In het buitengebied van Bathmen hebben negen veehouders samen met CCS Energie-advies onderzocht of het mogelijk is om elk bedrijf uit te rusten met een kleinschalige mestvergister en deze aan te sluiten op een centrale biogasleiding naar het industriegebied Kloosterweide. Het geproduceerde biogas wordt daar gebruikt om aardgas te vervangen. De boeren hebben een gezamenlijke veestapel van meer dan 900 koeien en 1.800 varkens. Uit de studie is gebleken dat dit project rendabel is voor 5 van de 9 deelnemers. Zij zullen gezamenlijk 600.000 m3 biogas produceren en leveren een besparing op van 380.000 m3 aardgas. De betrokken partijen beginnen binnenkort met de aanvraag van de omgevingsvergunning en richten een energiecoöperatie op waarin alle activiteiten worden ondergebracht.