Geslaagde bioenergieconferentie

Het cluster kan terugzien op een zeer geslaagde bioenergieconferentie op 18 maart in Zwolle. De conferentie was met name bedoeld voor lagere overheden. De cluster had een eigen stand en die werd zeer goed bezocht. Ook was de workshop die het cluster organiseerde goed bezocht.

Betere prijs voor warmte

Het gebruik van warmte bij duurzame energieopwekking wordt beter beloond. Dit wordt gedaan door een toeslag op de subsidie. Deze wordt hoger naar mate er meer warmte per kWh wordt benut. Voor bioenergiesystemen tot 10 MW(el) is dit maximaal 2.5 ct/kWh(el). Bij grotere installaties zelfs 4 ct/kWh(el).  

Niet elke vorm van warmtebenutting wordt beloond. Niet geldig zijn warmte voor drogen van mest of hout, voor verwarmen van afvalwater of brandstof. Ook warmte voor ORC of gasexpansie telt niet. Wat wel telt is warmte voor klimaatbeheersing van gebouwen of kassen of voor industriele processen. De warmte moet door een erkend meetbedrijf worden gemonitored.