Op vrijdag 10 februari 2012 is de energiekansenkaart Achterhoek feestelijk gelanceerd door gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland. Op deze digitale kaart is het voor initiatiefnemers mogelijk om op een eenvoudige manier te achterhalen waar kansen liggen voor duurzame energievormen in de Achterhoek. De energiekansenkaart is digitaal te bekijken op de website van de provincie Gelderland. Een informatiefilm over de kansenkaart Achterhoek is alhier beschikbaar.

lancering-energiekansenkaart-achterhoek

De kansenkaart Achterhoek is ontwikkeld door clusterlid BTG, de regio Achterhoek en de provincie Gelderland. Ook het Bio-energiecluster Oost-Nederland heeft ondersteuning geboden bij het tot stand komen van de kaart. Lud Uitdewilligen van BTG vertelde enthousiast aan de TC Tubantia over het doel van de kansenkaart: “het gaat om de kansen voor duurzame energie in een digitale omgeving. Daarbij combineren we vraag en aanbod. Je kunt zien wat er in je omgeving beschikbaar is. Dat is voor mij de meerwaarde”. Een uitbreiding van de kansenkaart naar de gehele provincie Gelderland behoort in de nabije toekomst tot de mogelijkheden.

De energiekansenkaart Achterhoek biedt meer dan alleen informatie over biomassa en bio-energie. Zo is het op de kaart mogelijk een verbinding te leggen tussen verschillende duurzame energievormen. Ook aan aandachtsgebieden voor ruimtelijke inpassingen van projecten wordt op de kansenkaart aandacht besteed. De thema’s die op de energiekansenkaart Achterhoek behandeld worden zijn:

  • Bio-energie
  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Warmte Koude Opslag (WKO) en geothermie
  • Warmte en koude
  • Enhanced Coalbed Methane (ECBM)
  • Energie uit water
  • Aandachtsgebieden

Naast de energiekansenkaart Achterhoek is er ook een kansenkaart bio-energie voor de provincie Overijssel die al in 2010 werd gepresenteerd. Mocht u op één van beide kaarten informatie missen dan kunt u contact opnemen met het Bio-energiecluster Oost-Nederland.