenneke Palland opende de sessie en loodste aanwezigen soepel door het programma.... Lees meer

Compostering en vergisting belangrijk voor nutrientrecycling

Meer dan vijftig mensen uit heel Europa bezochten de SCALE-UP webinar over nutriënt recycling op 12 maart. Dit is de basis voor de groei van biobased productie. Ook diverse BEON-partijen waren van de partij. Boeiende presentatie over de toekomst van compost en... Lees meer

Nieuwe categorie kleine mestvergisting in advies SDE-regeling

Onlangs heeft PBL het jaarlijkse advies over de SDE++ tarieven gepubliceerd. Er is een nieuwe categorie geopend voor kleine boeren. Dit is tot een capaciteit van 110 kW. Dit komt overeen met 180 koeien. Het tarief voor deze nieuwe categorie is € 0,2187 per kWh (€ 2,14... Lees meer

Mestverwaarding wordt steeds belangrijker

Dat bleek uit de goed bezochte mestbijeenkomst die het Centrum voor mestverwaarding op 18 januari organiseerde in Zwolle. Er is meer mest dan kan worden uitgereden. De plaatsingsruimte daalt met 80 miljoen kg stikstof. Aan de andere kant moet er nog steeds kunstmest... Lees meer

BEON-deelnemers delen inzichten met gemeenten over ontwikkeling biogashubs

Gemeenten zetten in op biogashubs Gemeenten in Twente en West-Overijssel willen meer groengas. Dat is ook in hun RES opgenomen. Biogashubs, waarbij meerdere boerderijvergisters met elkaar zijn verbonden, is daarbij een belangrijke optie. Maar wat komt daar allemaal... Lees meer

De Rabobank treedt toe als deelnemer van BEON.

Hiermee denken partijen vooral een boost te kunnen geven aan mestvergisting in Oost-Nederland. Groengas speelt een cruciale rol in de energietransitie en mestverwaarding is essentieel voor de verduurzaming van de landbouw. Met deze sector voelt de Rabobank zich vanuit... Lees meer

Biogashubs krijgen financieel perspectief

Biogashubs staan nog steeds volop in de belangstelling. Hoe zit het met de initiatieven in Overijssel. En hoe ziet de businesscase er uit? Voor de boeren, voor de biogashub en voor de netwerkbeheerder? Op donderdag 14 december had de provincie voor gemeenten en... Lees meer

Invitation for second training course bio-economy

Dear colleague, We hope this message finds you well. We are excited to invite you and your local stakeholder networks to participate in the upcoming sessions of the bioeconomy training program organized within the framework of the SCALE-UP project... Lees meer

Verslag Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 26 oktober 2023

BEON gaat samen met provincie voor 100 miljoen m3 groen gas in Overijssel. En wil met groene grondstoffen bouwen aan een duurzaam Oost-Nederland. Zo opende de kersverse voorzitter René Cornelissen de Nieuwe Energiedag 2023. Ambities moeten hoog blijven. Ook landelijk.... Lees meer

Biogashubs in de knel door late aanpassing tarieven SDE++

Veel kleine vergister initiatieven zijn plotseling niet meer haalbaar. De subsidiebedragen voor mestvergisting in de SDE++ zijn plots veranderd. Tientallen boeren hebben besloten geen aanvraag te doen. PBL verraste de sector met een erratum dat de kostprijs van groen... Lees meer

Training cursussen biobased projecten

Het projectteam van het SCALE-UP project heeft een trainingsprogramma ontwikkeld voor regionale belanghebbenden in de bio-economie. BEON neemt als cluster in het SCALE-UP project deel. Dit geeft haar deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan het online... Lees meer

Wel 50 SDE-aanvragen in Cogas-gebied voor mestvergisters

In Cogas-gebied wordt nu echt vaart gemaakt. Dat vernamen aanwezigen op de BEON-workshop van afgelopen 28 juni. Cogas verwacht dit jaar al naar 20 miljoen m3 groen gas te gaan. Dan stijgt het daarna nog fors verder. Veel aanvragen zijn in clusterverband. Cogas biedt... Lees meer

Duitse gemeente Lathen verduurzaamt gezamenlijk warmtevoorziening, BIOZE-team onder de indruk

Voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van vijf dorpen heeft de gemeente Lathen een energie coöperatie opgericht. Deze heeft een aantal verwarmingsinstallaties in beheer: een houtgestookte bio-WKK aangevuld met twee biogas-WKK’s. Begin juni kwamen... Lees meer

Planningstool en FAQ bio-energie genieten internationale belangstelling

Er wordt een planningstool ontwikkeld door de faculteit ITC van de Universiteit Twente (zie foto). Hiermee kunnen gemeenten geholpen worden met het plannen van vergistingsprojecten. Dit project werd uitgebreid besproken op de projectbijeenkomst begin juni 2023 met... Lees meer

BEON pleit voor meer urgentie voor duurzame energie

BEON pleit voor meer urgentie voor duurzame energie. De tijd dringt. Dat maakt ze duidelijk in haar brief aan de formateurs van de provincie Overijssel . Ook pleit ze voor betere inzet van biogrondstoffen voor het klimaat, vooral mest. Alle koeien, kalver- en... Lees meer

Transitie kan niet zonder chemische industrie

Dat schrijven drie hoogleraren van de universiteiten Twente, Eindhoven en Delft in NRC als reactie in een stevig debat om de banden met de fossiele industrie te verbreken. Onder de auteurs ook Prof. Sascha Kersten, tevens bestuurslid van BEON, het samenwerkingsverband... Lees meer

Boerderijvergisting nu bloedaantrekkelijk

Er zijn zeer positieve ontwikkelingen voor mono-mestvergisting. De SDE++ is met ruim 75% verhoogd tot 0,198 per kW ofwel 1,93 per m3 aardgas. Dat meldt de website van CCS, de BEON-deelnemer die zich heeft gespecialiseerd in dit veld. In 2022 bedroeg het basisbedrag... Lees meer

Groen gas productie in Enexis gebied stagneert

In het verzorgingsgebied van Enexis stagneerde de productie van groen gas in 2022 en bleef staan op 77 miljoen kuub. Het aantal invoeders steeg wel. De stagnatie is zorgwekkend, gezien de grote rol die groen gas moet gaan spelen bij het verduurzamen van de... Lees meer

Meer aandacht voor exploitatie in bossenstrategie provincies

De BEON-projectgroep pleit voor meer aandacht voor opbrengsten voor de landeigenaar in de bossenstrategie en het provinciaal plan landelijk gebied. Dit is belangrijk voor klimaat- en energiedoelstellingen, maar ook voor landschappelijke doelstellingen en... Lees meer

Kandidaten Provinciale Staten: belangrijkste punten energie en klimaat voor komende periode

De landelijke Vereniging Voor Duurzame Energie (NVDE) heeft een prachtig dossier samengesteld op het gebied van klimaat en energie, speciaal bestemd voor nieuwe Statenleden. Dit is belangrijke informatie gezien de belangrijke rol van de provincies in de... Lees meer

BEON workshop: Regionale procesindustrie moet belangrijke slagen maken op duurzaamheid, Grolsch is belangrijk voorbeeld in Overijssel

De industrie staat voor grote uitdagingen. Hoe kunnen processen worden verduurzaamd? Het gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen moet worden teruggebracht om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hier wordt strak beleid op gevoerd. De oorlog... Lees meer

Jetten: kortere doorlooptijd mestvergisting

Minister Jetten wil dat mestvergisters sneller een vergunning krijgen. En lokale overheden moeten aan de slag met het ter beschikking stellen van locaties. Anders wordt de doelstelling voor groen gas niet gehaald. Dit gaf hij aan tijdens zijn bezoek op 23 januari aan... Lees meer

Hoogwaardige stikstofnitraat uit digestaat, de status van mest ver ontstegen

Marc van Oers van het bedrijf Van Iperen weet precies wat planten nodig hebben om te groeien. Hij is zelf akkerbouwer. Voor een deel van zijn tijd. Voor het overige deel houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe meststoffen voor de tuinbouw wereldwijd.... Lees meer

Duurzame warmte voor de brouwerij, groen gas voor de stad

De Grolsche bierbrouwerij maakt gebruik van duurzame warmte van Twence. Een primeur, want het is het eerste bedrijf dat rechtstreeks duurzame warmte van Twence ontvangt in de vorm van warm water en dit inzet voor industriële processen, zoals het opwarmen van pasteurs... Lees meer

Nieuw bos in Enschede, hout voor de toekomst

Er is in december nog hard gewerkt op het veld. Honderden boompjes zijn geplant op het gebied rondom de Strootmansweg in het buitengebied tussen Boekelo en Beckum. Deze boompjes zijn ter beschikking gesteld door BEON met subsidie van de provincie Overijssel. Dit... Lees meer

Nieuwe Energiedag Oost Nederland: meer ruimte voor duurzame energie en biogrondstoffen

Er moet meer ruimte komen voor duurzame energie en biogrondstoffen. Dat was het thema van de Nieuwe Energiedag 2022. Zoals elk jaar was er ook weer veel aandacht voor de mijlpalen die zijn bereikt, met excursies in de morgen en presentaties in de middag. Publiek werd... Lees meer

Mestvergistingsinstallatie feestelijk geopend

Eindelijk! Zo riep Marc Kapteijn, directeur van Twence, uit bij de opening van de mestvergistingsinstallatie! Tien jaar heeft het geduurd van concept naar realisatie. Dat terwijl de installatie zo belangrijk is voor de verduurzaming van de landbouw en de regionale... Lees meer

Energiefabriek Waterschap feestelijk geopend

Met een prachtige foto werd de vergistingsinstallatie op het RWZI-terrein in Hengelo feestelijk geopend. Hengelo blijft zo koploper in Oost-Nederland als het om bijzondere bio-energie-installaties gaat. In de installatie wordt rioolslib gekraakt met stoom en... Lees meer

Nieuwe vergister draait zonder subsidie

De nieuwe mestvergister bij varkenshouderij ’n Stol in Hoge Hexel kan draaien zonder gebruik te hoeven maken van de SDE-vergoeding. Dat werd door de gastheer vol trots verteld op de Open Dag op 1 september. Ongeveer 50 agrariërs en andere geïnteresseerden waren... Lees meer

Overijssel hervat steun bio-energie

De provincie Overijssel heeft de steun voor bio-energie hervat. Dit is goed nieuws voor de sector. Maar de steun is niet zonder voorwaarden. De provincie houdt hierbij het advies van de SER goed in gedachten. Deze adviseerde partijen om biomassa zoveel mogelijk in te... Lees meer

Duurzame stallen essentieel voor stikstofreductie en goede biogas productie

Dit blijkt uit een drietal studies die BEON-deelnemers over het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. HoSt liet Monteny Milieu Advies de milieueffecten doorrekenen van stalaanpassingen, vergisting en digestaat opwerking. De duurzame stal levert niet alleen een stevige... Lees meer

Waterstof webinar met productie uit afvalwater in Duitsland en H2-hub in Twente

Veelbelovende resultaten Waterstof maken uit rioolwater. Hiernaar hebben Duitse en Nederlandse partijen samen onderzoek gedaan. Een pilotplant is gebouwd in Steinfurt bij de Fachhochschule Munster. Op 31 maart presenteren projectpartners van het BIOTecH2-project de... Lees meer

Overijssel stelt subsidie beschikbaar voor boerderijvergisters

Nieuwe stalvloer De provincie gaat 1,2 miljoen euro ter beschikking stellen voor mestvergisting. Het gaat om de ondersteuning van initiatieven voor boerderijvergisters (tot 25.000 m3/jaar). Naast de directe kosten voor een vergistingsinstallatie hebben agrariërs vaak... Lees meer

Biogas Hoge Hexel opgeleverd

CCS heeft een mooie boerderijvergister gebouwd bij varkenshouderij Tijs uit Hoge Hexel, Deze installatie is de grootste boerderijvergister van Nederland die alleen op mest draait. Zonder co-vergistingsmateriaal. De eigen mest wordt aangevuld met varkensmest van vier... Lees meer

Meer geld nodig voor groen gas en groene warmte

Duurzame warmte, hernieuwbaar gas en elektrificatie zijn van groot belang voor de energietransitie maar scoren slecht bij de afgelopen SDE++ subsidierondes. De NVDE bepleit een budget van 12 miljard euro in de ronde van 2022 om ook deze technieken een goede kans te... Lees meer

Grolsch gaat samen met HoSt voor groen gas

Gas ook groen Na de beugel ook het gas groen. Grolsch wekt al jaren veel biogas op in een anaerobe slib reactor. Verrukkelijke maaltijd voor vele bacteriën. Een paar miljoen m3 aan biogas bruist de reactor uit. Niet alles heeft Grolsch nodig. Grolsch gaat daarom samen... Lees meer

Informatiesessie bio-energie provinciale staten

Onder leiding van Bart van Moorsel heeft de Statencommissie Milieu & Energie een informatiesessie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de provincie heeft om te sturen op duurzaamheidseisen en biomassaprojecten. In dit kader is Frans Feil gevraagd... Lees meer

UT-onderzoek: vergisting reduceert emissies stikstof en broeikasgassen

Een recent onderzoek aan de Universiteit Twente toont aan dat emissies van stikstof en broeikasgassen sterk worden verminderd bij vergisting van mest bij melkveehouderijen. Nick Reijers heeft dat in zijn doctoraalscriptie aangetoond met een model. Dit model werd op 26... Lees meer

Mineral Valley en BEON bespreken mestvergisting in combinatie met duurzame landbouw

Workshop over groen gas opwekking in combinatie met duurzame landbouw. De workshop wordt gehouden in samenwerking met Mineral Valley. . Spreker Niek Reijers die aan de universiteit Twente onlangs is afgestudeerd op het gebied van emissies van mestvergisters, zal een... Lees meer

Groen gas produceren en invoeden op het aardgasnet

Agrariër en ondernemer Frank van Genugten vertelt graag over zijn ervaringen met het bouwen van zijn vergister en het produceren van groen gas. De installatie is gebouwd door HoSt en het gas wordt ingevoed op het netwerk van Enexis. Het netwerkbedrijf hecht aan een... Lees meer

Coalitieakkoord zet stevig in op duurzame energie

De nieuwe regering zal stevig inzetten op duurzame energie. Met een fonds van 35 miljard euro gaat ze extra investeren en wil ze gaan voldoen aan de afspraken van Parijs. Nog even de belangrijkste punten op een rij op het gebied van duurzame energie en... Lees meer

Gemeenten werken in West-Overijssel samen met de provincie op het gebied van mestvergisting

Gemeenten verdiepen zich onder leiding van netwerkbeheerder Rendo en de provincie in de mogelijkheden voor groen gas.  Onlangs kwamen betrokken partijen bij elkaar in een NEO-RES werkplaats om te leren van businesscases van boerderijvergisters en mogelijke... Lees meer

Landbouw- en energiepartijen reageren verontrust op anti-mestvergisting motie Tweede Kamer

BEON, NVDE en stichting Groen Gas hebben verontrust gereageerd op de motie die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen waarin de regering wordt gevraagd geen subsidie voor mestvergisting meer te geven. Mestvergisting dient niet meer gezien te worden als oplossing... Lees meer

Twence gaat grootschalig CO2 afvangen

Twence start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van de installatie, waarmee jaarlijks maar liefst 100.000 ton CO2 wordt afgevangen en hergebruikt. De CO2 kan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen. Of naar... Lees meer

Nieuwe Energiedag Oost-Nederland – netwerken in de energietransitie

Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2021 toont resultaten afgelopen jaar Het is goed om jaarlijks terug te kijken om te zien wat er allemaal is gebeurd. Op de Nieuwe Energiedag hebben BEON-deelnemers dat samen met hun gasten, de partners vanuit Nieuwe Energie Overijssel... Lees meer

Verduurzaming gebouwde omgeving: BEON en Pioneering zien gezamenlijke missie

BEON en Pioneering willen blijven samenwerken. Dit was de belangrijkste conclusie van de afrondende GO-Duurzaam bijeenkomst die op 28 oktober was georganiseerd. Binnenkort loopt dit programma af. Onder dit programma – dat mogelijk was gemaakt door het Europese... Lees meer

Groen licht Raad van State voor houtpellet fabriek Almelo

De plannen van Jan Demmer voor de houtpellet fabriek zouden kunnen doorgaan. De Raad van State veegde onlangs de bezwaren van de buurt van tafel. Dit berichtte de energienieuwsdienst Energeia onlangs. De fabriek wil van groenstromen van landschapsonderhoud houtpellets... Lees meer

Groen licht voor warmtelevering Twence aan Grolsch

Grolsch en Twence kunnen officieel van start met de aanleg van de ondergrondse leiding, waarmee Twence in 2022 duurzame warmte gaat leveren aan Grolsch. De benodigde vergunningen voor deze leiding en voor de benodigde aanpassingen bij Grolsch zijn afgegeven. Deze... Lees meer

Bestuurders onder indruk van nieuwe groengas installaties in Oost-Nederland

Om het grote groen gas potentieel in Overijssel te benutten wil de provincie samen met gemeenten en BEON in een proefproject locaties ontwikkelen voor mestvergisting. Voor initiatiefnemers is het vaak ondoenlijk om dit zelf te doen.  Trajecten zijn lang en vol risico.... Lees meer

Bio-energie bedrijven Oost-Nederland omarmen nieuwe gedragscode

BEON-deelnemers zijn een nieuwe gedragscode overeengekomen. Het is een actualisering van de oude. Wat blijft en nogmaals wordt benadrukt is dat alle bio-energieprojecten, groot en klein, schoon en duurzaam moeten zijn. Biomassa is momenteel de grootste bron van... Lees meer

Stadsverwarming Purmerend strijdt voor uitbreiding

Maar het zit niet altijd mee, zo blijkt een een bericht van Energeia deze week. Stadsverwarming Purmerend (SVP) is zijn natuurvergunning voor een nieuwe biowarmtecentrale kwijt. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Volgens de bestuursrechter is de... Lees meer

Staalconcern gaat proces verduurzamen

Het bedrijf ArceloMittal gaat biogrondstoffen gebruiken voor proceswarmte in haar fabriek in Gent. Het staalbedrijf heeft onlangs een contract gesloten met het Nederlandse bedrijf Perpetual Next voor de levering van 350.000 ton getorrificeerd hout per jaar.... Lees meer

Nijpels: “Te weinig oog voor samenhang puzzelstukjes Klimaatakkoord”

Hoeder van het Klimaatakkoord Ed Nijpels waarschuwt dat de klimaatdoelen buiten bereik dreigen te raken en de kosten van de transitie oplopen, doordat het kabinet de SDE++ 2021 niet openstelt voor lage temperatuur-warmtetoepassingen van houtige biogrondstoffen. Eind... Lees meer

Groen gas in een notendop

CCS Energie-advies nam onlangs de gemeenten van de RES West Overijssel mee in ‘het verhaal’ van groen gas tijdens de werkplaats van 27 mei 2021 . Hierbij kregen de deelnemers antwoord op vragen als: Wat is groen gas? Hoe wordt het geproduceerd? Welke verschillende... Lees meer

Noordoost Twentse gemeenten zien grote potentie in groengas uit biogas

PERSBERICHT GEMEENTE DINKELLAND De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een forse bijdrage leveren aan een succesvolle energietransitie. Groengas, dat aardgas een-op-een kan vervangen, wordt gemaakt van biogas. Het wordt via het bestaande... Lees meer

Energiesector reageert verbaasd op terugtreden milieuorganisaties uit duurzaamheidsoverleg biomassa Energieakkoord

Energie-Nederland reageert vooral verbaasd op het besluit van de Milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzame Biomassa te stappen. Voor de gesubsidieerde biomassa die de Nederlandse energiebedrijven in hun elektriciteitscentrales gebruiken gelden de strengste... Lees meer

Pilots klimaatslim landschapsbeheer met oog op eindgebruik in materialen en energie

Project klimaatslim landschapsbeheer bereikt mijlpaal De selectie van enkele locaties om klimaatslim aan de slag te kunnen met bos- en landschapsbeheer heeft plaatsgevonden. Projectleider Jan ten Tije van Stimuland is er heel tevreden over. ‘We hebben nu een... Lees meer

Biobased is harde eis

Biobased: Geen wens, maar een eis. Dat stelde ondernemer Fred van Schoonhoven van Biopanel in het kiEMT-webinar op 23 juni over biobased toepassingen in Gelderland. En veel producten hebben een hoge CO2-footprint. Dat moet minder. Zowel hij als zijn collega van... Lees meer

Klimaatdoelstellingen raken uit zicht door onderbreking steun SDE++ bio-energie

De tijdelijke stop op de steun voor houtige biomassa bij Rijk en provincie zorgt ervoor dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken en de kosten oplopen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het bestuur van BEON hebben zeer bezorgd gereageerd op de... Lees meer

Biomassa draagt bij aan vermindering uitstoot CO2

De energieproductie uit reststromen kan in veel gevallen tot klimaatwinst leiden. Soms zelfs ook ten opzichte van materiaalproductie. Vooral dit laatste was een belangrijke opvallende conclusie in het proefschrift van Dr. Hanssen. Begin 2021 is hij gepromoveerd aan de... Lees meer

Azzuro gaat groengas expertise Oost-Nederland verder versterken

Azzuro is een Gelders internationaal opererend bedrijf uit Heteren met een kantoren in Assen (Drenthe) en Phoenix Arizona (USA). Het bedrijf levert al ruim twintig jaar industriële installaties voor biologische luchtzuivering over de gehele wereld. Corebusiness is de... Lees meer

Niet zagen voor de kachel, maar voor het landschap

Het gebruik van houtige biomassa staat in Overijssel onder druk, maar zonder de inzet hiervan halen we onze doelstellingen niet. Biomassa wordt in Oost-Nederland al volop ingezet als lokale energiebron. Ook wordt er gewerkt om hout steeds meer in te zetten als... Lees meer

Twente wil hogere waardering boerderijvergisting

Om voldoende groen gas in Twente op te wekken, pleit Rene Venendaal voor een aparte categorie mono-mestvergisters. Deze moet het voor 60% van de boeren aantrekkelijk maken om hun mest te vergisten. René Venendaal is kwartiermaker voor mestvergisting in Noordoost... Lees meer

Gedragscode Biomassa

Het verwerken van biomassa tot duurzame energie staat al enige tijd onder druk, met een tijdelijke stopzetting van de ondersteuning voor nieuwe houtige biomassaprojecten, als recente ontwikkeling in Overijssel (zie Statenbrief). De zorgen over duurzaamheid van vooral... Lees meer

Jaarbijeenkomst GO-Duurzaam: BEON en Pioneering zien gezamenlijke missie in de verduurzaming van bron tot woning

Verduurzaming van bron tot woning In twee sessies was het jaarevent van GO-Duurzaam dit jaar. Op 21 en 28 april. Live vanuit de studio van 1Twente in Enschede. Met als thema: verduurzaming van bron tot woning: Naast halvering van het warmtegebruik is de verduurzaming... Lees meer

Ook landelijk veel aandacht voor hybride warmtepompen

Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Daarvoor pleit de ‘Coalitie HR-Hybride’, met daarin Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Natuur & Milieu. De partijen willen dat een nieuw kabinet... Lees meer

Vermindering uitstoot OK, maar bio-energie moet mogelijk blijven

Een aantal landelijke en regionale organisaties hebben een uitvoerige brief geschreven aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De hoofdlijn is ‘Vermindering uitstoot OK, maar bio-energie moet mogelijk blijven’. Ook BEON heeft de brief onderschreven. Vrees is... Lees meer

Go-Duurzaam ’Verduurzaming van bron tot woning’

Dit jaar worden er twee digitale bijeenkomsten georganiseerd op 21 en 28 april. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening besproken. Hieronder staat het programma voor beide dagen én de link om je... Lees meer

Provincie zet financiering biomassa projecten tijdelijk stop, sector hoopt op voorspoedige herstart

De biomassadiscussie raakt ook de politiek in Zwolle. Dit is aanleiding geweest voor Gedeputeerde Staten om de financiering tijdelijk stop te zetten. In haar persbericht geeft ze haar zorgen over duurzaamheid van vooral houtige biomassa aan. Ze begrijpt dat een... Lees meer

RES Twente borgt bijdrage vergisting voor duurzame doelen

Het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 is een tussenproduct van alle betrokken partners op weg naar RES Twente 1.0. Hierin is op hoofdlijnen opgenomen hoe we willen zorgen dat we richting 2030 de juiste strategische koers kunnen varen om de helft van het huidig... Lees meer

Bart Strengers (PBL) over houtige biomassa: uitfaseren nog zeer onverstandig

Uitfaseren zonder zicht op alternatief is onverstandig. Dat is de boodschap die Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft meegegeven in zijn rapport over dit onderwerp. Eerder vorig jaar had hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de voorbereiding... Lees meer

Opinie-onderzoek: Nederlanders overschatten klimaatbeleid

Nederlanders hebben een beperkt inzicht in de energietransitie. Zo overschatten ze de hoeveelheid duurzame energie. Het aandeel zonne-energie wordt het meest overschat: volgens respondenten is dat 19 procent, in werkelijkheid is het 1 procent. Dit blijkt uit een... Lees meer

Groen Gas Innovatieanalyse

TKI Nieuw Gas heeft innovatieprogramma’s opgesteld om innovatie in de groen gas sector te ondersteunen. Deze innovatieprogramma’s staan aan de basis van de regelingen die samen met RVO worden ontworpen en die bedrijven verleiden om te investeren in opschaling en... Lees meer

Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen

De klimaatdoelstellingen vliegen ons om de oren. Dat kan zowel een bedreiging als een kans zijn voor uw bedrijf. Methaanuitstoot vanuit de veehouderij draagt bij aan het broeikaseffect. Ditzelfde methaan kan ook dienen als vervanger van aardgas en zo juist bijdragen... Lees meer

Warmtecongres: Bio-energie voor warmtenetten mogelijk maken met convenant voor verantwoorde inzet

Zouden we daar wat aan hebben?  Aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte? En hoe zou het er dan uit moeten zien? Dat was de centrale vraag op deze workshop tijdens het nationaal warmtecongres in december 2020. Welke afspraken moeten we maken... Lees meer

Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden. Zonder mest geen... Lees meer

Meer mestvergisting in Overijssel in combinatie met duurzame landbouw

Belangrijk voor verduurzaming warmtevoorziening Mest blijft de grondstof met geweldig potentieel. Nog maar amper 4% wordt benut voor energie. De mogelijkheden als lokale energiebron worden ook genoemd bij de besprekingen over de regionale energiestrategie en de visie... Lees meer

Innovatieagenda groen gas helpt mee om de sector in 10 jaar tijd een factor 10 te laten groeien

De ambitie uit het klimaatakkoord om 2 BCM (2000 miljoen m3) groen gas in 2030 te produceren vergt een grote inspanning: er is een opschaling van ruim een factor 10 nodig in 10 jaar tijd. Het kabinet onderschrijft deze ambitie in haar Routekaart Groen Gas die in maart... Lees meer

Energietransitie staat niet alleen

De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals duurzame landbouw. De Universiteit Twente realiseert zich dit ter dege en heeft daarom een prachtig onderzoeksprogramma voorbereid:... Lees meer

Twentse warmteprojecten centraal tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020

Nieuwe Energie Overijssel is dit jaar de official host van het jaarlijkse Nationaal Warmtecongres en werkt samen met Euroforum aan de online versie van het congres dat is uitgebreid met een complete Warmte Kennis- en Netwerk Tour tot medio 2021. Naast de bijdrage... Lees meer

Biogas verwarmt school en zwembad

De schoollocatie Canisius van Stichting Carmelcollege en sportcentrum de Vlaskoel in Tubbergen worden vanaf januari 2021 verwarmd met biogas van Mts. Elferink in Tubbergen. Het biogas komt in plaats van aardgas. Met dit initiatief wordt een uitstoot van 495 ton CO2... Lees meer

De praktijk van vergistingsprojecten in beeld

“Als we de helft van de mest die we in Overijssel produceren, om kunnen zetten tot groen gas door middel van vergisting, dan kunnen we 100 miljoen kuub aardgas besparen.”  Met dit statement opent Frans Feil, Portfoliohouder Bio-energie bij Nieuwe Energie Overijssel en... Lees meer

Prachtige verduidelijking over CO2 en biomassa

Als hout verbrandt wordt, komt CO2 vrij. Is dit slecht? En bij biomassaverbranding zou meer CO2 vrijkomen dan bij aardgas. Moeten we daarom toch weer meer aardgas gaan gebruiken? Hoe zit het nu eigenlijk? De Taskforce duurzaamheid van BEON heeft hierover een prachtig... Lees meer

BEON verbreedt focus en past naam aan

Het BEON-cluster voert haar activiteiten vanaf 15 november verder uit onder de naam Samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost-Nederland. Met deze naam wil ze haar inzet benadrukken op de veelzijdige inzet van biogrondstoffen voor een beter... Lees meer

Biomassa: veelzijdig inzetten voor een beter klimaat

Op 29 oktober organiseerde BEON het webinar ‘Biomassa: veelzijdig inzetten voor een beter klimaat’, dat werd bijgewoond door een gemêleerd gezelschap van ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Deze webinar was ter vervanging van de jaarlijkse Nieuwe Energiedag... Lees meer

BTG-NeXt: raffinage van ruwe pyrolyse-olie tot scheepsbrandstof

Zo’n 70 procent van al het vrachtvervoer wereldwijd gaat per schip. Samen zijn de circa 100.000 vrachtschepen verantwoordelijk voor zo’n 3,5 procent van alle CO2-uitstoot en 10 procent van alle transport-CO2. Er liggen wel afspraken om in 2050 de CO2-uitstoot van de... Lees meer

Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Op 28 oktober heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Voedbelt in Zenderen. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de mestverwaardingsinstallatie in het voorjaar van... Lees meer

Kabinet omarmt nuances SER-advies

In de Tweede Kamerbrief van afgelopen week laat het kabinet weten de adviezen van de SER over te nemen. De nuances die in het advies zijn aangebracht, zijn daarbij essentieel. Biogrondstoffen worden belangrijk geacht voor het bereiken van klimaatdoelen. Brief van het... Lees meer

Verduurzaming proceswarmte industrie Overijssel door toepassing bio-energie

Voor de verduurzaming van proceswarmte in de industrie bestaan weinig opties. Dit wordt ook in het recente SER-advies vermeld. De toepassing van bio-energie wordt gezien als belangrijke optie in de transitieperiode de komende decennia. Het kabinet deelt dit standpunt.... Lees meer

Drukke hoorzitting Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft gisteren een hoorzitting gehouden over biomassa. Hoe duurzaam is biomassa eigenlijk? Daarover zijn de meningen verdeeld en werd er op 14 oktober gedebatteerd door verschillende voor en tegenstanders. Hierbij enkele bijdragen: Bijdrage NVDE... Lees meer

Staatssecretaris wil vergunning voor kleine bio-energiecentrales

De sector maakt zich zorgen over de plannen om een vergunningplicht in te voeren voor kleine bio-energiecentrales. Zelfs al vanaf 100 kW. Tot nu toe waren stookinstallaties hiervan vrijgesteld tot 15 MW. BEON ziet deze eis als onnodig. Dit geeft enkel regeldruk voor... Lees meer

Maatschap Biogas I produceert groen gas voor het lokale gasnetwerk

Onlangs verstrekt het Energiefonds Overijssel een nieuwe financiering aan Maatschap Biogas I, een samenwerking tussen BEON deelnemer CCS Energie-advies het melkveebedrijf van Erik Back in Lutten. Het project bestaat uit de productie van groen gas via een... Lees meer

Webinar Biomassa: veelzijdig inzetten voor beter klimaat

Binnenkort wordt het kabinetsstandpunt verwacht van het kabinet over de inzet van biomassa. Volgt ze het SER-advies? Wat betekent dit voor Oost-Nederland? Welke kansen en bedreigingen geeft het nieuwe beleid voor bedrijven en  warmteplannen? Past het beleid wel bij de... Lees meer

D-NL potentieel studie: Waterstof uit natte afvalstromen biedt duurzaam perspectief

Grote vraag verwacht naar waterstof De verwachting is dat de vraag naar waterstof (H2) in Duitsland en Nederland de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. H2 is breed inzetbaar en bijvoorbeeld als emissievrije brandstof voor auto’s. Ook als opslag voor duurzame... Lees meer

UT communicatieonderzoek: meerderheid respondenten in Nederland en Duitsland positief tegenover bio-energie

Over bio-energie is de laatste tijd veel te doen geweest. Maar hoe kijken mensen werkelijk tegen bio-energie aan? En welke factoren spelen daarbij een rol? En is er verschil tussen Nederland en Duitsland? Communicatiewetenschap student Pia Twyhues van de Universiteit... Lees meer

Nuance is noodzakelijk bij inzet biomassa

De SER zou zo snel mogelijk willen stoppen met het inzetten van hout in biomassacentrales. Dat stond in de krantenkoppen bij het verschijnen van het rapport. De werkelijkheid is echter anders. Frans Feil, coördinator van BEON, heeft het SER-advies nauwgezet bestudeerd... Lees meer

Groene organisaties pleiten voor groene ontwerpprincipes in de Regionale Energiestrategie

De energietransitie als motor voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit! Hoe? Door groene ontwerpprincipes mee te nemen in de Regionale Energiestrategie. Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben deze... Lees meer

Nieuwe voucherregeling voor innovatieve energie-ideeën

De provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, stelt voor MKB-ondernemingen met een vestiging in Overijssel subsidie beschikbaar om energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers te stimuleren. Ondernemers kunnen deze subsidie van maximaal 5000... Lees meer

Ede werkt aan warmtenet van de toekomst

De visie van het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede: In de toekomst gaan we een mix gebruiken van verschillende, duurzamere bronnen tot alleen op de piek nog lokale houtresten worden verstookt. Daar wordt hard aan gewerkt, maar op pragmatische wijze, zegt... Lees meer

BEON-partijen gaan pilots realiseren voor klimaatslim landschapsbeheer

BEON-deelnemer Eelerwoude gaat samen met Landschap Overijssel onder leiding van Stimuland, pilots realiseren voor klimaatslim landschapsbeheer. Landschapselementen worden hersteld of nieuw aangelegd met in achtneming van de later meervoudige benutting voor... Lees meer

Inspirerende innovatiestructuur binnen Bio-energiecluster

Het cluster laat een vruchtbare samenwerkingsstructuur zien. Dat blijkt uit een doctoraal-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat onlangs is verricht. Diverse innovatietrajecten zijn uitgevoerd op het gebied van biobrandstoffen met mooie samenwerking en... Lees meer

Twentse klimaatdoelen onhaalbaar zonder biomassa

‘Je kunt niet overal nee tegen zeggen’ De biomassa-sector in Oost-Nederland ondertekende donderdagmiddag in Utrecht het Klimaatakkoord, samen met voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. Maar de Sociaal Economische Raad adviseerde toch te stoppen met biomassa? Hoe... Lees meer

BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord Oost-Nederland

Op 20 augustus ondertekenden Ed Nijpels en René Venendaal, voorzitter van BEON, het Klimaatakkoord. Met de ondertekening willen bedrijven in Oost-Nederland hun steun betuigen aan het Akkoord en zich inzetten voor lokale uitvoering. “De inzet van lokale bedrijven is... Lees meer

Ruim voldoende hout beschikbaar uit Europese bossen

Prof.dr.ir. Gert-Jan Nabuurs is er stellig in. Er is voldoende hout beschikbaar voor de bouw en voor een belangrijk deel van onze energievraag. Zo liet hij dat weten tijdens zijn presentatie voor de Bio-WKK groep in juni. In Europa hebben we meer bos dan ooit sinds de... Lees meer

SER-advies bedreigt energieplannen Twente

Als bio-warmte niet meer wordt ondersteund, zoals de SER adviseert, komen de ambities van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente in gevaar. Dit meldt een woordvoerster namens het RES-team in Tubantia. Twente heeft in haar warmteplan stevig ingezet op warmtenetten... Lees meer

BEON-reactie op SER-rapport: Inzet biomassa juist belangrijk voor duurzame toekomst

Biomassa is essentieel voor het behalen van klimaatdoelstellingen. De inzet staat echter onder zware druk nu de SER heeft geadviseerd de subsidies voor de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte af te bouwen. Het Bio-energiecluster Oost-Nederland reageert zeer... Lees meer

Verwarming van flats, kantoren en fabriekshallen met pyrolyse-olie binnen bereik

De huidige opties voor warmte zijn meestal gebaseerd op fossiele grondstoffen. Deze moeten vervangen worden door duurzame opties. Pyrolyse olie is hiervoor een goede optie. Echter, de eigenschappen van pyrolyse olie, zoals de viscositeit, zijn wezenlijk anders dan die... Lees meer

Pyrolyse fabriek verscheept naar Finland

In 22 blokken op vrachtwagens ging de, in Twente gebouwde, pyrolysefabriek voor winning van olie uit houtafval, deze week naar haar bestemming in Finland. Vanaf de fabriek begon de reis richting de haven in Enschede, om vervolgens met een schip verder naar het noorden... Lees meer

Biocentrale schoner dan aardgas

In Andijk heeft HoSt onlangs een 15 MW biomassagestookte warmte-krachtcentrale in bedrijf genomen voor de productie van warmte en elektriciteit uit snoeihout. Deze installatie is uniek. Emissiemetingen tonen aan dat deze zeer weinig uitstoot. Uit metingen is gebleken... Lees meer

BEON bedrijven helpen bij uitvoering warmteplan Twente

Op donderdag 25 juni hebben zo’n 15 BEON-bedrijven overlegd hoe ze kunnen helpen de uitvoering van het warmteplan Twente te versnellen. Robbert Cornelissen van netbeheerder Coteq lichtte uitgebreid het plan toe. Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming... Lees meer

Stikstofdepositie biomassacentrales slechts 0,02% van totaal

Mestvergisters en houtstookinstallaties (tussen 0,5 en 50 MWth) dragen amper bij aan de stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. In de energiesector wordt al weinig stikstofoxide uitgestoten. In 2018 ging het om 12,4 kton op een totaal van 327 kton, een aandeel van... Lees meer

Bijdrage biomassa en biogas aan verduurzaming warmtevoorziening Twente

Biomassa en biogas zijn belangrijk voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van Enschede en Twente. Voor meer informatie, kijk op: Voorbeeldprojecten energie uit biomassa Twente streeft naar duurzame warmteregio Meer bio-energie voor warmtenetten Enschedese wijk... Lees meer

Biogas direct op gasnet

Wiebes overweegt ‘wegmengen’ van biogas in het aardgasnet mogelijk te maken Minister Wiebes overweegt om het voor netbeheerders mogelijk te maken “kleine hoeveelheden biogas” aan het aardgasnet toe te voegen. Dit schrijft Energeia in haar dagelijkse... Lees meer

Veel bio-energieactiviteiten in Oost-Nederland 2019

Biomassa blijft belangrijk Veel projecten konden worden afgerond afgelopen jaar. Dat staat in het jaarverslag van het Bio-energiecluster Oost-Nederland. Vooral voortgang werd geboekt met enkele grote houtgestookte installaties bij Arnhem, Duiven en Kampen... Lees meer

Stikstofreductie door mestvergisting

Emissies aan stikstof en methaan kunnen stevig worden teruggedrongen in de melkveehouderij. Dit was eerder dit jaar al het thema van een BEON-workshop dit jaar. BEON-deelnemer HoSt laat zien met een monomestvergister in Brabant. Zo’n 40.000 ton rundveemest wordt... Lees meer

PBL op zoek naar gedeelde feiten en opvattingen biomassa

Belangrijke rol biomassa Zonder biomassa is het niet mogelijk om energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Daarmee lijkt voor biomassa een belangrijke rol weggelegd in een klimaatneutrale, circulaire economie. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie... Lees meer

Technieken rond warmtenetten inzichtelijk

Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen die hiermee werkt of wil werken te helpen, ontwikkelde DWA in opdracht van TKI Urban Energy de gratis... Lees meer

Twente streeft naar duurzame warmteregio

Twente heeft de potentie om duurzame warmteregio te worden. De concept-RES Twente beschrijft welke kansen Twente heeft om aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen te kunnen verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel... Lees meer

Houtpellets Jalo Biopellets scoren positief op duurzaamheid

Houtpellets blijken toch veel duurzamer dan gedacht. Dat blijkt uit een recente Royal HaskoningDHV-studie die de productie en inzet van pellets heeft vergeleken met de warmteproductie uit aardgas. Het Jalo Biopellets concept Jalo Biopellets ontwikkelt een fabriek om... Lees meer

Informatie biomassa belangrijk voor Gelderse gemeenten

Op donderdag 14 mei hebben 25 ambtenaren van Gelderse gemeenten een speciaal Webinar gevolgd over de onlangs vastgestelde Strategische Agenda Biomassa van de provincie Gelderland. Deze Agenda was opgesteld om richting te geven in het debat over de inzet van biomassa.... Lees meer

Enschedese wijk Roombeek straks aangesloten op Warmtebaan

De Enschedese wijk Roombeek wordt door warmtebedrijf Ennatuurlijk gekoppeld aan het meest duurzame warmtenet van Nederland. Afvalenergiebedrijf Twence levert hiervoor de duurzame warmte. Recent is de WKK, die tot nu toe dienst deed voor de energievoorziening van de... Lees meer

West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en... Lees meer

Bierbrouwer Grolsch bijna van het gas af met warmte van Twence

Vandaag zet Grolsch opnieuw een forse stap richting een CO2- neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Twence, deelnemer van BEON gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2 emissie door... Lees meer

Haalbare duurzaamheid door hybride oplossing

Om de duurzame doelstellingen op het gebied van energiegebruik te kunnen halen in Overijssel, zijn hybride oplossingen erg belangrijk. Duurzame energie uit wind, zon of biomassa kan nog niet overal en op ieder moment worden ingezet. Daarom wordt er steeds meer gebruik... Lees meer

Nieuw akkoord tussen warmtebedrijven en corporaties om woningen op warmtenet aan te sluiten

Woningcorporaties gaan een deel van de vaste kosten voor warmtelevering betalen. Op die manier betalen huurders van wie de woning op een warmtenet wordt aangesloten niet meer dan dat zij nu betalen voor aardgas. Dat hebben vijf grote warmtebedrijven en de... Lees meer

Twentse gemeenten wekken in 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam op

Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het waterschap... Lees meer

Gestage groei duurzame energie provincie Overijssel

Duurzame energie gaat nog stevig doorgroeien komende jaren Verwacht wordt dat in 2023 14-18% duurzame energie wordt geproduceerd in Overijssel. Een belangrijk deel zal daarbij afkomstig zijn uit duurzame biomassa (8-10 PJ). Stevige groei is verwacht vooral van zon en... Lees meer

Stevig debat over houtstook in Gelderland, meer mono-mestvergisting

Meer mono-mestvergisting. Dat is één van de positieve uitkomsten van het recente biomassa-debat in de Gelderse Staten. Gelderse gedeputeerden zien het belang van mestvergisting in. Ze wil er zelfs actief voor gaan lobbyen. Zie de recente PS brief Strategische agenda... Lees meer

Biomassa veel beter dan aardgas voor het milieu

Houtige biomassa is 70 tot ruim 90 procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de NVDE. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de... Lees meer

Houtwallen markeren niet alleen het Twentse coulisselandschap, ze zijn ook goed voor het milieu

Bijdrage: Jos Keizer uit Hengelo, Tubantia 12-2-2020 Fietsend door de buitengebieden van Twente valt op dat er steeds meer houtwallen zijn verdwenen sinds de grote ruilverkavelingsprojecten vanaf midden jaren zestig vorige eeuw. Wat overblijft op veel plekken zijn... Lees meer

BEON deelnemer BTG genomineerd voor Koning Willem I Plaquette

Twaalf Nederlandse ondernemingen die zich onderscheiden door duurzaam ondernemerschap zijn tijdens een bijeenkomst op Paleis Soestdijk genomineerd voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. De plaquette wordt tweejaarlijks toegekend door de... Lees meer

Volop waterstof en slimme vergisting op cascade slotcongres

Het Cascade INTERREG project is afgelopen maand feestelijk afgesloten. Ook BEON-partijen als Byosis, CCS en HoSt konden met tevredenheid terugzien op de samenwerking met Duitse partijen. Ze zouden deze graag willen voortzetten, maar het INTERREG-programma loopt ten... Lees meer

Enexis wil meer groen gas

“Het verhaal van de energietransitie wordt te zeer beperkt tot elektrificatie”, zegt CEO Peter Vermaat van Enexis bij de presentatie van de jaarcijfers van zijn bedrijf. Dit staat in een recent bericht van Energeia. Er moet meer aandacht komen voor de... Lees meer

Waterstof ook reuze populair in Duitsland

Ruim 200 deelnemers op de grote Bio-energiedag in Steinfurt dit jaar. Meer dan anders. Maar wat wil je ook: Thema is waterstof. Vooraanstaande Duitse en Oostenrijkse experts uit wetenschap, energie sector en overheid gaven hun visie op de toekomst. Waterstof wordt... Lees meer

Taskforce duurzaamheid geeft antwoorden over biomassa

Regelmatig worden er vragen gesteld over de inzet en beschikbaarheid van biomassa. Het programma Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt daarom een speciale taskforce duurzaamheid op dit gebied. Deze taskforce is een initiatief van kernpartner Bio-energiecluster... Lees meer

Boerderijvergister-combinatie oplossing voor stikstofprobleem

BEON partijen denken stikstofemissies stevig te kunnen terugdringen. Ook op boerderijschaal. Zo verwacht CCS bijna de helft van de stikstofemissie te kunnen reduceren bij boerderijen. Zij heeft daarvoor een kleine stikstofstripper ontwikkeld die toegepast kan worden... Lees meer

10 veelgestelde vragen én antwoorden over biomassa

Biomassa en bio-energie zijn belangrijke pijlers van een duurzame energievoorziening. Over de wijze waarop deze duurzame bronnen het best kunnen worden ingezet, bestaat een aantal vragen. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden in een notitie de... Lees meer

Zwols bedrijf wil bio-energie

Het verduurzamen van bedrijventerrein Voorst in Zwolle wordt concreet. De gebroeders Brouwer uit Balkbrug gaan hiervoor zorgen. Zij hebben twee jaar geleden een biomassacentrale laten bouwen voor stoomlevering aan Friesland Campina. Eenzelfde soort centrale  wordt nu... Lees meer

Duurzame melkveebedrijven in het Twentse land

Melkveehouder Roeleveld uit Beuningen zet stevig in op duurzaamheid. Met zijn bedrijf, Hasman Landbouwbedrijf BV, focust hij op drie pijlers: landbouw, natuurbeheer en energieproductie. Naast het houden van melkvee heeft Roeleveld de zorg over ruim veertig hectare... Lees meer

Biomassaverbranding met nuttig gebruik van warmte en CO2

CO2-suppletie in kassen is een bewezen methode om de opbrengst te verhogen. Tuinbouwers die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen, staan ​​voor een belangrijke uitdaging om de CO2-toevoer te handhaven. Het overgrote deel van de op de markt beschikbare CO2 is een... Lees meer

Presentaties workshop vergisting en stikstofproblematiek

Op 29 januari hebben BEON deelnemers zich gebogen over het thema vergisting, vooral in relatie tot de stikstofproblematiek. In de warmteplannen van gemeenten en in de Regionale energie strategieën (RES) wordt steeds meer het belang benadrukt van verduurzaming van het... Lees meer

E-houses zorgen voor snellere uitbreiding netcapaciteit

Enexis geeft flinke impuls aan de realisatie van zon- en windprojecten in Noord-Nederland Enexis Netbeheer schaft elf innovatieve, mobiele middenspanningsstations aan, waarmee de netcapaciteit van de regionale netbeheerder in het noorden van Nederland versneld... Lees meer

Zomercomfort in goed geïsoleerde woningen

Op 30 januari vond de kennissessie ‘Zomercomfort in goed geïsoleerde woningen’ plaats. In The Gallery in Enschede kregen de geïnteresseerden meer te horen over het voorkomen van oververhitting in woningen in de zomer. De aanleiding voor de sessie was zowel de steeds... Lees meer

Overijssel onderzoekt maatschappelijke aspecten energietransitie

Wat is de sociale impact van de energietransitie op de samenleving? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de provincie Overijssel laten onderzoek doen naar de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. Het programma... Lees meer

BEON en Pioneering willen met innovaties warmteplannen helpen realiseren

Deelnemers uit het netwerk van BEON en Pioneering zijn onlangs met elkaar in gesprek geweest om te kijken welke gezamenlijke innovatie-activiteiten er nodig zijn om de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen. Een analyse is gemaakt van de regionale... Lees meer

Voorlichting verduurzamen met bio-energie

De Provincie Overijssel vindt de energietransitie van het grootste belang. Het programma Nieuwe Energie Overijssel bundelt kennis en slagkracht door middel van een alliantie van partners, waaronder bijvoorbeeld VNO-NCW, Natuur & Milieu Overijssel en het... Lees meer

HoSt maakt de hele wereld groener

Met deze pakkende titel opende Tubantia op 4 januari een mooi artikel in de serie Made in Twente over bedrijven waar de regio trots op mag zijn. HoSt is opgericht in 1991 als joint venture van Holec en Stork en inmiddels gegroeid tot wereldspeler op het gebied van... Lees meer

Position paper biomassa en bio-energie

De NVDE bracht op 28 novemeber haar position paper uit over biomassa en bio-energie. Dit zijn onderwerpen waar momenteel veel maatschappelijke discussie over is. Er leven vragen over duurzaamheid, CO2-effecten, luchtkwaliteit en toepassingen. NVDE wil een... Lees meer

SDE++: in 2020 maar 1 subsidieronde en budget van 5 miljard euro

De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) gaat komend kalenderjaar van start en zal slechts 1 openstellingsronde kennen. De subsidieronde is in september en kent een budget van circa 5 miljard euro. Dat heeft minister Wiebes gemeld bij de... Lees meer

File op het net

File op het net Het is druk op het Nederlandse elektriciteitsnet. Op veel plekken in Nederland is het zelfs zo vol dat er letterlijk niets meer bij kan. Dit heeft grote gevolgen voor de regionale economie en het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Nu... Lees meer

DLV GL rapport geeft vertekend beeld emissies biomassa

Het rapport van DNV GL geeft een vertekend beeld van de situatie. Het rapport “Gevolgen van de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte productie op emissies naar lucht” van 16 september 2019 (DNV GL 2019) heeft destijds veel stof doen opwaaien. Het is... Lees meer

Heldere en genuanceerde verduidelijking over de positie van biomassa in het energiebeleid

Minister Wiebes geeft in zijn kamerbrief van 22 november een heldere en genuanceerde uitleg over de inzet van biomassa voor de opwekking van duurzame energie. De taskforce duurzaamheid van BEON heeft positief gereageerd op de brief. De Minister gaat uitgebreid in op... Lees meer

Voorlichtingssessie verduurzaming procesindustrie in Overijssel

BEON nodigt bedrijven uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op 21 november a.s. in Balkbrug. Daar laten we zien hoe de duurzame stoomvoorziening van de kaasfabriek van Friesland Campina is gerealiseerd. Het programma van deze middag bestaat uit een rondleiding langs de... Lees meer

Het landgoed duurzaam in stand houden voor toekomstige generaties

Vlakbij Delden in Twente ligt landgoed Twickel, bijna zeven eeuwen oud en 4.300 hectare groot. Twickel wil het landgoed duurzaam in stand te houden voor toekomstige generaties en zet daarom in op energie besparen en het slim opwekken van nieuwe energie. Kenmerkend... Lees meer

BTG bereidt investering voor in duurzame bio-raffinaderij

BTG en GoodFuels verkennen mogelijkheden voor samenwerking Enschede, 14 november 2019 – Schepen zullen op afzienbare termijn kunnen varen op 100 procent biologische en duurzame brandstof. De Enschedese onderneming en BEON deelnemer BTG wil namelijk nog dit jaar een... Lees meer

Warmtenet Enschede is de duurzaamste van Nederland

Enschede, 13 november 2019 – Het warmtenet Enschede, waarin Ennatuurlijk en Twence huishoudens en bedrijven in Enschede voorzien van duurzame warmte, is het duurzaamste warmtenet van Nederland. Zo blijkt uit de erkende kwaliteitsverklaring (EMG-verklaring) van Bureau... Lees meer

Geslaagd Symposium bodemenergie- en geothermie

Een provincie met volop aanbod van duurzame energie voor onze inwoners en bedrijfsleven, dat is onze ambitie. De ondergrond is een bron van hernieuwbare warmte en daarom wil de provincie Overijssel de beschikbare bodemenergie en aardwarmte meer gaan benutten! Dit... Lees meer

Wierden wekt duurzame energie op met biomassa en zon

Wierden wekt duurzame energie op met biomassa en zon De gemeente Wierden wil samen met de inwoners de gemeente duurzamer maken. Meer gebruik van schone bronnen van energie en duurzamere grondstoffen. Voor nu en voor later. Het gebruik van duurzame opgewekte energie... Lees meer

Overijssel aan de slag met het klimaatakkoord

Overijssel aan de slag met het klimaatakkoord De provincie Overijssel zet een belangrijke stap op weg naar het oplossen van het klimaatvraagstuk. Provinciale Staten van Overijssel zijn akkoord met ondertekening van het nationale klimaatakkoord. De afspraken in dat... Lees meer

Tijs de Bree wil nu verder met de juiste beeldvorming

Bron: Opinie in Salland, 1-11-2019 De energietransitie van fossiel naar duurzaam, dat geeft zo veel extra mogelijkheden, zegt Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel Een fantastisch perspectief als het gaat om investeringen, maar ook een enorme kans... Lees meer

Inspiratie en kennisdeling op de Nieuwe Energie Dag

Op 31 oktober kwamen zo’n 170 deelnemers bij elkaar om samen kennis te delen op de uitdagingen, veranderingen en oplossingen rondom de energietransitie. Tijdens de dag werden in verschillende onderdelen de resultaten getoond die afgelopen jaar zijn behaald.... Lees meer

Betaalbaar verduurzamen van een portiekflat door gezamenlijke inzet

Op 24 oktober wordt gestart met het toekomstbestendig renoveren van de Breemarsweg 566 t/m 572-2 in Hengelo. Een portiekflat van Welbions uit de jaren 50. Bijzonder aan de verduurzaming is dat deze tot stand is gekomen vanuit een vernieuwende keuzematrix ontwikkeld... Lees meer

‘Biomassa slecht? Pertinente onzin!’

ENSCHEDE Biomassa zou in de ban moeten, vindt een groep wetenschappers. Voorzitter René Venendaal van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is het daar volstrekt mee oneens. Hij voert sinds donderdag nog intensiever campagne ten gunste van biomassa. René... Lees meer

Snoeihout belangrijk als duurzame energiebron

Natuur en Milieu: doe biomassa niet in de ban “Snoeihout uit Nederland en reststromen uit de voedingsindustrie kunnen wel degelijk een duurzame energiebron zijn. We moeten ervoor waken biomassa helemaal in de ban te doen. We staan voor een enorme opgave om de... Lees meer

Powerspex versterkt bio-energiecluster

We hebben recent Powerspex mogen begroeten als nieuwe deelnemer bij BEON. Powerspex is een technisch bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van procesautomatiseringsoplossingen, vanaf haalbaarheidsstudie tot aan de engineering, paneelbouw, montage, inbedrijfstelling... Lees meer

Deelnemers BEON laten zich inspireren door Oostenrijk

Maarten Arentsen, Universiteit Twente, is onder de indruk van de bio-energie sector in Oostenrijk. Boeren, bedrijven, overheden en scholen werken nauw samen in de ontwikkeling van de sector. Innovatieve concepten worden gedeeld en verder uitgewerkt. Systematisch... Lees meer

Energietransitie biedt vele kansen

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost-Nederland werken samen in het Efroproject GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 19 september kwamen zo’n 40 deelnemers naar Restaurant & Hotel Hoog Holten voor de kennissessie ‘Nieuwe... Lees meer

Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2019

Donderdag 31 oktober, Provinciehuis Zwolle Energie in transitie Het speelveld verandert, de spelers ook!   We nemen u op deze dag mee naar de uitdagingen, veranderingen en oplossingen rondom de energietransitie. We laten resultaten zien die afgelopen jaar zijn... Lees meer

Biomassa als flexibele transitiebrandstof

Hoe kan biomassa het beste bijdragen aan de verduurzaming van de economie? Duurzame biomassa zal zowel nationaal als mondiaal in onvoldoende mate aanwezig zijn in de toekomst. Dit is zo vastgesteld in het Klimaatakkoord. Ook is vastgesteld dat biomassa essentieel is... Lees meer

Zweedse auto’s rijden op hout dankzij Nederlandse innovatie

TechnipFMC en BTG-BTL bouwen bio-oliefabriek voor raffinaderij Enschede, 16 september 2019 – In Zweden gaan binnenkort dankzij een Nederlandse vinding auto’s rijden op benzine gemaakt van houtafval, zoals zaagsel. TechnipFMC en de Twentse onderneming BTG-BTL gaan in... Lees meer

Presentatie hoogwaardige mestvergisting en waterstofproductie

Tobias Weide, Fachhochschule Munster, kan ingewikkelde zaken duidelijk uitleggen. En daar genoten de vakbroeders van het BEON cluster tijdens de bijeenkomst op donderdag 29 augustus j.l. over het thema ‘Vergisting’ enorm van. Weide ging uitgebreid in op de... Lees meer

Landbouwvernieuwing begint in de Achterhoek

Groene mineralen centrale Ooit was mest een levenselixer. Dat maakte dorre grond vruchtbaar en zorgde voor extra voedingswaarde in gewassen. Maar tegenwoordig staat mest alleen nog maar bekend als een vieze berg giftige chemicaliën die slecht is voor het milieu.... Lees meer

René Venendaal: belangrijke man voor een duurzamer Twente

ENSCHEDE – Binnen het duurzaamheidswereldje is René Venendaal bepaald geen onbekende. Maar het grote publiek weet nauwelijks van zijn bestaan. Zijn inspanningen worden echter wel degelijk van invloed op de toekomst van iedereen in Twente. Hij puzzelt met stukjes... Lees meer

Innovatiebijeenkomst Bio-energie

Locatie: Auditorium Twence, Boldershoekweg 51 In Hengelo is de toekomst al praktijk! Restwarmte uit biomassa wordt dubbel gebruikt: stoom van Twence en pyrolysebedrijf Empyro gaat naar zoutfabriek Nouryon. Het koelwater van de zoutfabriek wordt benut in de... Lees meer

Tobias Weide komt vertellen over baanbrekend onderzoek mestvergisting en waterstofproductie

Op 29 augustus komt Tobias Weide van de Fachhochschule Munster oeen voordracht te houden over het onderzoek aan de Fachhochschule Munster naar de ontwikkeling van speciale reactoren voor dunne mest waarin de verblijftijd kan worden teruggebracht tot enkele dagen. De... Lees meer

Deze boeren halen energie uit mest, melk of kleine molens

Boeren moeten duurzamer gaan werken. Dat vindt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Overijssel worden al een aantal nieuwe technieken toegepast om energie op te wekken uit melk, mest en wind. Vroeger was het heel normaal dat de boer... Lees meer

Gelderland laat kansen op mestvergisting nog liggen

BEON-deelnemer CCS Energie-advies en Stichting Biomassa hebben in samenwerking onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor mestvergisting in Gelderland voor het Gelders Energieakkoord (GEA). In het onderzoek is gekeken onder welke omstandigheden mestvergisting haalbaar... Lees meer

Kennissessie ‘Verduurzaming bedrijfspanden, nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie’

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost-Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 19 september nodigen we je uit voor een kennissessie vol inspiratie op het thema: Verduurzaming bedrijfspanden Nieuwe... Lees meer

Warmte en elektriciteit met de monovergister

In de maand juni hebben drie ondernemers, op initiatief van het Ondernemershuis voor het Vechtdal en LTO afdeling Vechtdal, een zogenaamde zomeravondsessies gehouden met als thema: Energieneutrale Melkveebedrijven. Melkveehouder André Slager uit Dedemsvaart ontving,... Lees meer

Europese bijdrage voor slimme CO2-reductie Oost Nederland

Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen en elektrische auto’s. Dit zijn voorbeelden van initiatieven waarmee wij in Nederland werken aan het terugdringen van CO2. Het MKB in uw regio heeft ongetwijfeld nieuwe kansrijke initiatieven. Om hen een... Lees meer

Kieswijzer Energieneutraal verbouwen beschikbaar

Met het project Energieneutraal Verbouwen is een standaard aanpak ontwikkeld om woningen, die niet seriematig gebouwd zijn, energieneutraal te maken. Samen met de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg geeft Pioneering... Lees meer

Bio-energie bestaat bijna volledig uit rest- en afvalstromen

De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. 77% van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton.... Lees meer

Voortgang Nieuwe Energie Overijssel in beeld

De energietransitie is een ongelooflijk complexe opgave, die vraagt om snelheid en versterkt innovatief vermogen. Alleen samen kunnen vraagstukken zoals alternatieven voor gas, integrale wijkaanpak, duurzame mobiliteit of vergroot coöperatief vermogen worden opgelost.... Lees meer

Jaarverslag 2018: BEON werkt volop aan duurzame energie!

Jaarverslag 2018 Het Bio-energiecluster Oost-Nederland bevordert de inzet en ontwikkeling van bio-energie, bio-energietechnologieën en andere vormen van duurzame nieuwe energie in Oost-Nederland. Het cluster werkt hiervoor samen met organisaties, instituten en... Lees meer

Het Klimaatakkoord

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen... Lees meer

Lunchbijeenkomst hoofdkantoor Countus: de financiering van bio-energieprojecten

Veel nieuwe mogelijkheden dienen zich aan op het gebied van bio-energie. Voor het realiseren van bio-energieprojecten is een goede financiering cruciaal. Tijdens een lunchbijeenkomst, bij BEON deelnemer Countus te Zwolle, hebben drie sprekers een voordracht verzorgd... Lees meer

Inspirerend Gelderlands event: Biomassa is vooral leuk!

Biomassa is vooral leuk! Dit was het centrale thema op het boeiende biomassa-evenement dat op 13 juni in Lunteren plaats vond. Ruim honderd enthousiaste partijen waren deze middag bij elkaar gekomen in congrescentrum De Werelt, om ideeën uit te wisselen over de wijze... Lees meer

Vergistingspartijen zeer ongerust over SDE+ 2020

Landelijke en regionale vergistingspartijen zijn bijeen geweest om hun zorgen te delen over de lage SDE+ concept vergoedingen. Belangrijkste observatie is dat berekeningen niet aansluiten bij de praktijk en geen reële weergave geven van de werkelijkheid. Op basis van... Lees meer

Twents technologiebedrijf BTG sleept Europese prijs binnen

Onderneming wint EUBIA Award voor succes met duurzame olie Enschede, 27 mei 2019 – BTG, een Twents technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van duurzame energie, heeft een Europese prijs in de wacht gesleept. De onderneming kreeg vandaag op de EUBCE in... Lees meer

Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie

Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien een begin kunnen maken met een werkelijke biobased economy. Voorwaarde daarvoor is dat boeren en verwerkers overal ter... Lees meer

Biomassa nodig om de klimaatdoelstellingen te halen

Op 8 mei vond de tweede editie van het Circulair Congres georganiseerd door TKI-BBE. Dit jaar stond het congres in het teken van het klimaatakkoord. Wat betekenen de uitkomsten van de verschillende innovatietafels voor de biobased economy en de circular economy? Waar... Lees meer

Waterstofproductie uit vergisting

BioTecH2 is een grensoverschrijdend project dat een antwoord ontwikkeld op de uitdagingen van duurzame energie en grondstofvoorziening. Het ondersteunt de realisatie van een waterstofeconomie. Concreet zal dit project bio-waterstof produceren uit biogene afvalstromen... Lees meer

Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 tot 2050

Hoeveel lokaal snoeihout is aanwezig voor nieuwe initiatieven? Het is goed om zoveel mogelijk lokaal snoeihout te gebruiken voor nieuwe initiatieven. In een mooi diagram laat Probos zien wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Lees meer

Nieuwe biomassacentrale ForFarmers gaat binnenkort proefdraaien

De nieuwe biomassacentrale van ForFarmers in Lochem gaat vanaf half februari proefdraaien. Dat meldt Rick Reulink van het gelijknamige Groenbedrijf uit Nieuw-Wehl. Reulink is een van de vijf groenbedrijven uit de Achterhoek die het snoeihout uit agrarische houtwallen... Lees meer

‘Het waait hier niet hard genoeg’ en andere kritiek op windmolens in Twente

Het verzet tegen windmolens blijft in Twente binnen de grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Hier geen bedreigingen zoals in Drenthe en Groningen. Voor- en tegenstanders van windmolens in Twente bestrijden elkaar met feiten. Al zijn de meningen verdeeld... Lees meer

Congres Best practices in energieoplossingen

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken sinds drie jaar samen in het programma ‘GO Duurzaam’. Doel hiervan is om de deelnemers van beide organisaties te verbinden om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 16 april waren we voor de... Lees meer

‘Het waait hier niet hard genoeg’ en andere kritiek op windmolens in Twente

Het verzet tegen windmolens blijft in Twente binnen de grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Hier geen bedreigingen zoals in Drenthe en Groningen. Voor- en tegenstanders van windmolens in Twente bestrijden elkaar met feiten. Al zijn de meningen verdeeld... Lees meer

Meer vergisting: BEON wil aanpassing SDE+

Het wordt spannend of BEON de target haalt voor vergisting. Dat meldde René Cornelissen op de deelnemersvergadering van BEON op 27 maart. Met huidige prijzen is een vergister lastig rendabel te krijgen. Als Economische Zaken bereid is om dit aan te passen, kan de... Lees meer

Aardgasvrijewijken belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen

Gemeenten moeten warmteplannen maken en aangeven hoe wijken van het gas af kunnen gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een uitgebreid programma op dit gebied en op de jaarlijkse GO-Duurzaam bijeenkomst van BEON en Pioneering komt projectleider Drooglever... Lees meer

Holland Casino in Enschede zet in op duurzaamheid

In de nieuwe editie van Kijk op Oost Nederland is een goed voorbeeld te vinden van een duurzame aanpak voor energiegebruik. Lees meer

Eerste paal voor Windpark De Wieken geslagen

Op 1 april heeft Eelco Bots, directeur Windunie Development, samen met de wethouders van Hardenberg (Jan ten Cate) en Ommen (Bart Jaspers Faijer) en Arthur Vermeulen van Raedthuys symbolisch de eerste paal van Windpark De Veenwieken geslagen. Dit is het startsein voor... Lees meer

Mega-order uit Finland voor Twentse energie-innovatie

Honderd miljoen euro voor productie duurzame, groene olie Enschede, 2 april 2019 – Finland gaat in stappen honderd miljoen euro investeren in een nieuwe Nederlandse technologie waarmee olie kan worden gewonnen uit onder andere houtafval. De Nederlandse innovatie is... Lees meer

Warmteplannen en de rol van biomassa

Op 13 februari vond in Heerde de aftrap plaats van de voorlichting de BEON verzorgt voor Gelderse gemeenten over warmteplannen en de rol van biomassa daarin. Met het verzamelen van objectieve informatie, het organiseren van bijeenkomsten en het geven van advies wil... Lees meer

Nouryon verduurzaamt zoutproductie dankzij groene stoom van Twence

De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. Deze samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de Overijsselse doelstellingen. Hierdoor kan Nouryon jaarlijks ca... Lees meer

Vergistingsinstallatie opgeleverd door BEON-deelnemer CCS Energie-advies

Op de valreep van 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst bij het bedrijf van Hans Nijkamp, in Bathmen, in de buurt van Deventer. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een... Lees meer

Twence neemt pyrolyse fabriek over van BTG-BTL

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handenEmpyro wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. De fabriek produceert olie, stoom en electriciteit. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag... Lees meer

Samenwerking met Mineral Valley

Op 27 november 2018 organiseerde BEON samen met het INTERREG programma Mest op Maat en Mineral Valley Twente de bijeenkomst Mest meer waard. Deze workshop vond plaats bij Twence. Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen ten... Lees meer

Eerste beton gestort voor 15 MW houtcentrale Koekoekspolder

De bouw is begonnen. Samen met de wethouder Geert Meijering stortte gedeputeerde Annemieke Traag (foto) het eerste beton voor de 15 MW Bio KKP centrale die met snoeihout de kassen in de Koekoekspolder gaat verwarmen. Dit project vormt een belangrijke schakel in de... Lees meer

Combinaties opwekking en opslag thema Nieuwe Energiedag Oost-Nederland

Veel inspiratie en kennisdeling tijden de Nieuwe Energiedag Oost Nederland Tijdens Nieuwe Energiedag Oost Nederland op 1 november kwamen 150 deelnemers bijeen om kennis te delen op het gebied van duurzame energieopwekking. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op... Lees meer

Hengelose wijk ‘Nijverheid’ aardgasvrij

De wijk Nijverheid in Hengelo is geselecteerd als locatie voor Aardgasvrije Wijken. Dat betekent dat de 100 jaar oude wijk aardgasvrij gemaakt gaat worden en daar een forse bijdrage van het Rijk voor krijgt. 75 wijken in Nederland probeerden in aanmerking te komen... Lees meer

Houtketels veel schoner dan verondersteld

Uit onderzoek blijkt dat houtketels veel schoner zijn dan veel mensen denken. Zo heeft één moderne ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, dezelfde impact op de fijnstof concentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt... Lees meer

Op naar een stad zonder fossiele energie

Steden verwarmen Met snoeihout uit de nabije omgeving steden verwarmen. Dat wordt in Ede al getoond. Nationaal Groenfonds zorgde met het innovatiefonds Gelderland voor risicodragende financiering voor de bio-energiecentrales. Daardoor hebben ook andere partijen de... Lees meer

Goede alternatieven voor gasketel

Er bestaan goede alternatieven voor de gasketel. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie heeft een overzicht gemaakt van de beste opties. Binnen het programma GO-Duurzaam werken BEON en Pioneering samen om de bijbehorende producten en diensten sneller op de... Lees meer

Rapport over regionale beschikbaarheid van houtige biomassa gepubliceerd

Voor initiatiefnemers van nieuwe energieprojecten is het van belang om inzicht te hebben in de regionale beschikbaarheid van houtige biomassa. In opdracht van RVO heeft Probos daarom een studie uitgevoerd naar het houtige verse biomassa-potentieel (chips en shreds) in... Lees meer

Cogas maakt zich op voor de toekomst en gaat voor duurzaam

Cogas gaat zich klaar maken voor de transitie. Het moet ook mogelijk worden om waterstofgas door de leidingen te laten lopen. Ook zet Cogas in op warmtenetten uit stortgas en houtpellets en op groen gas. Directeur Gerald de Haan zet in op meerder mogelijkheden en... Lees meer

Convenant samenwerking voor meer bio-energie in Overijssel

BEON en de provincie Overijssel werken ook de komende drie jaar nauw samen aan de verduurzaming van het energieverbruik in Overijssel. In het convenant spreekt de provincie haar commitment uit het gunstige investeringsklimaat voor bio-energie voort te zetten en waar... Lees meer

Vriezenveen en Deurningen krijgen groen gas

HoSt is druk aan het bouwen geweest bij twee microferms in Twente. Zowel in Vriezenveen als in Deurningen worden mono-vergisters opgestart. Beiden produceren 40 Nm3 groen gas per uur. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de provincie en het Energiefonds... Lees meer

Prachtige infographics RVO

Over de schoonheid van bio-energie geen twijfel. Nut en noodzaak worden duidelijk bij de recente presentatie van prachtige infographics op de RVO website. Hierbij de link voor ieder die meer wil weten over bio-energie. Lees meer

Lovende kritiek Warmtenet Hengelo

Stoom van afval- en houtverbranding gaat eerst naar de Twentse zoutproductie, wordt aangevuld met stoom van de houtolie fabriek (op de achtergrond), vervolgens gaat restwarmte naar bedrijven met vloerverwarming en een ander deel wordt met een super warmtepomp op... Lees meer

Gemeenten zien warmteplannen als belangrijke basis voor bio-energie beleid

Op 1 februari kwamen energiepartijen enthousiast bijeen in Nijmegen om van gedachten over het Gelderse energie- en klimaat akkoord. Wat moeten gemeenten doen om de doelstellingen te halen? Dat was het thema aan elke tafel. Gemeenteambtenaren, raadsleden en bestuurders... Lees meer

Lastige biomassa kan ook branden

Maar dan moet je er wel iets aan doen. Bladeren of maaisel kan niet zonder meer ingezet worden. Het goedkope spul moet vermengd worden met houtachtige biomassa om als brandstof te kunnen dienen. Dat blijkt uit onderzoek van BTG, ECN, Kara en MPD Groene Energie.   Met... Lees meer

Enschede en Hengelo gaan aan de slag met pilot wijken

In Twekkelerveld en Nijverheid gaat het gebeuren. Betrokken partijen gaan onder leiding van Pioneering een warmteplan ontwikkelen in deze twee wijken in Enschede en Hengelo. Dat gebeurt vanuit het samenwerkingsprogramma GO-Duurzaam waarin het bouw innovatiecluster... Lees meer

Hout genoeg voor warmtebedrijf Ede

MPD Groene Energie bestrijdt dat er te weinig hout is om een derde biomassacentrale te laten draaien in Ede. Het bedrijf noemt de conclusie van het onderzoek ‘Green Ede or Green Energy’ van Wageningse Studenten in opdracht van Stichting Milieuwerkgroepen... Lees meer

Veel opties beschikbaar om vrij te komen van aardgas

Er zijn veel mogelijkheden om de vraag naar aardgas snel te verminderen. Dat is hard nodig. Als we zo doorgaan, blijft er weinig voor onze (klein)kinderen over. Daarnaast is het weinigen ontgaan dat de winning van aardgas de Groningse bodem regelmatig laat schudden.... Lees meer

Kritiek op stoken pellets te kort door de bocht

Energie besparen, zonnepanelen op het dak en gas vervangen door houtpellets. Al het goede had de heer Rodenstein gedaan. Toch volop kritiek in de krant van 29 december door een lokale brievenschrijver (zie brief Kraaijenbrink). Stoken op pellets zou zelfs asociaal... Lees meer

Compromis bereikt in Gelderland over duurzaamheid biomassa

Binnen het Gelders Energieakkoord is aan de Biomassatafel een belangrijk akkoord bereikt over de duurzaamheidseisen voor bio-energieprojecten. Ook is de Tafel het in november in grote lijnen eens geworden over criteria voor projecten die steun nodig hebben van de... Lees meer

Bio-energiepartijen Oost-Nederland presenteren belangrijke mijlpalen

Duurzame biomassa heeft de toekomst! Dat was het thema van de jaarlijkse Bio-energiedag in Zwolle. Honderd bio-energie mensen hadden zich op 2 november verzameld om de mijlpalen te vieren die afgelopen jaar zijn bereikt en om na te denken over de toekomst van... Lees meer

Biocentrale Brouwer levert stoom aan kaasfabriek

Op donderdag 2 november is de Bio-centrale van Brouwer op feestelijke wijze geopend. Deelnemers aan de Bio-energiedag in Zwolle zagen een mooie preview van de installatie die stoom levert aan de kaasfabriek van Friesland Campina. Vele bezoekers bezochten de prachtige... Lees meer

Denemarken al 14% op bio-energie

Renewable energy constitutes 23% of the Danish energy production and 28.6% of the Danish energy consumption, according to the Energy Agency’s Energy Statistics 2015. Bioenergy is by far the largest contributor of renewable energy, with 60% of the production and 69% of... Lees meer

Mestvergister Twence on hold door juridische scherpslijperij

De Raad van State heeft onverwachts het initiatief voor een mestvergister in Zenderen stevig afgestopt. Niet omdat er negatieve gevolgen zouden zijn voor het milieu, niet vanwege verkeer-, stank- of geluidsoverlast, maar vanwege juridische en taalkundige... Lees meer

Noord Oost-Twente gaat voor mestvergisting

Dus meer biogas voor Noord Oost Twente. Eigenlijk zal minstens de helft van alle mest door een vergister moeten gaan. Daar werd voor gepleit. Hiermee zou 1/6 van het huidig gasgebruik in de vier gemeenten kunnen worden vergroend. Op donderdag 5 oktober bezochten 60... Lees meer

Subsidie voor 118 mestvergisters

Op woensdag 13 september, 2017 verscheen het bericht op bioenergyfarm.eu dat minister Kamp bekend maakte dat er voor 118 vergisters subsidie beschikbaar is gesteld binnen de Tender Monomestvergisting. Het €150 miljoen budget is vrijwel volledig benut.  162 aanvragen... Lees meer

Biogashub in Bathmen

In het buitengebied van Bathmen hebben negen veehouders samen met CCS Energie-advies onderzocht of het mogelijk is om elk bedrijf uit te rusten met een kleinschalige mestvergister en deze aan te sluiten op een centrale biogasleiding naar het industriegebied... Lees meer

Ook in Tweede Exloërmond groen gas

In Tweede Exloërmond, in het Noorden van Nederland in de provincie Drenthe, bouwt HoSt een biogasopwerkingssysteem met een capaciteit van 750 Nm3/u biogas dat wordt opgewerkt naar 488Nm3/u groen gas met aardgaskwaliteit. De bestaande WKK biogasinstallatie wordt... Lees meer

Harderberg produceert Groen Gas

In Harderberg wordt mest omgezet in elektriciteit, warmte en (straks) groen gas. Agro Energie Hardenberg heeft daar onlangs een grote vergister feestelijk in gebruik genomen. Mest wordt gemengd met co-vergistingsmateriaal in een zogeheten hydrolyse ring. Hier vindt de... Lees meer

Empyro haalt mijlpaal 15 miljoen liter olie

De pyrolsye fabriek in Hengelo heeft onlangs 15 miljoen liter olie geproduceerd. Dit heeft ook de internationale pers gehaald. BTG-BTL initatiefnemer van de fabriek, is zeer trots op het resultaat. De fabriek is in 2015 opgestart en maakt olie uit hout. Het proces is... Lees meer

Forscher optimieren Hochlast-Reaktor für Güllevergärung

  Onder deze prachtige kop verscheen in juni een artikel op het Duitse nieuwsforum EUWID over het onderzoeksproject dat de Fach Hochschule Munster afgelopen jaar is begonnen. Het team van Prof. Christof Wetter heeft een proefinstallatie gebouwd waarin biogas wordt... Lees meer

Waterschap gaat samen met mestbedrijf vergister bouwen in Harderwijk

Het Waterschap Vallei en Veluwe geeft op 18 september de aftrap voor de bouw van een nieuwe mestvergister. Zij gaat deze installatie bedrijven samen met mestbedrijf Jan Bakker. HoSt heeft de installatie ontworpen en hoopt deze in 2018 op te kunnen leveren.   In de... Lees meer

Oprichting Platform Lokale Energie Initiatieven

Op 27 juni is tijdens de feestelijke start van de uitvoerng van het programma Nieuwe Energie Overijssel het Platform Lokale Energie Initatieven opgericht. Het platform versterkt de samenwerking tussen lokale energie-initatieven en draagt daarmee bij aan de... Lees meer

Gemeenten willen zwembaden verduurzamen

Dat is afgesproken op een bijeenkomst op 7 juni van Pioneering in het Hengelose Twentebad. Dit berichtte Pioneering onlangs aan BEON waarmee zij nauw samenwerkt. Zwembaden zijn belangrijk bij gemeenten. Een deel is toe aan vervanging en het zijn de grootste... Lees meer

Bijna alle hout in Nederland duurzaam geproduceerd

  Dit blijkt uit een recent bosbericht van Probos. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Het blijkt dat het... Lees meer

Duurzame missie: amper energiekosten

  Hoe komen we af van gas als energiebron? Daar ging het om tijdens de themadag ‘gasloos’, een initiatief van de Duurzame Huizenroute. Daan Hartgers (67) en zijn vrouw stelden hun duurzame huis in Den Ham open voor belangstellenden. Daan Hartgers en zijn vrouw lieten... Lees meer

Meestoken biomassa in kolencentrales bereikt 25 PJ

De SDE+ aanvragen zijn goed voor 25 PJ meestoken van biomassa in kolencentrales. Dit is het maximum dat maatschappelijke partijen destijds waren overeengekomen in het Energieakkoord. Daarom is de categorie in de SDE+ regeling niet langer nodig. Dit schrijft Minister... Lees meer

Twence naar 4 PJ energieproductie

Met de nieuwe BEC wil Twence veel meer duurzame energie gaan produceren. De installatie gaat strat 450 GWh per jaar leveren, dat staat gelijk aan de productie van 75 windmolens. Dit staat in het jaarverslag 2016 dat zojuist is verschenen. Een deel gaat daar naar de... Lees meer

Nieuwe boerderijvergisters voor groen gas

HoSt gaat Microferm groen gas installaties bouwen bij een melkveehouder in Deurningen en een rosékalverenbedrijf in Vriezenveen in Overijssel. Vanaf september gaan de twee Microferms uit bedrijfseigen mest groen gas produceren en direct leveren op het aardgasnet. de... Lees meer

Meer biomassa voor biobased materialen

Dat blijkt uit het monitoring rapport van RVO. In 2015 werd er meer biomassa ingezet voor materialen dan voor energie. dit is anders dan wat vaak wordt gedacht. de opmars van nieuwe biobased producten wordt vooral gestimuleerd door de industrie. als grote... Lees meer

Lokaal initiatief en Innovatie smaakmakers nieuw Energieprogramma

Op 27 juni vindt de symbolische aftrap plaats met het Nieuwe Energie programma Overijssel. Tevens de lancering van het platform lokale energie-initiatieven. zie agenda voor meer informatie. Lees meer

Mestverwerking stimulans voor duurzame energie

De verplichte mestverwerking geeft een stevige boost voor de productie van duurzame energie. In Dalfsen, Harderberg en Fleringen zijn het laatste jaar vergisters gebouwd of uitgebreid en nieuwe projecten worden gerealiseerd in Zenderen en Goor. Daarmee wordt er goede... Lees meer

Beweringen in motie Gelderland over verbranden biomassa kloppen niet

In de motie die op 24 mei in de Gelderse Staten is aangenomen over het verbranden van biomassa staan een aantal feiten die een onjuist beeld geven van de situatie. Dit moet rechtgezet worden. In het kort een reactie: Energie uit houtige biomassa zou inefficiënt zijn.... Lees meer

Gelderland terughoudend in stimuleren van snoeihoutprojecten

De Provinciale Staten van Gelderland willen alleen geld steken in initiatieven die innovatief en tijdelijk zijn en die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de energievoorziening op korte termijn. De biomassa moet uit een cirkel van 100 km komen en de winning mag... Lees meer

Gelderse Biomassatafel neemt Biomassa 2030 notitie als leidraad nieuwe projecten

De Biomassatafel van het Gelders Energieakkoord (GEA) heeft de Biomassa 2030 notitie van de rijksoverheid als leidraad genomen voor de ontwikkeling van projecten. Dat heeft de Tafel op haar vergadering van 15 mei besloten. In deze notitie wordt de positieve bijdrage... Lees meer

GO-Duurzaam op 19 april van start met workshop verduurzaming warmtevraag gebouwde omgeving

Op woensdag 19 april gaat het programma GO-Duurzaam van start. Dit is het samenwerkingsprogramma van BEON met Pioneering. Tijdens de workshop zullen concrete voorbeelden worden getoond van energiebesparing in combinatie met duurzame warmte opwekking: toepassen van... Lees meer

Biomassa blijft – naast besparing – belangrijk voor toekomstige warmtevoorziening.

BEON en Pioneering hebben op 19 april de aftrap gegeven voor hun gezamenlijke programma voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Een stevig programma dat medegefinancierd wordt door het Europese regionale programma (EFRO). Op de startbijeenkomst bij Cogas waren... Lees meer

Overijssel maakt 40 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking (2)

Provinciale Staten hebben het Nieuwe Energieprogramma (NEO) voor Overijssel goedgekeurd. Daarmee wordt 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het Nieuwe Energieprogramma is het resultaat van de samenwerking van de provincie met maatschappelijke partners (kernpartners)... Lees meer

Overijssel maakt 40 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking

Provinciale Staten hebben het Nieuwe Energieprogramma (NEO) voor Overijssel goedgekeurd. Daarmee wordt 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het Nieuwe Energieprogramma is het resultaat van de samenwerking van de provincie met maatschappelijke partners (kernpartners)... Lees meer

BEON betreurt – samen met andere kernpartners – het vertrek van Erik Lievers

BEON betreurt samen met de andere kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO-programma) het vertrek van Gedeputeerde Erik Lievers. Ze hopen samen dat de voortzetting en uitvoering van het NEO-programma hierdoor niet in gevaar komt. Ron van Gent van... Lees meer

Nog veel hout beschikbaar voor lokale houtinstallaties

Steeds meer zwembaden, dorpshuizen en scholen worden verwarmd met hout uit de omgeving. Ook bedrijven tonen zich geïnteresseerd voor proceswarmte. In het Nieuwe Energie Programma Overijssel is voorzien dat 2 PJ van de nodige duurzame energie opgewekt zou kunnen worden... Lees meer

Bio-energiepartijen bereid tot overleg met omgeving bij ontwikkeling bio-energieprojecten

BEON partijen hebben enthousiast gereageerd op de voordracht van Maarten Arentsen op 25 januari. Maarten Arentsen werkt als bestuurskundige aan de Universiteit en is in staat om processen heel duidelijk te analyseren en onder woorden te brengen. Dat liet hij goed zien... Lees meer

BEON Nieuwsflits is uit

Nieuwsflits december 2016   Nieuwsflits november 2016   Nieuwsflits oktober 2016 Lees meer

Met 12 miljard euro SDE+ meer kansen in 2017

Het budget voor SDE+ is verhoogd tot 12 miljard euro. Dit biedt geweldige kansen voor de meeste bio-energie opties. Onder andere ketels op hout, biogas en vloeibare biobrandstoffen, mestcovergisting en verlenging levensduur van mest-co-vergisters zitten in de eerste... Lees meer

Gelders duurzaamheidsdebat biomassa: “aan de slag, met de vinger aan de pols”

Zo vatte Ben Dankbaar de discussie over bio-energie samen. Hij leidde met vriendelijke hand het debat over de duurzaamheid van biomassa op 10 november in Duiven. In Gelderland houdt dit de gemoederen sterk bezig. “De verschillen zijn echter niet zo groot”, aldus... Lees meer

Inzet schone houtketels mag niet worden beperkt in Gelderland

Dit zou slecht zijn voor de ontwikkeling van biomassa als basis voor duurzame warmte en de biobased economy. Ook is het slecht voor de werkgelegenheid. Dit schrijft het bestuur van het Bio-energiecluster Oost-Nederland in een brandbrief aan de Statenfracties van... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland gepubliceerd

De presentaties van de Bio-energiedag Oost-Nederland zijn gepubliceerd. Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2016 Lees meer

Voor duurzame energie zijn niet alleen de buren verantwoordelijk

Deze en nog meer mooi uitspraken van Erik Lievers in het artikel over het Nieuwe energieprogramma in Overijssel op 14 september 2016.   het artikel in Tubantia Lees meer

Brouwer heeft financiering rond en start bouw houtgestookte ketel voor stoom Friesland Campina

Op 7 september jl. zijn de overeenkomsten getekend en kan er gestart worden met de bouw. Met de installatie willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de naastgelegen kaasfabriek van FrieslandCampina. Door de verbranding van houtsnippers,... Lees meer

Houtskool op zijn best

Roland Siemons doet wat generaties al deden: houtskool maken. Maar dan beter. En van geweldige kwaliteit. In zijn hart is hij een uitvinder. Dat laat hij prachtig zien in een mooi artikel in Agro-Chemie, het maandblad over bio-based economy. Trots staat hij naast zijn... Lees meer

Vergisting van kippenmest loont

Dit staat in een mooi artikel in Nieuwe Oogst over de onlangs feestelijk geopende vergister bij Huisman in Dalfsen. De agrarisch ondernemer weet uit pluimveemest elektriciteit, kunstmest en veevoer te maken. Klik hier voor het hele artikel. Lees meer

Van veegvuil naar Groen Goud

Van laagwaardige biomassa hoogwaardige producten maken. Dat is een belangrijke doelstelling van het INTERREG Groen Goud programma. BTG trekt hiervoor op met DNL Kontakt, de Fachhochschule Munster en de Saxion hogeschool. Van Duitse zijde zijn ook afvalbedrijven... Lees meer

EU onderschrijft advies Martijn Vis over noodzaak cascaderen

images/Martijn Vis heeft een uitgebreid advies uitgebracht aan de Europese Commissie over cascaderen van hout. Het hout moet waar mogelijk van een goed en lang economisch bestaan genieten. Van belang is ook de rol van biomassa in de verduurzaming van de warmtevraag en... Lees meer

Overijssel legt de lat hoog. Ruim baan voor bio-energie

Maar pittig wordt het halen van de ambitie wel. De condities zijn niet optimaal voor elke vorm van duurzame energie. De SDE+ regeling is vaak niet ruim genoeg. Ontwikkelingstrajecten zijn lang. Neuzen staan nog niet dezelfde kant op. Van het laatste viel overigens... Lees meer

Gelderse Staten: geen energietransitie zonder inzet van biomassa. Duurzame import noodzaak.

Geen energietransitie zonder de inzet van biomassa. Dit staat in de beleidsnotitie die afgelopen maand door de Gelderse Staten is vastgesteld. Duurzame import wordt gezien als noodzaak, niet als probleem. De provincie respecteert de meningsverschillen die bestaan op... Lees meer

Empyro draait na eerste jaar prachtig, al meer dan 3,5 miljoen liter olie

Voor Empyro zit het eerste en spannenste jaar erop. Het is meer dan 12 maanden geleden dat de fabriek werd opgestart. Wel vijftig kleine zaken die bijgesteld moesten worden sinds mei vorig jaar. En een grote. Dat was de zandcirculatie. Maar de fabriek heeft nu 3,5... Lees meer

Ennatuurlijk en Alliander nemen Warmtenet Hengelo over

De gemeenteraad van Hengelo heeft ingestemd met het plan. De twee warmtebedrijven Ennatuurlijk en Alliander gaan de kar verder trekken. Marcel Elferink is blij dat het gelukt is. Nu kunnen plannen doorgaan en is hij van een lastig dossier bevrijdt. Er moet een... Lees meer

Landbouw bezig met verduurzaming

De Greendal vergister is een mooi voorbeeld hoe de landbouw kan verduurzamen. Dit benadrukte gedeputeerde Erik Lievers bij de opening van de Greendal vergister in Dalfsen. Warmte en elektriciteit voor het maken van voedingsstoffen voor de akkerbouw wordt opgewekt met... Lees meer

Twence blijft duurzaam powerhorse Twentse gemeenten

Twence blijft het powerhorse van de Twentse gemeenten als het om duurzame energie betreft. En zij blijft groeien. Dat is te lezen in het jaarverslag dat afgelopen maand uitkwam. Zo’n 700 GWh werd er in 2015 geproduceerd en dat groeit met de BEC 2.0 naar bijna 1.000... Lees meer

Voldoende biomassa beschikbaar uit bos en landschap voor ontwikkeling bio-energieprojecten

Dit bleek uit het verhaal van Jan Oldeburger van Probos. Probos is een onafhankelijke stichting uit Wageningen gespecialiseerd in hout. Elk jaar geeft ze een rapport uit met een overzicht van de Nederlandse bossituatie. Op 25 mei zijn gemeenten, landschapspartijen en... Lees meer

Veel belangstelling voor SDE* eerste ronde

Voor meer dan 8 miljard euro is er ingeschreven. De eerste SDE+ ronde is ruim overschreven. Nu maar hopen dat de vele bio-energieprojecten het halen. Zie voor meer informatie de Kamerbrief. Lees meer

Bouw Groen gas Gelderland gestart

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk gaf deze week door het planten van een boom het startschot voor de bouw van een groengas fabriek in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen glastuinbouwgebied Bergerden) in de Gelderse Lingewaard. Voor Gelderland is dit in omvang... Lees meer

Eerste boerderij vergister besteld in Noord Deurningen

De eerste melkveehouder heeft een vergister besteld, zo meldt Jan Willem Bijnagte van CCS. CCS is het bureau dat een tiental boeren begeleid in het realiseren van een project waarbij vergisters worden verbonden met een gasleiding om voldoende biogas te verzamelen voor... Lees meer

Engie gaat voor transitie energieproductie

Engie wil voorloper zijn in de energietransitie, wil haar locaties ombouwen tot broedplaatsen voor duurzame energie. Dat vertelde Vincent Schakel met groot enthousiasme op de deelnemersvergadering van BEON op 30 maart. De oude plek van de kolencentrale Gelderland moet... Lees meer

Bio-energiepartijen trappen af bij discussie Nieuw Energiebeleid Overijssel

Bio-energiepartijen willen scholen, bedrijfsterreinen en procesindustrie helpen om hun warmtevoorziening te verduurzamen. Daar zien ze de beste toepassing van biomassa. Bij procesindustrie kun je meters maken, scholen zijn belangrijk voor de educatie. Op 30 maart... Lees meer

BEON bestuur tekent Gelders Energieakkoord

Het BEON bestuur heeft besloten tot deelname aan het Gelders Energieakkoord. Ze is verheugd dat een biomassa tafel is ingericht waar partijen samenwerken voor een grotere en duurzame inzet van biomassa. Voor de ontwikkeling van de bio-economie en de bio-energie... Lees meer

Groot Zevert druk aan het bouwen

Bij Groot Zevert worden door het Duitse bedrijf Planet uit Vreden nieuwe vergistingstanks geplaatst. Binnenkort kan Frames aan de slag met een zuiveringsinstallatie voor biogas. Dit moet schoon gemaakt worden voor levering aan de nieuwe Friesland Campina fabriek in... Lees meer

Volgens Rijk voldoende biomassa aanwezig voor groei vraag biomassa

Is er voldoende biomassa beschikbaar? Deze vraag komt voortdurend terug bij elke discussie in gemeenten, provincies, bij het Rijk, de Europese Unie en de Verenigde Naties. We willen de producten vergroenen die nu nog van olie worden gemaakt, we willen groene... Lees meer

Gelderland gaat toch voor bio-energie

Het wordt veilig ingebed in biobased, maar bio-energie wordt toch aangemoedigd in Gelderland. Initiatiefnemers van het Gelders Energieakkoord zagen aanvankelijk weinig in deze energiebron. Er was teveel discussie over haar duurzaamheid. Bio-energie werd zo amper... Lees meer

Erik Lievers brengt in Overijssel warmtepartijen bijeen, vriendelijk doch beslist

In Overijssel heerst de consensus. Provincie is gemeenten, bedrijven en energiemaatschappijen bijeen aan het brengen om samen het energiebeleid te maken om te zorgen voor 20% duurzame energie in 2023. BEON doet mee als kernpartner. Ze was er ook bij op 27 februari... Lees meer

Mestvergisting heeft de toekomst

Het jaar 2016 wordt het jaar van de mestvergisting! De SDE+ vergoedingen zijn goed en er komen betere kansen aan met de dubbele rondes. Het liefst zouden partijen nog een apart budget willen hebben voor monovergisting. Ook zouden gemeenten boerderijvergisting... Lees meer

Bedrijven maken zich zorgen over positie bio-energie in concept Gelders Energieakkoord

Het bestuur van het Bio-energiecluster BEON heeft in een brief aan Gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland haar grote zorgen overgebracht over de positie van bio-energie in het concept Gelders Energie Akkoord.  “De inzet van het Akkoord is niet... Lees meer

Start bouw nieuw groengasproductiebedrijf in Gelderse Lingewaard

PPM Oost investeert in het nieuwe bedrijf Groen Gas Gelderland B.V. voor de realisatie van een grote biomassavergistingsinstallatie in Bemmel.  Groen Gas Gelderland uit Bemmel gaat vanaf eind 2016 groengas leveren uit vooral mest en gras. Onder meer de bussen in het... Lees meer

Bio-energiedag Oost-Nederland goed bezocht. Vol energie naar een biobased economy.

Vol energie naar een biobased economy Onder deze titel heeft op 5 november 2015 de zesde editie van de Bio-energiedag Oost Nederland  plaatsgevonden. Zo’n 150 deelnemers van bedrijven, kennisinstellingen, financiële instellingen en overheid bezochten dit jaar de... Lees meer

Kamp geeft stevige boost bio-energie

Extra geld voor SDE+ om ruimte te geven voor wind en voor bij- en meestoken. Ook veel aandacht voor kleine warmteproductie en mono-vergisting. Alle zeilen moeten worden bijgezet. Kamp wil snelheid brengen in duurzame energie. Hij houdt vast aan de afgesproken... Lees meer

Succesvol Demonstratieproject Schoon & Zuinig door Byosis Group afgerond

 Onlangs is het Demonstratieproject Schoon en Zuinig welke is uitgevoerd door Byosis Group succesvol afgerond. Byosis heeft via het project ‘Mestraffinage en biogas uit nevenstromen’ in ruim drie jaar tijd veel geïnteresseerden kunnen informeren over de door haar... Lees meer

Enexis bouwt Groen gas Booster

Enexis, Gasunie Transport Services en Attero gaan in Wijster een grote compressor bouwen: de ‘Groen gas Booster’. Deze compressor gaat het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag verbinden. Een soort overstort van het 8 bar net naar de Gasunie... Lees meer

UT gaat olie uit papierslib halen

De Universiteit Twente gaat de papierindustrie helpen om papierslib, de grootste afvalstroom uit papierfabrieken, om te zetten in bio-olie en grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Het bedrijf Alucha bouwt na de zomer in samenwerking met de instelling een... Lees meer

Empyrofabriek geopend door gedeputeerde Van Hijum van de provincie Overijssel

Precies een jaar na de start van de bouw is woensdag 20 mei de pyrolyse fabriek  Empyro, feestelijk geopend. De openingshandeling is verricht door de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Eddy van Hijum, die een tankauto met door Empyro gemaakte pyrolyse olie... Lees meer

Bioenergie de Vallei gaat fors uitbreiden in Ede

Het Edese bedrijf Bio-Energie De Vallei gaat een tweede ketel bouwen en het leidingnetwerk uitbreiden. Met de tweede centrale erbij kunnen medio 2016 8.000 woningen, bedrijven, scholen en kerken in Ede van duurzame warmte worden voorzien. Het Innovatiefonds IEG... Lees meer

Mooi artikel in TOM over nieuwe pyrolyse fabriek

De pyrolyse fabriek is bijna klaar. Op 20 mei wordt de installatie feestelijk geopend. Dit werpt haar schaduw al vooruit. In het Twentse Ondernemersmagazine (TOM) staat een mooi en uitgebreid interview met Gerhard Muggen, directeur van BTG-BTL, het bedrijf achter de... Lees meer

Noord Veluwe begint kenniskring biomassa uit natuur en landschap

Zie Startbijeenkomst kenniskring biomassa uit natuur en landschap Noord Veluwe. Lees meer

HoSt gaat twee houtgestookte WKK centrales leveren aan Croatie

   Directeur Herman Klein Teeselink van HoSt, Carlo ter Ellen ENSCHEDE – Energieinstallatiebouwer HoSt uit Enschede heeft een miljoenenorder binnengesleept, die een jaar lang werk oplevert voor twee- tot driehonderd werknemers in Twentse bedrijven. HoSt gaat... Lees meer

SDE+ geopend

De subsidieregeling SDE+ is vandaag geopend. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is open vanaf 31 maart om 9:00 uur en sluit op 17 december 2015 om 17:00 uur.... Lees meer

Bedrijven zien het belang in van cascaderen en biobased

Op 25 maart hebben BEON deelnemers en provincie van gedachten gewisseld over cascadering en BIC-ON. Martijn Vis gaf een inleiding over cascadering. Martijn Vis is projectleider van een Europees adviesproject op dit gebied. Pieter Verberne gaf een presentatie over het... Lees meer

Bio-energiedag Steinfurt over groene warmte op het platteland

Het is lastig om de warmtevraag op het platteland in Munsterland omlaag te brengen. De vraag naar gas blijft hoog. Er ligt nog een enorm potentieel om te vergroenen. Frans Michael Baumann, directeur van het Energieagentur NRW was speciaal vanuit Düsseldorf afgereisd... Lees meer

Voor biomassa worden bomen niet willekeurig gekapt. Dit schrijven Dorette Corbey en Patricia Osseweijer in een gezamenlijk artikel in Het Financieel dagblad van 2 maart 2015.

Dorette Corbey en Patricia Osseweijer hebben in een gezamenlijk artikel in Het Financieel dagblad van 2 maart 2015 hun weerwoord gegeven op de kritiek van de KNAW. Het meestoken van resthout in kolencentrales is niet ideaal, maar wel te verdedigen om uitstoot... Lees meer

Innovatie vouchers EFRO beschikbaar

EFRO onderzoek vouchers Er komen vanaf 16 februari vouchers beschikbaar onder het EFRO programma. Deze zijn voor het MKB om onderzoek te laten verrichten door derden. Ze hebben een maximale waarde van 10.000 euro voor businessplannen en van 50.000 euro voor... Lees meer

Hayo Canter Cremers presenteert experimenteerruimte mestverwerking Achterhoek

Hoe belangrijk is vergisting nu in het mestverwerkingsplaatje in de Achterhoek? Gaat het Geniaal concept van Nijhuis Water echt werken? Er moet nog veel mest door de goot voordat we weten hoe betrouwbaar de verschillende technologieën zijn. En hoe ze zijn te... Lees meer

Provincie en BEON hernieuwen convenant en geven extra boost bio-energie

Gedeputeerde Eddy van Hijum was er duidelijk over: “We zijn blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten, bio-energie maakt een belangrijk deel uit van onze toekomstige duurzame energievoorziening”.  De samenwerking is op vriijdag 6 februari, te midden... Lees meer

Bio-energie sector weerlegt kritiek hoogleraren KNAW

De bio-energie sector weerlegt in haar reactie de kritiek die onlangs werd geuit door een aantal hoogleraren op de inzet van biomassa voor energieopwekking en transport. De hoogleraren hadden hun zorgen geuit in een recent artikel van de koninklijke academie van... Lees meer

Energiesector en chemiesector vinden elkaar in biobased economy stimulering

Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) en het Platform Bio-Energie (PBE) hebben een gezamenlijk standpunt bereikt op de biobased economy. De essentie: energie en chemie/maakindustrie hebben elkaar nodig en moeten dan ook nauwer samen gaan werken. PBE en DBC hebben de... Lees meer

Provincies moeten mestverwerking en vergisting stimuleren

De provincies moeten investeringen in mestverwerking en mestvergisting meer stimuleren. Dat schrijft de Strategiegroep Mest samen met BEON en het biobased cluster BIC-ON. De agrarische sector is belangrijk en de mest in Oost-Nederland moet zoveel mogelijk in... Lees meer

CCS krijgt vergister Dalfsen toch op de rit. Ook Byosis blij

Na een lang en ingewikkeld financieringstraject is het zover. Greendalvergisting in Dalfsen is gestart. In dit project is CCS ingeschakeld om, samen met Flynth, dhr. Huisman van Greendalvergisting te ondersteunen bij het verkrijgen van financiering. CCS heeft een... Lees meer

Bedrijven en provincie Gelderland investeren meer dan drie miljoen euro in biobased projecten

Arnhem- Woensdag 17 december hebben Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1,6 miljoen subsidie voor zeven grensverleggende biobased innovaties. Bedrijven en overheden versterken hiermee de bio-economie in Oost Nederland. Het... Lees meer

Eerste Bio-up in werking, groen gas op kleine schaal uit mestvergisting

Op 8 december is de pilot van de gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke in Hengelo, Gelderland, onderdeel van de Wageningen Universiteit. De Bio-Up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie. Met de Bio-Up is het mogelijk om op... Lees meer

BICON en BEON willen afstemming strategie mest, energie en mineralen

In de afgelopen maanden heeft mestverwerking volop in de belangstelling gestaan in de veehouderij. Voor de provincies van Overijssel en Gelderland is een concrete strategie rond mest en mineralen van groot belang om de duurzame concurrentiekracht van de veehouderij in... Lees meer

Bio-energiedag 2014 naar grote tevredenheid verlopen

De Bio-energiedag Oost-Nederland is naar grote tevredenheid verlopen. Meer dan 150 mensen waren aanwezig op dit jaarlijkse event in het provinciehuis van Overijssel. De Bio-energiedag werd ook dit jaar georganiseerd door BEON. Ook de excursies vielen wederom goed in... Lees meer

Twence neemt combivergister officieel in gebruik

Twence neemt de combivergister officieel in gebruik. Zij doet dit tijdens het grote feest op 22 oktober waarbij vier projecten worden afgerond waarop het afval- en energiebedrijf trots is:- meer metalen uit bodemassen- toepassing eigen CO2- vergisting lastig... Lees meer

UT gaat nieuwe vormen van samenwerking bestuderen voor bio-energie

De Universiteit Twente heeft samen met het regionale bedrijfsleven bio-energie (BEON) een subsidie ontvangen in het kader van de regeling Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM). De regeling is onderdeel van de Topsector Energie en ondersteunt bedrijven,... Lees meer

Inschrijving Bio-energiedag geopend

Inschrijving Bio-energiedag geopend Uitnodigingen zijn verstuurd, het programma is klaar en ziet er mooi uit. De inschrijving is nu begonnen. Voor informatie of inschrijving, klik hier.   Lees meer

Meer ervaring en innovatie nodig voor goede mest en digestaat verwerking

Meer ervaring en innovatie nodig voor goede mest en digestaat verwerking Meer dan 50 mensen uit de agrarische en energiesector kwamen op dinsdag 2 september bijeen in het Duitse Werlte om samen na te denken over mest en digestaatverwerking. De workshop was... Lees meer

Overijssel blijft energieprojecten ondersteunen

Tenderregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing Van 14 juli t/m 15 september (19:00 uur) kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling ‘Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing’. Voor deze ronde stelt de provincie € 750.000... Lees meer

Enexis wil agrarische bedrijven helpen met ontwikkelen groen gas projecten

Netwerkbedrijf Enexis heeft op 10 juli een informatiebijeenkomst georganiseerd over het invoeden van groen gas. De bijeenkomst droeg als thema: Is er leven na de MEP? Enexis wil graag met boeren meedenken over de mogelijkheden van invoeding op het gasnet.... Lees meer

Programma Nieuwe Energie officieel geherijkt

Op 2 juli 2014 is het Statenvoorstel Herijking programma Nieuwe Energie besproken in de Provinciale Statenvergadering. Met een ruime meerderheid (38 voor, 6 tegen) is ingestemd met de herijking van het programma Nieuwe Energie tot eind 2015.  Daarnaast hebben... Lees meer

BIC-ON van start

Annemoeke Traag en Theo Rietkerk hebben op 26 juni het startschot gegeven voor BIC-ON. Voor informatie over BIC-ON, zie het introductiefilmpje. Lees meer

Provinciale Staten Overijssel bespreekt herijking energiebeleid

Gedeputeerde Staten heeft haar plannen gepresenteerd voor duurzame energie. Op 18 juni zijn deze behandeld in de Statencommissie. De nota Herijking Nieuwe Energie is een goed leesbaar stuk met heldere analyses. De provincie mikt nu op 12.5% hernieuwbare energie in... Lees meer

Prachtige informatiebron bij landbouwkamer Niedersaksen

Op woensdag 9 april heeft een delegatie van BEON een bezoek worden gebracht aan de Landwirschaftskammer Niedersachsen (LWK) in Meppen, net over de grens bij Emmen. LWK is de overheidsorganisatie voor de boeren en is sterk betrokken bij de ontwikkeling van vergisting... Lees meer

Veranderingen op komst in de SDE+ regeling

Het ministerie van Economische Zaken is diep aan het nadenken over de SDE+ in 2015. Elk jaar komen er weer aanpassingen om rekening te houden met marktontwikkelingen en specifieke wensen. Komend jaar moet de uitvoering van het Energieakkoord zijn weerslag krijgen.... Lees meer

Theo Rietkerk slaat eerste paal pyrolyse fabriek

Er wordt hard gewerkt aan de pyrolyse fabriek. Vooral bij ZETON. Een hele hal is al vol in gebruik. Na de zomer wordt de installatie naar Akzo Nobel in Hengelo vervoerd en opgebouwd. Een fabriek die straks goed is voor een productie van 20 miljoen liter olie. Op de... Lees meer

Jan de Wit spreekt lectorale rede uit in Grote Kerk Enschede

“Waarom gebruik je energie?” Dat is het uitgangspunt voor elke bedrijfsenergieanalyse. Het “waarom” is ook de basis voor het HBO onderwijs. Dit gaf Jan de Wit aan tijdens zijn drukbezochte lectorale rede in de Grote kerk in Enschede op 10 mei. Helder uitgesproken, met... Lees meer

SDE+ geld voor innovatie

De overheid wil meer duurzame energie voor hetzelfde geld. Daarvoor besteedt ze een deel van het SDE+ budget subsidie voor projecten die gericht zijn op kostprijsverlaging. Op lange termijn moet dit zich gaan uitbetalen voor de economie. Consortia van bedrijven en... Lees meer

Biogasnetwerken fraai in model gebracht

Taede Weidenaar heeft er hard aan gewerkt. Zijn promotieopdracht was het modelleren van biogas productie voor groen gas invoeding. Een hot item, vooral toen hij begon met zijn werk. Netwerkbeheerders maakten zich zelf wat zorgen over de enorme toestroom van het groene... Lees meer

UT conferentie geeft handvat voor transitie

Slimme en groene energie is dé uitdaging voor de Europese Unie en één van de belangrijkste thema’s in Horizon 2020. Daarom organiseerde de IGS van Universiteit Twente, in samenwerking met ESEIA, op 24 en 25 april een conferentie over slimme en groene energietransities... Lees meer

Nieuwe energie op universiteit Twente

Slimme en groene energie is dé uitdaging voor de Europese Unie en één van de belangrijkste thema’s in Horizon 2020. Daarom organiseert de IGS van Universiteit Twente, in samenwerking met ESEIA, op 24 en 25 april een conferentie over slimme en groene energietransities... Lees meer

Houtkachel bij sportvereniging

In voetbalvereniging Den Ham nu ook een hout gestookte kachel. Daarmee wordt 23.000 kuub gas per jaar bespaard. Voeding: hout pellets. Zie filmpje. Op 1.50 minuten. Lees meer

Byosis in film Regio Twente

Byosis heeft een installatie gebouwd bij Oude Lenferink om gras te vergisten. Dit is te zien in een filmpje dat onder meer in opdracht van Regio Twente is gemaakt. Check op 3.40 minuten.   Lees meer

Eerste boompjes op energieplantage Wesepe

Op 10 april gingen de boompjes in Wesepe de grond in. Een echt KOB: korte omloop bos. Snel groeien, en dan machinaal oogsten. Een initiatief van de Coöperatie Biomassalland met ondersteuning van MinEZ, de provincie Overijssel, Sallandse gemeenten en de vereniging van... Lees meer

BEON brengt bezoek aan landbouwkamer Niedersaksen

Op woensdag 9 april heeft een delegatie van BEON een bezoek worden gebracht aan de Landwirschaftskammer Niedersachsen (LWK) in Meppen, net over de grens bij Emmen. LWK is de overheidsorganisatie voor de boeren en is sterk betrokken bij de ontwikkeling van vergisting... Lees meer

Vergisters zorgen voor balans in Duitse electriciteitsnet

Hoe kun je meer geld halen uit je biogas? Elektriciteits- en warmteprijzen staan onder druk, de kosten gaan omhoog en subsidies zijn gevoelig voor politieke veranderingen. Daarom kwamen op 20 maart in Werlte ondernemers en technologie-ontwikkelaars bijeen om kennis... Lees meer

Tubro zorgt voor duurzame warmte in De Beemd

Bezoekers van het sport- en recreatiecentrum De Beemd in Lochem hoeven niet meer in de kou te staan. Tubro heeft namelijk een prachtige nieuwe 500 kW pellet ketel geplaatst bij het centrum. De verbrandingsinstallatie van Binder gaat het sport- en recreatiecentrum... Lees meer

Achterhoek ziet veel mogelijkheden voor mestverwerking

Bezoekers kregen een mooi veelzijdig pallet aan mogelijkheden te horen op de workshop over mest op 28 maart op proefboerderij De Marke in de Achterhoek. Van vergezichten tot aan de hemel tot koele financiële berekeningen van de Rabobank. Maar kansen zijn er en dat... Lees meer

CCS weer druk in de weer in Europa

Op 26 en 27 maart was de aftrap van het nieuwe project Bio Energy Farm II. Binnen dit project ligt de focus op vergisting op boerderijschaal, een trend die zich steeds meer doorzet in de intensievere veehouderij gebieden. CCS uit Deventer gaat samen met 12 andere... Lees meer

Veel nieuws op BEON jaarvergadering

Groot én klein nieuws op de BEON jaarvergadering in Almelo van 26 maart: boeren bij Denekamp met een ruwe biogasleiding, lieve basisschoolprojecten, belangrijke vindingen en robuuste verbrandingstechnieken. Veel projecten worden samen uitgevoerd en dat kon je ook... Lees meer

Cascadering goed voor duurzame energie

Cascaderen staat voor het optimaal gebruiken van een grondstof. Dat kan door het materiaal een lang en goed economisch bestaan te gunnen. Een plank uit een gekapte boom kan meerdere mensenlevens mee door recycling. Uiteindelijk eindigt de plank pas na 120 jaar in een... Lees meer

Audi gaat voor 100% groen gas uit GFT en windenergie

Autofabrikant Audi wil meer duurzame biobrandstof voor haar auto’s. Daarom heeft Audi onlangs een GFT vergister overgenomen in Werlte, Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens. In het kader van INTERREG Groen Gas werd daar op 20 maart een bezoek gebracht... Lees meer

Burgemeester Cazemier wil meer vaart maken met bio-energie

De Twentse industrie gaat voor vitaliteit en duurzaamheid. Op 10 maart organiseerde het samenwerkingsverband VIT een bijeenkomst over de biobased economy in de Kamer van Koophandel. VIT is een samenwerkingsverband van de Industriële Kring Twente, het Kennispark... Lees meer

CCS druk in de weer in Europa

CCS weer druk in de weer in Europa Op 26 en 27 maart was de aftrap van het nieuwe project Bio Energy Farm II. Binnen dit project ligt de focus op vergisting op boerderijschaal, een trend die zich steeds meer doorzet in de intensievere veehouderij gebieden. CCS uit... Lees meer

Bio-energieTag Steinfurt aandacht voor elektrische auto’s

Dit keer geen mest te ruiken. Geen boom die wordt geveld. Vandaag, 6 maart, stonden er flitsende wagens te schitteren in de zon. Elektrische auto’s van Duitse makelijk. Thema van de Bio-energieTag in Steinfurt: transport. De regio Kreis Steinfurt heeft in een... Lees meer

Empyro eerste bio-energieproject Energiefonds

Het was een proces vol mijlpalen en hindernissen. Maar eindelijk is het zover. Empyro BV gaat nu echt beginnen met de bouw van de pyrolysefabriek (olie uit hout) op het terrein van AkzoNobel in Hengelo. En het Energiefonds financiert daarmee haar eerste... Lees meer

Praktijkdag Bio-energie: Doe meer met biomassa

Op 6 februari vond de jaarlijkse Praktijkdag bio-energie plaats, ditmaal in Rotterdam. De jonge veelbelovende bio-energie ingenieur Rik te Raa bezocht de dag op het ticket van BEON en schreef het volgende verslag: In de vroege morgen vertrekken al de eerste excursies... Lees meer

Twence wil door met BEC

Sinds 2007 werkt de Biomassa Energie Centrale (BEC) van Twence duurzame elektriciteit op door verbranding van organische afvalmaterialen. Dit wordt ondersteund tot en met 2017 met de MEP. Onlangs werd bekend dat het nu al mogelijk is om nieuwe subsidie aan te vragen... Lees meer

Voor gras is een vergister net een koe. Workshop grasvergisting in Zwolle

“Een vergister werkt net zoals een koe” zei Han Jansen bij de workshop Grasvergisting op 28 januari in Zwolle. “Een koe geeft ook minder melk als je hem slecht te eten geeft. Een vergister produceert ook minder biogas als er slechte producten in gaan. Daarom is het... Lees meer

Overijssel steekt weer miljoen in duurzame energie investeringen

De provincie Overijssel stelt ook dit jaar weer een investeringssubsidie beschikbaar voor bio-energie en andere duurzame energieprojecten. De subsidie is maximaal 50% van de netto-investering, met een maximum van € 199.000. Er is 1 miljoen euro ter beschikking... Lees meer

Hout groeit nog steeds bij in Nederland

Hoeveel hout hebben we nu in Nederland? De stichting Probos heeft net een mooi informatieboekje uitgebracht en meldt dat er nog steeds meer hout bijgroeit dan wordt gekapt: slechts 55% van de geschatte bijgroei. Er staat 60 miljoen m3 hout en dat groeit elk jaar 2.2... Lees meer

BEON partijen ontwerpen biomassa module voor boseigenaren

Onder auspiciën van BEON heeft de BTG Biomass Technology Group een biomassamodule ontwikkeld voor het CSMi beheerssysteem. Dit systeem wordt op dit moment ingevoerd door de grote bos- en natuurbeherende organisaties in Nederland en ook door diverse particuliere... Lees meer

Biogas productie wordt steeds innovatiever

Tijdens het zeer goed bezochte Symposium Innovatieve technieken voor biogas op 18 december, is het nieuwe bijbehorende rapport van Groen Gas Nederland gepresenteerd: “Innovatieve technieken voor biogas en groen gas”. Het document geeft een actueel overzicht van de... Lees meer

Houtketel folder voor breed publiek

Er bestaat veel onwetendheid over houtketels. Dit doet de technologie geen goed. Besluitvormers bij gemeenten, bedrijven en instellingen zijn erg beducht voor het stoken op hout. Te veel soms. De provincie Overijssel heeft daarom een folder laten opstellen over dit... Lees meer

Bio-energiedag 2013 naar grote tevredenheid verlopen

De Bio-energiedag Oost-Nederland is naar grote tevredenheid verlopen. Meer dan 150 mensen waren aanwezig op dit jaarlijkse event in het provinciehuis van Overijssel. De Bio-energiedag werd ook dit jaar georganiseerd door BEON. Ook de excursies vielen goed in de smaak.... Lees meer

Energieatlas Gelderland officieel gelanceerd

De Dutch Green Building Week in Arnhem stond op 18 september in het teken van duurzame gebiedsontwikkeling en lokale duurzame energie. Tijdens dit evenement is door gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland een nieuw product gelanceerd: de Energieatlas... Lees meer

PPM Oost wil nog meer in bio-energie investeren

Jemy Pauwels, sectormanager EMT bij PPM Oost, timmert behoorlijk aan de weg. Hij is blij dat bij Bio-energie de Vallei nu hard wordt gebouwd. Dit project kwam in het voorjaar rond met de financiering. Hij wil nu verder: ‘’Onze investeringsbereidheid is groot, wij zijn... Lees meer

Cogas kan van start met houtketel Zwolle

Cogas Duurzaam gaat beginnen met de realisatie van een 500 kW houtcentrale in de Muziekwijk in Zwolle. Het project is ontwikkeld samen met de woningstichting SWZ. De ketel wordt gebouwd door KARA uit Almelo en levert straks warmte aan ruim 300 woningen. Houtketel in... Lees meer

Duurzame energiesector tevreden met resultaat Energieakkoord

De duurzame energiesector is tevreden met het resultaat uit de onderhandelingen rond het Energieakkoord binnen de SER. Na maandenlange onderhandelingen is er een gedetailleerd akkoord bereikt dat de basis legt voor een structurele omslag naar de inpassing van veel... Lees meer

Eneco Bio Golden Raand ontsteekt vuur

‘Duurzame energie voor iedereen!’ dat is de missie van Eneco. Het Nederlandse energiebedrijf wil alle energie die ze aan haar klanten levert duurzaam opwekken. Dit willen ze onder meer bereiken door het gebruik van biomassa, en met de bio-energiecentrale... Lees meer

Bioenergiepartijen zien plafond in SDE+ niet zitten

Bio-energiepartijen zijn zeer verontrust over de gevolgen van een begrenzing in de SDE+ voor bio-energie. De heer Vos (PvdA) is met zo’n voorstel gekomen afgelopen week. Zowel PBE als BEON hebben hun zorgen kenbaar gemaakt aan de Kamer. De begrenzing zou de... Lees meer

BEON brengt landschapspartijen bij elkaar voor bio-energie

BEON partijen willen meer hout uit bos en landschap halen. Oost-Nederland is een groen gebied. Het bezit uitgebreide landgoederen met vele bossen. Het platteland staat bekend om zijn vele houtwallen. De dorpen en steden hebben van oudsher parken en kennen veel groen... Lees meer

Twente ontwikkelt diesel uit hout

Twente is sterk in pyrolyse technologie. De ontwikkeling is begonnen op de UT en later voortgezet door BTG. Op 10 juni is een belangrijke mijlpaal gezet. Minister Kamp heeft een wagentje mogen uittesten. Een wagentje dat rijdt op diesel gemaakt is uit pyrolyse olie.... Lees meer

Minister Kamp bezoekt Twente op 10 juni 2013

Minister Kamp bezoekt Twente op maandag 10 juni om met ondernemers van gedachten te wisselen over de kansen voor biobased economy in Twente. Hij zal daarbij een bezoek brengen aan een tweetal bedrijven en spreken met ondernemers en bestuurders. Ook zal hij vragen... Lees meer

Cogas neemt houtketels in gebruik

De gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Cogas hebben bij zwembad ‘de Welters’ in Wijhe voor de verwarming van het zwembad en een appartementencomplex van SallandWonen een duurzame houtkachel geïnstalleerd. Op woensdag 6 februari is deze houtkachel officieel in gebruik... Lees meer

BEON presenteert actieplan vergisting

Het is belangrijk om eerst zelf te kijken wat je eraan kunt verbeteren. Het financieel rendement van mestvergisting is bedroevend laag en moet beter. Een denktank van BEON heeft zich hier afgelopen paar maanden over gebogen en is gekomen met een reeks conclusies en... Lees meer

Platform presenteert suggesties voor verbetering

Het Platform Bio-Energie (PBE) en 12 aan bio-energie gerelateerde organisaties hebben op woensdag 6 februari een brief gestuurd aan de SER Regiegroep Energie & Economie met als titel “Bio-energie in Nederland: successuggesties van 12 samenwerkende... Lees meer

Rabobank: kansen biovergisters in transport

Nederlandse bedrijven die actief zijn in biovergisters hebben het meeste kans in de transportsector, dat stelt althans de Rabobank in het rapport ‘Toekomst van biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output’. De Rabobank concludeert dat de wereldwijde markt... Lees meer

DVEP ziet falend SDE-beleid Nederland

De Nederlandse Overheid vindt dat Nederland op lange termijn de overstap moet maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Met het huidige SDE-beleid zal dit echter niet gebeuren. Om dit doel te kunnen behalen zal er in Nederland flink geïnvesteerd moeten worden in de... Lees meer

Houtketels in trek in provincie Overijssel

In december besteedde RTV Oost aandacht aan het flink toegenomen aantal houtkachels in de provincie Overijssel. Momenteel worden er voornamelijk ketels neergezet bij woonboerderijen en landhuizen, maar ook grotere installaties vinden steeds meer hun weg naar bedrijven... Lees meer

Biomassa uit stad en land: goed voor brandstof en materialen

1 november jongstleden organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland zijn jaarlijkse bio-energiedag in het provinciehuis in Zwolle. Dit jaar was het thema zoals de kop van het artikel aangeeft. Ook nu was er heel veel belangstelling: de heer Nico Schiphorst kon... Lees meer

Drie miljard voor SDE+ in 2013

In 2013 zal drie miljard euro beschikbaar zijn voor de Stimulering Duurzame Energieproductie PLUS (SDE+) regeling. Dit is op 10 december bekend gemaakt door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, in een brief aan de Kamer. De SDE+ zal eind januari gepubliceerd... Lees meer

De Ondernemer: Biobusiness is ‘booming’ in Twente

Het aantal bedrijven in Twente dat een boterham verdient aan het ontwikkelen van nieuwe biotechnieken groeit. Het omzetten van biomassa in energie blijkt vooral in landen als Duitsland in opkomst. In Nederland wordt de sector geplaagd door de lage rendementen van... Lees meer

HoSt wint Jan Terlouw Innovatieprijs met kleinschalige biogasopwerker

HoSt heeft de Jan Terlouw Innovatieprijs 2012 van stichting kiEMT gewonnen. De jury ziet de biogasopwerker als een doorbraak voor toepassing van biogas op het reguliere net. De prijs van 10.000 euro en acht adviesdagen werd maandag 26 november uitgereikt door Jan... Lees meer

Mestvergisting ten onrechte in kwaad daglicht gesteld

In de KRO uitzending van Reporter van afgelopen vrijdag 16 november 2012, is een zeer negatief beeld van de biogasbranche gegeven. In de installaties zouden grote hoeveelheden ontoelaatbare producten worden verwerkt. Vergisters zouden een groot gevaar zijn voor het... Lees meer

Noord Deurningen duurzaam door vergisting

Bron: TC Tubantia, dinsdag 20 november 2012 Over vijf jaar moeten boeren in Noord Deurningen in staat zijn voldoende bio-energie op te wekken voor heel het dorp. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Twee grootverbruikers, tuincentrum Oosterik en kwekerij Kuipers,... Lees meer

Fotoimpressie Bio-energiedag Oost-Nederland

Op donderdag 1 november vond de Bio-energiedag Oost-Nederland plaats. Het Bio-energiecluster Oost-Nederland organiseerde deze gezamenlijk met de provincie Overijssel in het provinciehuis te Zwolle. De opkomst op de bio-energiedag was met 150 deelnemers boven... Lees meer

BTG publiceert tweede editie handboek biomassa vergassing

BTG Biomass Technology Group BV heeft eind september de tweede editie van het handboek biomassa vergassing uitgegeven. Dit volledig bijgewerkte en uitgebreide handboek over biomassa vergassing geeft inzicht in de huidige stand van de technologie en beschrijft de... Lees meer

Primeur voor vergister op kippenmest

Eclectic Energy uit Barneveld heeft een primeur, ze zal de eerste vergister op pure kippenmest realiseren. Dit zal gebeuren in het Friese dorp Drogeham bij Drachten, waar een bestaande biogasinstallatie wordt omgebouwd en zo geschikt wordt gemaakt voor het vergisten... Lees meer

Lancering energiefonds later dan verwacht

Het energiefonds van de provincie Overijssel start later dan verwacht. Pas eind van het jaar of begin volgend jaar gaat het open. Theo Rietkerk riep bioenergiepartijen op 27 september op om met goede voorstellen te komen. Een dag eerder hadden BEON partijen al met... Lees meer

Houtketels in Vriezenveen, Twickel en Denekamp

De houtketelbusiness is booming. Cogas Duurzaam presenteerde op 26 september 2012 trots haar nieuwste aanwinst bij het zwembad de Stamper in Vriezenveen. Cogas levert daar warmte uit houtsnippers. Een mooi BEON team: Bruins & Kwast levert de snippers en brengt ze... Lees meer

Duitsland en Nederland moeten meer samenwerken op energiegebied

Dit was een breed gedragen conclusie op de eerste Nederland – NRW energieconferentie in Heerlen van 10-11 september. Twee dagen lang troffen partijen uit Nord Rhein Westfalen en Nederland elkaar in Heerlen om kennis en contacten uit te wisselen op energiegebied. Beide... Lees meer

Werkbezoek minister Verhagen aan BTG

Minister en vice-premier Maxime Verhagen komt op dinsdag 2 oktober op werkbezoek bij clusterlid BTG Biomass Technology Group BV. Hij zal hier tijdens enkele presentaties en een bezoek aan de proceshal kennis nemen van de werkzaamheden van BTG. In de proceshal zal hij... Lees meer

BIO-RES slotconferentie

Op maandag 24 september vindt de slotconferentie plaats van het Nederlands-Duitse project BIO-RES. De vraag die centraal staat op deze bijeenkomst is: hoe kunnen de prestaties van vergisters worden verbeterd? Presentaties worden gehouden over gewassen die een goed... Lees meer

Strenge emissienormen houtketels uitgesteld

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) stelt de inwerkingtreding van nieuwe emissienormen voor houtgestookte ketels met twee jaar uit. Het gaat om kleine ketels met een vermogen kleiner dan 1 MW. Hiermee houdt Nederland zich aan het tempo van... Lees meer

Vergisting in EenVandaag

Het programma EenVandaag van de Tros en Avro heeft op maandag 16 juli een item uitgezonden over de vergistingssector. Het item gaat voornamelijk in op de slechte situatie in de vergistingssector veroorzaakt door het subsidiebeleid en de hoge kosten voor de aankoop van... Lees meer

Speciale vergisters hebben de toekomst

Vergisting van lastige biomassa begint steeds interessanter te worden. Technieken zijn ontwikkeld om vergistbaar materiaal te ontsluiten en om te zetten in biogas. Systemen zijn bedacht om de productie op te voeren en om een waardevolle bestemming te geven aan het... Lees meer

Universiteit Twente en bedrijfsleven werken hard aan onderzoek bio-energie

Mooie onderzoeksvragen kwamen op 4 juni naar voren in de Lutte. Hier kwamen onderzoek, overheid en ondernemers bijeen om de voortgang te vernemen van het BE2O onderzoeks­programma: Hoe kunnen we een turbine op olie uit hout laten draaien, is het mogelijk om met... Lees meer

Nieuwsbrief Biores juni 2012

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en... Lees meer

Minister zet onbenutte SDE middelen in voor meer duurzame energie

Veel SDE en SDE+ beschikkingen worden niet benut. Dit is een grote zorg. In de Tweede Kamer zijn hier vragen over gesteld. De Minister probeert partijen nu gerust te stellen. Als steeds een deel van de beschikkingen niet wordt benut, kan er een hoger bedrag beschikt... Lees meer

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2013

Ook dit jaar heeft ECN/KEMA weer een rapport geschreven waarin de basisbedragen voor de SDE+ 2013 worden berekend. Naast de basisbedragen biedt het document ook een goed inzicht in de marktontwikkelingen en investeringskosten per duurzame energietechnologie. In juni... Lees meer

Bieleveld Bioenergie failliet

Slecht nieuws voor Bieleveld Bio-energie BV, de organisatie is helaas failliet verklaard. Bieleveld verdwijnt echter niet helemaal van de markt, maar moet haar vergistingsactiviteiten wel staken. Wat er met de huidige vergisters zal gebeuren is nog onbekend. Aldus... Lees meer

Eindverbruik bio-energie groeit slechts licht in 2011

Het finale eindverbruik van bio-energie is in 2011 slechts licht gegroeid. De groei bedroeg 0,2 PJ waarmee het totale finale eindgebruik van bio-energie uitkwam op 64,4 PJ (tegen 64,2 PJ in 2010). Hiermee levert bio-energie nu ongeveer driekwart van de in Nederland... Lees meer

INTERREG project ‘Groen Gas’ van start

Het ‘Groen Gas’ project bestaande uit Duitse en Nederlandse projectpartners en gefinancierd door het INTERREG IV A programma Nederland-Duitsland is officieel van start gegaan. Het project richt zich voornamelijk op het wegwerken van knelpunten in de... Lees meer

Positieve lijst mest co-vergisting uitgebreid

Goed nieuws voor alle exploitanten van mest co-vergistingsinstallaties, de positieve lijst met covergistingsmateriaal is uitgebreid met 80 nieuwe producten. Nieuwe producten zijn onder andere berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die... Lees meer

Enschedese firma’s samen in duurzaam biomassaproject

Al eerdere berichtte het cluster over de bouw van de biomassacentrale in Marum. Ook de TC Tubantia besteedde aandacht aan dit project in haar editie van zaterdag 14 april 2012. Hieronder kunt u het gehele bericht lezen. Enschedese firma’s samen in duurzaam... Lees meer

Energie uit kliekjes en bermgras

De combivergister ontwikkeld door HoSt wordt binnenkort gebouwd op het terrein van Twence aan de Boeldershoek in Hengelo. De TC Tubantia besteedde op zaterdag 14 april 2012 aandacht aan deze innovatieve ontwikkeling. Energie uit kliekjes en bermgras Het bedrijfsleven... Lees meer

Nieuwsbrief Biores maart 2012

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en... Lees meer

Grote animo voor SDE+ 2012

Ook dit jaar is er weer grote animo voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Agentschap NL laat weten dat op de eerste dag van de openstelling al 489 aanvragen voor subsidie zijn binnengekomen. Het gaat dan voornamelijk om initiatieven op het... Lees meer

Alternatieve financiering van bio-energie

Het agrarische bedrijf Rozendaals Rosés uit Putten had alles al klaarliggen voor een vergistinginstallatie: de vergunningen waren rond, subsidie was toegezegd en er waren afspraken met leveranciers en afnemers. Het rondkrijgen van de financiering was echter een... Lees meer

Bouw biomassacentrale Marum gestart

Woensdag 11 januari hebben Bio Forte Marum b.v. en de aannemers hun handtekening gezet voor de bouw van de biomassacentrale Marum. In februari is de eerste schop de grond in gegaan. De centrale komt vlakbij het openlucht zwembad en het verzorgingstehuis aan de Badweg... Lees meer

’s Werelds eerste grote installatie voor energievoorziening uit pyrolyse-olie van houtresten

De Universiteit Twente gaat vanaf 2014 haar elektriciteit en warmte voor de helft opwekken uit 100% klimaatneutrale ‘pyrolyse-olie’, gewonnen uit houtresten. Een nieuw te bouwen fabriek in Hengelo zal op grote schaal deze nieuwe duurzame olie uit schoon resthout... Lees meer

SDE+ 2012 gepubliceerd

Op dinsdag 21 februari is de SDE+ 2012 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Op het eerste oog zijn er weinig veranderingen opgetreden en zijn de categorieën en basisbedragen overgenomen uit de eerdere Kamerbrieven. U kunt de regeling SDE+ 2012 en wijzigingen in... Lees meer

Energiekansenkaart Achterhoek feestelijk gelanceerd

Op vrijdag 10 februari 2012 is de energiekansenkaart Achterhoek feestelijk gelanceerd door gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland. Op deze digitale kaart is het voor initiatiefnemers mogelijk om op een eenvoudige manier te achterhalen waar kansen... Lees meer

Universiteit Twente, BTG-BTL en OPRA Turbines ontwikkelen groene gasturbine

Clusterlid Universiteit Twente, BTG-BTL en OPRA turbines werken gezamenlijk aan de introductie van een groene gasturbine genaamd OP16. Deze gasturbine wordt gestookt op pyrolyse-olie en kan door de productie van zowel elektriciteit als warmte een rendement behalen van... Lees meer

Raedthuys wil 100 miljoen investeren in Overijssel

De Raedthuys groep uit Enschede wil de komende vijf jaar rond de 100 miljoen euro investeren in verschillende duurzame energieprojecten in de provincie Overijssel. In het plan dat Raedthuys op donderdag 9 februari heeft aangeboden aan gedeputeerde Rietkerk staat dat... Lees meer

BioEnergy Farm

Clusterleden CCS en Stimuland zijn betrokken bij het Europese project BioEnergy Farm. Dit project heeft tot doel om op een gestructureerde en onafhankelijk wijze informatie te verspreiden over de haalbaarheid van bio-energie en biobrandstoffen binnen de agrarische... Lees meer

Kamerbrief SDE+ 2012

Op 8 februari is een brief gestuurd naar de Kamer betreffende wijzigingen in de SDE+ 2012 regeling. In de brief staan twee wijzigingen beschreven ten opzichte van de ‘oude’ SDE+ 2012 regeling, deze zijn: Voor wind op land wordt een extra categorie... Lees meer

PBE kritisch over groen gas ambities

PBE organiseert een discussiemiddag over groen gas en de ambitieuze doelstellingen op dit gebied. In de SDE+ 2011 is 2/3 van het budget geclaimd voor groen gas projecten (allesvergisting). Daarnaast wordt er ook veel verwacht van groen gas uit co-vergisting en op de... Lees meer

Nieuwsbrief Biores december 2011

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en... Lees meer

Twence en Cogas richten Twents bio-energiebedrijf op

Clusterleden Twence en Cogas kwamen op 4 januari 2012 in het nieuws door het gezamenlijk oprichten van het Twents Bio-energiebedrijf. Doel van de organisatie is om de prodcutie, transport en afzet van biogas in de regio te ontwikkelen. Het volledige persbericht is... Lees meer

Drukke tijden voor Plegt Biodiesel

Het zijn momenteel drukke tijden voor clusterlid Plegt Biodiesel. De inzamelaar van frituurvet en andere plantaardige oliën is druk bezig om alle vetten – die tijdens de feestdagen zijn gebruikt – weer op te halen en om te zetten in biodiesel. Het RTV Oost... Lees meer

Openstelling SDE+ 2012 uitgesteld

In een brief aan de kamer laat minister Verhagen op 23 december 2011 weten dat de openstelling van de SDE+ 2012 uitgesteld zal worden. Was de openstelling eerst nog voorzien voor 31 januari 2012, nu zal de eerste fase hoogstwaarschijnlijk open gaan op 13 maart 2012.... Lees meer

Benchmark (co-)vergisting 2010

Zoals ieder jaar heeft de Rabobank ook dit jaar weer een benchmark (co-)vergisting uitgebracht. Het rapport laat verontrustende cijfers zien over de vergistingsbranche. Zo sluit nog steeds maar 1/3 van de vergistinginstallaties in Nederland het jaar af met een winst.... Lees meer

Verslag Bio-energiedag Oost-Nederland

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van bio-energie in Oost-Nederland. Dat bleek 3 november jl. op de goed bezochte Bio-energiedag Oost-Nederland. Aan daadkracht geen gebrek, zo viel op te merken in het provinciehuis te Zwolle, en aan plannen ook niet. Veel... Lees meer

Wie is de bio-energie expert van 2011?

Net zoals op de Bio-energiedag Oost-Nederland 2010 werd in 2011 weer de onvolprezen Bio-energie quiz georganiseerd. Dit jaar met een prachtige winnaar en een wel erg duurzame prijs! Wie is de bio-energie expert van 2011?De prijs: een CO2-neutraal transportmiddel! Wie... Lees meer

Opening stimuleringsloket biogas

Tijdens de Bio-energiedag van 3 november is door Astrid Pap van de Provincie Overijssel het stimuleringsloket biogas officieel geopend. Bij het biogasloket kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van biogas. Vragen zoals; past een biogasinstallatie wel binnen... Lees meer

Openstelling SDE+ 2012

Op 3 november 2011 heeft minister Verhagen de Kamer laten weten de SDE+ 2012 op 31 januari 2012 open te willen stellen. De invoering van SDE+ voor warmteprojecten is de grootste verandering ten opzichte van 2011. In 2012 is 1,7 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ en... Lees meer

De Green Deal in Oost Nederland

In oktober kondigde de rijksoverheid aan dat in de eerste ronde meer dan 200 aanvragen voor de Green Deal zijn ingediend. Ondertussen zijn 59 van deze aanvragen officieel getekend. De Green Deal is opgericht om burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden te... Lees meer

Nieuwsbrief Biores september 2011

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en... Lees meer

Provincie Overijssel start energiefonds

Provinciale Staten van Overijssel zijn op 21 september akkoord gegaan met de oprichting van een Energiefonds van 250 miljoen euro. Met leningen tegen zeer lage rente, garanties en participaties stimuleert de provincie investeringen in nieuwe energiebronnen zoals... Lees meer

Aangevraagde projecten SDE+ 2011

AgentschapNL heeft een lijst bekend gemaakt van projecten die in het kader van de SDE+ 2011 zijn aangevraagd. Naast verschillende aanvragen voor zon en wind zijn er ook verschillende aanvragen voor biomassa categorieën gedaan. Per categorie is hieronder een... Lees meer

Twence ‘vergroent’ met biovergister

Begin 2010 berichtten wij u al dat Twence een GFT-vergister gaat bouwen. Donderdag 15 september werd de GFT-vergister officieel in gebruik genomen. Het artikel dat hierover in de TC Tubantia verscheen is hieronder te lezen. De afvalverwerker Twence heeft gistermiddag... Lees meer

Afvalbrief – Positieve geluiden voor bio-energie

De afvalbrief die op 25 augustus 2011 naar de Kamer is gestuurd door staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, is positief voor bio-energie. Zo kunnen onder meer houtgestookte ketels en vergistinginstallaties mogelijk profiteren van de nieuwe... Lees meer

Samenwerking Cogas en Twence: Nieuw netwerk voor transport van biogas

Twence is de laatste tijd erg actief op de duurzame energiemarkt. Zo kondigde zij begin juli al een samenwerking aan met ForFarmers, nu gaat zij ook samenwerken met Cogas. Het artikel dat hierover in de Tubantia van 6 september 2011 werd gepubliceerd en het officiële... Lees meer

Overijssel scoorde goed in SDE 2008-2010

Met zes succesvolle aanvragen voor stroomproductie eindigde de provincie Overijssel met bijna 10 MWel bij de eerste vier provincies van Nederland. Dit blijkt uit een recente publicatie van Agentschap NL over de periode van de oude SDE regeling van 2008-2010. De... Lees meer

Miljoenenorder HoSt: inhoud toilet omgezet in stroom en warmte

HoSt was afgelopen april nog in het nieuws met haar activiteiten in Letland, nu heeft zij een project toegewezen gekregen bij waterschap Reest en Wieden. Het artikel dat hierover in de TC Tubantia van 2 augustus 2011 is gepubliceerd valt hieronder te lezen. ENSCHEDE... Lees meer

Energiefonds Provincie Overijssel

In januari berichtten wij al over het energiefonds dat door de Provincie Overijssel in het leven geroepen zal worden. In de TC Tubantia van 26 juli 2011 wordt er nader ingegaan op dit energiefonds. Het artikel is hieronder te lezen. Energiefonds moet Overijssel... Lees meer

SDE+ al volgeschreven

Op 6 juli 2011 liet het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) door middel van een persbericht weten dat de SDE+ regeling voor 2011 al in de eerste tranche volgeschreven is. Bijna 600 projecten schreven de 1,5 miljard euro subsidie vol. In... Lees meer

Twence en ForFarmers in mestverwerking

HENGELO – Afvalverwerker Twence in Hengelo en veevoederproducent ForFarmers in Lochem stappen samen in mestverwerking. Beide organisaties zijn althans een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om uit (varkens)mest mineralen te winnen, die ForFarmers opnieuw kan... Lees meer

Bezoek aan Steinfurt groot succes

Op woensdag 29 juni brachten een tiental bio-energiepartijen uit Nederland een bezoek aan de regio Steinfurt en ontmoetten daar het duurzame energieteam van de regio en een twaalftal Duitse bedrijven actief op het gebied van duurzame energie. Het bezoek vond plaats in... Lees meer

Bioenergy to Overijssel (BE2O)

Op donderdag 23 juni is met een kick-off meeting in De Lutte het project Bio-energy to Overijssel (BE2O) van start gaan. Dit project is een samenwerking tussen de universiteiten van Twente (UT) en Wageningen (WUR). Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken... Lees meer

SDE regeling gaat open

De SDE+ regeling gaat per 1 juli open. Deze regeling biedt lange termijn garantieprijzen voor producenten van duurzame energie en is daarmee het belangrijkste stimuleringsinstrument van de Nederlandse overheid. De nieuwe regeling verschilt sterk van voorgaande... Lees meer

Jaarverslag 2010 beschikbaar

Ook dit jaar wordt door het Bio-energiecluster Oost-Nederland weer een jaarverslag uitgebracht. Nieuw dit jaar in het jaarverslag is de CO2 besparing gerealiseerd door leden van het cluster. Deze besparing bedraagt sinds 2008 200.000 ton CO2 per jaar. Ook nieuw is de... Lees meer

Warmtestaffels SDE+ 2011 bekend

AgentschapNL heeft, zoals reeds bekend werd gemaakt in de brief van minister Verhagen van 22 april,  op haar website de warmtestaffels voor 2011 bekend gemaakt. Door het invoeren van deze warmtestaffels wordt de WKK optie ten opzichte van de Groen Gas optie... Lees meer

Brief kamer inzake SDE+

Op 22 april 2011 is door minister Verhagen van EL&I een nieuwe brief naar de kamer gestuurd inzake de SDE+ regeling. Ten opzichte van de vorige brief zijn er verscheidene aanpassingen gemaakt in de categoriën en bedragen. Belangrijkste is dat de minister... Lees meer

HoSt actief in Letland

HoSt heeft de afgelopen jaren haar activiteiten verder uitgebreid in Europa, zo valt te lezen in de TC Tubantia van zaterdag 30 april. In het artikel getiteld ‘HoSt slaat munt uit mest’ wordt aangedacht besteed aan de opening van een vergistinginstallatie... Lees meer

Statusdocument bio-energie 2010

Het statusdocument bio-energie van AgentschapNL is ook dit jaar weer beschikbaar in een geheel vernieuwde versie. De versie over 2010 is bedoeld om de huidige status van bio-energie in Nederland weer te geven en om de trends en verwachtingen voor de toekomst uiteen te... Lees meer

Nieuwe handreiking mestvergisting is uit

De nieuwe handreiking voor co-vergisting van mest is uit. De handreiking vormt een belangrijke basis voor vergunningverleners en ruimtelijke ordening specialisten bij gemeenten en provincies. De eerste kwam in 2005 uit. Door de veranderingen in de meststoffenwet,... Lees meer

Provincie presenteert actieplan Groen Gas

Het langverwachte plan is er. De provincie heeft samen met de netwerkbeheerders een plan van aanpak opgesteld voor groen gas productie. Zij zal dit presenteren op de bijeenkomst van het Bioenergiecluster op 16 maart a.s. Ongetwijfeld zal de provincie dan ook meer... Lees meer

Vergunningswijzer (co)vergisting

Het veld van vergunningen met betrekking tot biogas is voor een nieuwkomer in de markt vaak erg onoverzichtelijk. Schoonderbeek en partners, Stimuland en de Provincie Overijssel hebben dit probleem erkend en hebben de Vergunningswijzer (co)vergisting gelanceerd. Op... Lees meer

Bioenergieprojecten in Overijssel van start

Weer veel actie aan het vergistingsfront. Dankzij subsidies van de provincie zijn de voorbereidingen voor verscheidene projecten volop aan de gang: Minivergisters in Notter en Bruinehaar, grote vergistingsprojecten in Goor en Holten en een uitbreiding in Baarlo. Ook... Lees meer

Wereldprimeur met bioblokken

In Steenwijk worden sinds kort biokolen geproduceerd. Directeur IJsbrand Galema van Stamproy in Steenwijk is beretrots op zijn fabriek. Hij beweert met zijn Coolcoal een wereldprimeur te hebben: “Nergens ter wereld wordt een zo grote hoeveelheid biomassa... Lees meer

Brand bij Plegt Biodiesel

Geplaagd door vergunningsonduidelijkheden en daarna vernield door brand. Het zit Bennie Plegt niet mee. In Almelo brandde de installatie van Plegt Biodiesel af. Plegt Biodiesel zamelt gebruikte olie in om deze te zuiveren voor de productie van biodiesel. Plegt had de... Lees meer

Loket voor bioenergie voor ambtenaren

BTG wil ambtenaren van gemeenten helpen bij vragen over bioenergie. Ze kunnen kostenloos advies krijgen over beleid, vergunningen en andere bio-energiezaken. Met een maximum van drie vragen per jaar. “Met de opening van het loket willen we problemen helpen... Lees meer

Subsidies voor bio-energie van provincie

De provincie Overijssel blijft bio-energie hard steunen. Ook voor 2011 worden er weer subsidies ter beschikking gesteld voor haalbaarheidsstudies en investeringen. Maximale bijdragen zijn 20.000 euro per studie en 200.000 euro per investeringsproject. De provincie... Lees meer

Kansenkaart vernieuwd

De provincie en het cluster hebben de kansenkaart voor bio-energie voor Overijssel sterk vernieuwd. Het resultaat is te zien via deze link. Nieuw zijn onder meer de toevoegingen van snoeihout- en bermgrasstromen en de houtgestookte installatie in de provincie. Borgman... Lees meer

toepassing biogas in industrie niet eenvoudig

Uitgebreid aandacht binnen het Bioenergiecluster Oost Nederland voor de mogelijkheden om de energievraag van de grote bedrijven te verduurzamen met biogas. Harrie Knoef (BTG) en Harrie Roetert (Stimuland) gaven op een druk bezochte workshop op 19 januari 2010 een goed... Lees meer

Provincie opent investeringsfonds voor duurzame energie

De provincie wil 80 miljoen euro vrijmaken voor investeringen in bio-energie projecten. Daar heeft Provinciale Staten gisteren mee ingestemd. Het totale Duurzaam Energiefonds zal een grootte krijgen van 250 miljoen euro. Het overige deel van het fonds gaat onder meer... Lees meer

Rabobank blijft voorzichtig met vergistingsprojecten

Hans van den Boom heeft hard gestudeerd op de cijfers van 2009 van 25 vergistingsinstallaties die zijn bank, de Rabobank, heeft gefinancierd. Hij blijft bezorgd over de toekomst en de concurrentie met Duitsland en Belgie, zo laat hij in Biogas Magazine weten. Alleen... Lees meer

UT van start met bio-energie programma

De Universiteit Twente is druk bezig met het werven van mensen voor de uitvoering van het OCRI bioenergieprogramma. Ook zijn consortia opgericht met bedrijven in de regio en met Wageningen. Projecten zullen binnenkort starten. Het programma is sinds een paar maanden... Lees meer

Hoonhorst gaat voor bioenergie

Duurzaam Hoonhorst ontwikkelt twee aansprekende bioenergieinitiatieven. De dorpskern wordt straks verwarmd met houtsnippers en mest wordt straks op duurzame wijze ingezet voor energie- en nutrientenwinning. Duurzaam Hoonhorst is een initiatief van enkele zeer... Lees meer

KIWA Gastec versterkt cluster bio-energie

KIWA Gastec (Apeldoorn) is toegetreden tot het cluster. Zij is daarmee de eerste Gelderse partij binnen het samenwerkingsverband. Wat de KEMA is op electriciteitsgebied, is KIWA Gastec op gasgebied. Het bestuur ziet Gastec als uiterst waardevolle partij voor met name... Lees meer

Productie Groen Gas wordt aantrekkelijker

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, de SDE+, volledig focussen op een efficiënte aanpak om de Europese doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen.... Lees meer

Opening Micoferm HoSt trekt meer dan duizend bezoekers

Op vrijdag 26 november heeft de feestelijke opening van de HoSt microferm vergister bij de firma Kleizen in Langeveen plaatsgevonden. Op de Bioenergiedag Oost Nederland is al uitgebreid verteld over deze mooie kleine vergister. Tweede Kamer lid Ormel verrichtte de... Lees meer

Themadag bioenergie druk bezocht

Veel belangstelling voor de themadag bioenergie op dinsdag 16 november. De provincie Overijssel wil meer bioenergie, en met name meer mestvergisting. Belangrijke bottlenecks worden gevormd door milieuaspecten en ruimtelijke inpassing. Vandaar dat ze gemeenten,... Lees meer

Clusterdeelnemers scoren goed op Duurzaamheidsdag

Clusterdeelnemers BTG en Twence scoorden goed op de Duurzaamheidsdag 2010. BTG heeft een prijs gewonnen voor het meest innovatieve project in de Provincie Overijssel. Het gaat om de pyrolysefabriek in Hengelo. De prijs bestaat uit een set zonnepanelen die BTG dient te... Lees meer

Provincie komt met regeling voor innovatieve duurzame brandstoffen

Hoogwaardige biobrandstoffen worden steeds belangrijker. Met nieuwe innovatieve brandstoffen wordt het mogelijk om bioenergie in te zetten in bestaande infrastructuur voor de opwekking en distributie van energie. De provincie Overijssel zet, samen met het... Lees meer

Doorbraak op pyrolyse gebied

De UT meldt een belangrijke doorbraak op pyrolyse gebied. Olie uit hout blijkt bruikbaar te zijn als input op bestaande raffinaderijen voor de productie van transportbrandstoffen. Zie voor een uitgebreide rapportage over de inspaningen van de UT en haar spin off... Lees meer

Cluster organiseer bio-energiedag over biobrandstoffen

Op 14 oktober vindt de Bioenergiedag Oost Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Kansen en toepassingen van hoogwaardige biobrandstoffen in Oost Nederland”. Hoogwaardige biobrandstoffen maken het mogelijk om bioenergie in te zetten in bestaande... Lees meer

provincie gaat fors investeren in bio-energie

De provincie gaat voor de komende 1.5 jaar 35 miljoen euro extra ter beschikking stellen voor duurzame energie. Daarnaast wil ze een fonds opzetten om mee te investeren in duurzame energieprojecten. In de periode 2012 � 2014 zal hiervoor 60 miljoen euro opzij worden... Lees meer

Biogreen failliet

Slecht nieuws voor Biogreen in Heeten: het bedrijf is failliet. Biogreen werd destijds opgezet door 50 varkenshouders. Met zijn vergister en mestscheidingsproces was het een belangrijke voorloper op het gebied van duurzame energie en terugwinning van mineralen uit... Lees meer

Bioliquid en DVEP toegetreden tot cluster

Weer twee nieuwe deelnemers voor het cluster. Na Enexis zijn ook Bioliquid uit Raalte en DVEP uit Hengelo toegetreden. Bioliquid richt zich op de levering van covergistingsmateriaal en de ontwikkeling van machines voor biomassaproductie. DVEP richt zich op de levering... Lees meer

Briobrandstoffen geen oorzaak van stijging voedselprijzen

De vraag naar biobrandstoffen is niet de oorzaak geweest van de extreme prijsstijgingen in de jaren 2006-2008. Dit concluderen onderzoekers van de Wereldbank en de Europese Commissie. Ze komen na onderzoek tot de gevolgtrekking dat de invloed van speculanten en van... Lees meer

Minister onder indruk ontwikkelingen bioenergie Oost Nederland

Minister van der Hoeven was zeer onder de indruk van de ontwikkelingen op het gebied van bioenergie in Oost Nederland.  Op maandag 28 juni gaf ze het startschot voor de bouw van de torrefactiefabriek van Topell in Duiven. Deze fabriek gaat hout torrificeren tot bijna... Lees meer

Slechts 10% gehonoreerd bij SDE loting

Van de 151 bioenergievoorstellen in 2010 hebben slechts 15 SDE direct toegewezen. Een veertigtal krijgt wellicht nog een kans, de rest is afgewezen of uitgeloot. Dit is treurig voor het vele werk dat initiatiefnemers in hun project hebben gestoken. Voor succes is... Lees meer

HoSt opent nieuw kantoor

In Enschede werd op 18 juni het nieuwe kantoor van HoSt op feestelijke wijze geopend door de kersverse wethouder Marijke van Hees. Directeur Herman Klein Teesselink is erg blij met het nieuwe gebouw op het Business and Science gebouw. Onlangs lanceerde het bedrijf het... Lees meer

UT zet in op pyrolyse

De Universiteit Twente (UT) wil in haar bioenergieprogramma met name inzetten op pyrolyse en duurzame agrarische productie. Op 16 juni hield Sascha Kersten (UT) een voordracht voor het Bioenergiecluster en schetste de hoofdlijnen van het programma. Aan de onderwerpen... Lees meer

EUREGIO scoort met gras vergisting

Het EUREGIO BIORES programma waarin het cluster participeert, begint voortgang te boeken. Op 16 juni werd een kaart gepresenteerd met alle biovergisters in het Duitse deel van het EUREGIO gebied en alle warmtevragers. Ook presenteerde bouwer PlanET de testresultaten... Lees meer

Oost Nederland gaat voor groen gas productie

Een groot aantal bioenergiepartijen kwamen op 14 april bijeen om groen gas productie te promoten. Groen gas is een concept met grote aantrekkingskracht in bioenergieland. Met ontluikende perspectieven. Een prachtig thema dus voor een voorjaarsworkshop. Johan Wempe... Lees meer

OPRA gaat turbines bouwen op pyrolyse olie

Technologie-ontwikkeling ook op pyrolyse gebied. Turbinebouwer OPRA in Hengelo gaat hard aan de slag om haar turbines ook op pyrolyse olie te laten werken. De gemeente Hengelo heeft een subsidie ontvangen van euro 800.000 uit de UKP regeling. Doel is om de... Lees meer

Biodiesel productie uit algen

Op 17 maart j.l hebben de Universiteit Twente, BTG en Dinkelborgh Energie in Denekamp een boeiende presentatie gegeven over de toekomstige mogelijkheden voor biodiesel productie uit algen. Daarbij is ook gekeken naar verdere verduurzaamheidsstappen in het... Lees meer

2.5 mln euro steun voor bioenergie onderzoek UT

De provincie gaat 2.5 mln euro steken in onderzoek in bioenergie. De UT zal het onderzoek leiden. Sascha Kersten, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente en coordinator duurzame energie binnen IMPACT, is zeer verguld met de toezegging. “Het is... Lees meer

video gepresenteerd over kansenkaart

Op de bestuursvergadering van 11 maart j.l heeft Frans Feil de video gepresenteerd over de kansenkaart. Het filmpje van drie minuten laat beelden zien van de officiele ingebruikname en geeft aan hoe de kansenkaart te gebruiken is. De film is bedoeld voor project- en... Lees meer

GFT vergister bij Twence

Twence Afval en energie gaat ook energie winnen uit GFT. Afgelopen week tekende directeur Jan Rooijakkers het contract waarmee het bedrijf Organic Waste Systems uit Gent opdracht heeft gekregen een vergistingsinstallatie te bouwen op de locatie Boeldershoek in... Lees meer

Minister verhoogt subsidie co-vergisting

De steun voor co-vergisting wordt verhoogd. Het maximale basisbedrag in de SDE bedraagt dit jaar 19,3 cent per kWh. Vorig jaar was dit nog 17,7 cent. De regeling gaat open per 1 maart. Volledige bedragen staan op... Lees meer

hoogste punt GFT vergister ROVA

In Zwolle is het hoogste punt bereikt van de GFT vergister. Gas uit de vergister zal worden ingevoed op het aardgasleidingennet. Ook zal er de mogelijkheid komen om (groen) gas te tanken.Gedeputeerde Carry Abbenhues van de provincie Overijssel en wethouder Alida... Lees meer

Bestuur bezorgd over SDE 2010

Het bestuur van het Bioenergiecluster Oost Nederland heeft bezorgd gereageerd op de SDE regels voor 2010. Verbeteringen waren hard nodig om de ambities voor bioenergie voor Oost Nederland waar te kunnen maken. Deze verbeteringen zijn er helaas niet, zo werd er... Lees meer

Waterschappen presenteren ambitieuze plannen voor duurzame energie.

Op een goed bezochte workshop op 18 november presenteerden waterschappen in Overijssel hun ambiteuze plannen om meer duurzame energie op te wekken. Bioenergiepartijen willen hier graag over meedenken. Op verschillende gebieden zijn nieuwe technologieen ontwikkeld om... Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst bioenergie

Het Bioenergiecluster Oost-Nederland (BEON) organiseert op 11 november 2009 een bijeenkomst over de mogelijkheden voor de levering van duurzame warmte uit biomassa. Experts uit het samenwerkings­verband willen graag hun ervaring delen met gemeen­telijke gebouw- en... Lees meer

Bioenergie volop in het nieuws

In de zaterdageditie van TC Tubantia van 26 september 2009 verschenen twee grote artikelen over activiteiten van onze clusterleden HoSt en BTG. De artikelen zijn te zien onder downloads elders op deze website. Lees meer

Cogas gaat pyrolyse olie inzetten voor stadsverwarming

Cogas gaat de haalbaarheid onderzoeken van het stoken van pyrolyse olie in haar stadsverwarmings centrale in Windmolenbroek in Almelo. De Universiteit twente gaat meewerken in het onderzoek door het ontwerpen en testen van een geschikte brander voor de nieuwe... Lees meer

Extra steun provincie Overijssel voor bioenergie

Provincie Overijssel gaat bio-energie ondersteunen met extra middelen. Met een extra 5 miljoen euro hoopt ze de realisatie van ten minste tien mestvergistingsinstallaties te kunnen bespoedigen. Mestvergistingsprojecten zijn interessant vanwege hun hoge CO2... Lees meer

EUREGIO samenwerking nu officieel van start

Afgelopen woensdag 3 juni is de samenwerkings overeenkomst voor het EUREGIO-BIORES programma getekend. Het gaat om een innovatief Nederlands-Duits project, waarin de toepassingsmogelijkheden van biogas grens-overschrijdend zullen worden onderzocht en gepromoot. Er zal... Lees meer

Bio-energie rukt op

Onder deze titel presenteert het IKT magazine Twentevisie het Bioenergiecluster Oost Nederland. In het mei nummer staat een mooi interview met voorzitter Schiphorst en cluster coordinator Frans Feil.Zie voor meer informatie www.ikt.nl en klik op het magazine.  Lees meer

Cluster omarmt bioenergiepark

Het moet concreter worden, maar een goed idee is het wel. Zo reageerde clusterdeelnemers  op 27 mei op de plannen van de kopgroep bestaande uit Twence, de UT en Saxion. Er is door de initiatefnemers en OOST NV hard gewerkt aan de plannen. Alles aspecten waaraan... Lees meer

Cluster werkt aan bioenergie innovatie route

Bioenergie cluster werkt aan bioenergie innovatie route Het bioenergiecluster organiseert op woensdag 27 mei een bijeenkomst voor haar deelnemers een bijeenkomst over innovatie. Centraal staat de presentatie over het bioenergiepark waar systemen kunnen worden... Lees meer

Bioenergieconferentie en extra geld voor warmte

Geslaagde bioenergieconferentieHet cluster kan terugzien op een zeer geslaagde bioenergieconferentie op 18 maart in Zwolle. De conferentie was met name bedoeld voor lagere overheden. De cluster had een eigen stand en die werd zeer goed bezocht. Ook was de workshop die... Lees meer

Minister verbetert SDE regeling

De minister van Economische Zaken heeft onlangs de basisbedragen voor de SDE 2009 bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Ten opzichte van 2008 is de situatie voor biomassa sterk verbeterd. Hogere basisbedragen met extra stimulering voor het gebruik van... Lees meer

BEC Twence geopend

Bioenergiecentrale bij Twence geopend.Door het planten van een walnotenboom heeft Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken op 16 februari de nieuwe Biomassa Electriciteits Centrale (BEC) geopend. De walnotenboom staat symbool voor duurzaamheid. In haar... Lees meer

Inspirerende verhalen op snoeihout workshop

Inspirerende verhalen op workshop snoeihout 28 januari Frans Postma wist het publiek zeer te boeien. Enthousiast vertelde de ondernemende melkveehouder over het prachtige project in Beesterswaag. Ook de vele angels en voetklemmen die de initiatiefnemers onderweg zijn... Lees meer

Groen gas in aardgasnet

ROVA gaat groen gas produceren. Zij doet dat samen met de HVC groep. De partijen hebben daarvoor een joint venture opgericht: Natuurgas Overijssel. Gasunie gaat het gas innemen in haar hogedruk leidingnetwerk. Op 9 januari hebben de partijen daarvoor een... Lees meer

Cluster bezorgd over nieuwe emissie normen

Het cluster heeft uiterst verontrust gereageerd op het ontwerp voorstel van VROM om de emissie normen voor houtgestookte ketels aan te scherpen. Met de aanscherping zullen investeringen in houtgestookte verwarmingsketels niet meer rendabel zijn.De brief van het... Lees meer

Stimulering bio-energie kan beter

Het stichtingsbestuur van het bioenergiecluster heeft een brief gestuurd aan de minister van Economische zaken om haar bezorgdheid uit te spreken over het stimuleringskader voor bio-energie. Voor de inhoud van de brief: zie downloads… Lees meer

Bonus voor warmtebenutting

Komend jaar zal benutting van warmte die bij de productie van electriciteit ontstaat, extra beloond worden. Een regeling is hiervoor in de maak. Ook zal er wat gedaan worden aan de strenge emissie-eisen van de huidige SDE regeling. Lees meer

Groen gas

Goede verhalen en goed opkomst op workshop. Op 19 november luisterden 15 aanwezigen met grote belangstelling naar de presentaties van ROVA en Cogas. De heer Saft van ROVA gaf op heldere wijze aan waarom het bedrijf gekozen had voor het vergisten van GFT en het... Lees meer

Presentatie voor Innovatieplatform Twente

Op 29 oktober 2008 hebben voorzitter Nico Schiphorst en coordinator Frans Feil een presentatie gegeven voor het bestuur van het Innovatieplatform Twente. Ze hebben daarbij het cluster gepresenteerd en haar plannen voor een samenhangend plan om veelbelovende concepten... Lees meer

Bioenergiebedrijven bundelen krachten en sluiten convenant met provincie

Twintig bedrijven en instellingen en de provincie Overijssel bundelen hun krachten om meer bio-energie te produceren.Nico Schiphorst (voorzitter Bioenergiecluster Oost Nederland) en gedeputeerde Theo Rietkerk ondertekenden daarvoor op vrijdag 12 september een... Lees meer