Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk gaf deze week door het planten van een boom het startschot voor de bouw van een groengas fabriek in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen glastuinbouwgebied Bergerden) in de Gelderse Lingewaard. Voor Gelderland is dit in omvang een uniek project. Groen Gas Gelderland uit Bemmel bouwt een biomassa vergistingsinstallatie die in de top vijf van landelijke installaties terechtkomt. De installatie is goed voor de volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners.

De biomassa vergistingsinstallatie is in 2017 klaar en gaat jaarlijks ongeveer 72.000 ton biomassa uit de voornamelijk Gelderse gemeenten omzetten in zeven miljoen kuub groen gas. De CO2 reductie bedraagt bijna 8 miljoen kilo CO2 op jaarbasis. De ontwikkeling van Groen Gas Gelderland draagt hiermee substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland. De geconcentreerde fosfaat die na de gasproductie over blijft wordt als grondstof geëxporteerd en draagt zo bij aan de vermindering van de mestoverschotten.

Landelijk komt deze installatie in de top vijf van biomassa installaties. In de installatie worden 3 soorten mest, gras en bijproducten verwerkt tot biogas. Dit biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Vervolgens kan het in het aardgasnetwerk ‘geïnjecteerd’ worden.

Veel gemeenten en inwoners zijn doordrongen van het belang van duurzame elektriciteitsopwekking. Op dat gebied zijn ook veel projecten en ontwikkelingen. De ontwikkeling van duurzame warmte door o.a. groengas staat echter niet bij iedereen op het netvlies.

In het kader van De Groene Hub is het de ambitie dat het gas onder meer gebruikt wordt om de bussen in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen op te laten rijden. In De Groene Hub werken partijen in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan de energietransitie en aan een groene regionale economie.

Groen Gas Gelderland (GGG) is een samenwerking tussen Bio Energie Bergerden bv, ENGIE  en Biogas Plus bv . De bouw van de vergister is mogelijk door een akkoord dat deze partijen  sloten over financiering van het project met de Rabobank Oost Betuwe en PPM Oost middels het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IEG).

Voor beelden over de centrale, zie deze link.