De nieuwe handreiking voor co-vergisting van mest is uit. De handreiking vormt een belangrijke basis voor vergunningverleners en ruimtelijke ordening specialisten bij gemeenten en provincies. De eerste kwam in 2005 uit. Door de veranderingen in de meststoffenwet, ruimtelijke ordening wet (invoering van de WABO) en nieuwe aanbevelingen van de VROM inspectie, was het nodig de oude handreiking aan te passen. De handleiding is down te loaden via onze site.