ROVA gaat groen gas produceren. Zij doet dat samen met de HVC groep. De partijen hebben daarvoor een joint venture opgericht: Natuurgas Overijssel. Gasunie gaat het gas innemen in haar hogedruk leidingnetwerk. Op 9 januari hebben de partijen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Natuurgas Overijssel bouwt een vergistingsinstallatie waar GFT afval wordt omgezet in biogas. Dit gas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en via een toevoerleiding rechtstreeks in het hogedruk leidingnet van Gasunie opgenomen. De installatie produceert jaarlijks ruim 2 miljoen kuub groen gas, goed voor de gasvoorziening van 1.000 huishoudens. Ook wordt rijden op gft afval mogelijk. Hierdoor wordt jaarlijks 4.500 ton minder van het broeikasgas CO2 uitgestoten. De bouw van de installatie, toevoerleidingen en onderzoeksfaciliteiten start binnenkort, de verwachting is dat de installatie eind 2009 in gebruik wordt genomen.