Wiebes overweegt ‘wegmengen’ van biogas in het aardgasnet mogelijk te maken

Minister Wiebes overweegt om het voor netbeheerders mogelijk te maken “kleine hoeveelheden biogas” aan het aardgasnet toe te voegen. Dit schrijft Energeia in haar dagelijkse nieuwsbrief. Nu mag dat niet, en moet het biogas eerst worden opgewerkt tot groen gas. Het zogenoemde wegmengen van biogas in het aardgasnet biedt een kostenvoordeel en is technisch mogelijk, redeneert Wiebes.

Duurzaam gas belangrijk voor transitie

Netbeheerders zien groot belang in duurzaam gas. Daarmee zou de energietransitie kunnen worden versneld. In de RES Twente en West-Overijssel neemt biogas en groen gas een belangrijke positie in. Toch is het niet altijd zo enthousiast geweest. Netbeheerders vreesden aanvankelijk een wildgroei van sporen, schimmels, bacteriën en virussen in hun pijpen en leidingen. Behalve de ongewenste flora en fauna maakten de netbeheerders zich ook bezorgd over zaken als druk en bijvoorbeeld de calorische waarde. Inmiddels wordt groen gas door netbeheerders niet meer als bedreiging gezien. Groen gas wordt gezien als oplossing om te elektriciteitsnet te ontzien. Cogas maakt zich er al jaren sterk voor. Enexis benadrukte eerder dit jaar dat er meer aandacht moet komen voor de productie en het gebruik van groen gas, omdat dit kan leiden tot het sneller en goedkoper terugdringen van de CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving. Vorig jaar kregen de netbeheerders gezamenlijk 148 miljoen kubieke meter groen gas ingevoed in hun netwerken. En de ambities zijn fors: richting 2030 moet de hoeveelheid ingevoed groen gas met een factor twintig stijgen tot 2 miljard kubieke meter.

Betrouwbare kwaliteit

Zeker in de zomer, wanneer het gasgebruik in de regionale netten erg laag is, kan bijmenging de kwaliteit aantasten. In grote netten, zoals dat van een grote stad of in de netten van Gasunie, zou het invoeden van biogas veel gemakkelijker moeten kunnen. Daar is meer ruimte: het biogas verdwijnt dan snel in de massa van het aardgas, wat de specificaties slechts ver achter de komma beïnvloedt. Door gebruik van de term “wegmengen” lijkt Wiebes daar vooral op te doelen. Kenners van de gasmarkt weten dat dit ook gebeurt bij kleineveldengas. Ieder gasveld heeft een andere samenstelling. Als het gas uit elk veld voor 100% aan de geldende specificaties moet voldoen, staan de producenten van kleine velden elk voor grote investeringen. Maar door slim te mengen weet Gasunie het kleineveldengas ‘on spec’ te brengen, en kunnen de investeringen achterwege blijven. Het is een van de slimmigheden van het Nederlandse kleineveldenbeleid.

Gasunie positief

Michiel Bal reageert namens Gasunie-dochter GTS positief op de aankondiging van Wiebes. “Wij denken dat het mengen van biogas voordelen heeft.” Het bijmengen van biogas met een veel grotere hoeveelheid gas dat ‘on spec’ is, “is efficiënt en verhoogt het aandeel duurzaam gas in ons netwerk”.
In het investeringsplan dat GTS dit voorjaar publiceerde, werd dit enthousiasme al kenbaar gemaakt. De netbeheerder schreef toen: “GTS zou graag zien dat in de eerstvolgende aanpassing van de Gaswet, een nieuwe wettelijke taak wordt opgenomen waardoor ook biogas (off spec groen gas) kan worden ingevoed in het net, op voorwaarde dat de gaskwaliteit op de exitpunten binnen de vastgelegde bandbreedte blijft.“ En: ”GTS ziet kansen voor een experiment om invoeding van hernieuwbaar gas (zowel groen gas als biogas) te stimuleren door een transportleiding vrij te spelen en op lagere druk (voorkeur 8 bar) te bedrijven.“ Er zou ruimte zijn voor een half miljard kubieke meter.

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen met dank aan Energeia.