De Raad van State heeft onverwachts het initiatief voor een mestvergister in Zenderen stevig afgestopt. Niet omdat er negatieve gevolgen zouden zijn voor het milieu, niet vanwege verkeer-, stank- of geluidsoverlast, maar vanwege juridische en taalkundige onvolkomenheden in de vergunning. Dit bericht T.C. Tubantia op 10 oktober. Het team van Twence dat hard heeft gewerkt aan het project, is in droefheid gedompeld. Ook de boeren in de regio kunnen de beslissing nog niet begrijpen. De bestuursrechter heeft “gehakt gemaakt van de inhoudelijke argumenten van gemeente Borne”, toch gaat het duurzame energieproject niet door. Dit levert een stevige vertraging voor de ontwikkeling van duurzame energie in Overijssel. Voor de boeren betekent dit dat ze hun mest nog verder moeten transporteren om fosfaten en stikstof eruit te laten halen. Die verplichting blijft staan en wordt alleen maar strenger.