Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Daarvoor pleit de ‘Coalitie HR-Hybride’, met daarin Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Natuur & Milieu. De partijen willen dat een nieuw kabinet 600 miljoen euro vrijmaakt voor deze operatie. De installatie van 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen vòòr 2030, levert een besparing op van 1,3 tot 2,6 megaton CO2. Een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de aangescherpte CO2-eisen van 55% van de Europese Unie.

Op weg naar aardgasvrij

Het aardgasvrij maken van woningen en woonwijken wil nog niet vlotten. Het tempo ligt ver beneden de afspraken uit het Klimaatakkoord en de ambities van het huidige kabinet. Daarom is volgens de Coalitie HR-Hybride grootschalige toepassing van hybride warmtepompen nodig. Directeur Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland: ‘In elke wijk kan nu al gewerkt worden aan verduurzaming en het voorbereiden op volledig aardgasvrij. De hybride warmtepomp is, naast bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en woningverwarming via warmtenetten (waar warmtebronnen zijn), een belangrijke stap. Zo sorteren we stap-voor-stap voor op een aardgasvrije toekomst. Zeker als er in de toekomst een alternatief komt voor aardgas, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame gassen.”

Tot 70% besparing op aardgas

Jaarlijks worden ruim 400.000 cv-ketels op aardgas vervangen. De coalitie wil dat installateurs waar mogelijk een nieuwe hr-ketel combineren met een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is relatief eenvoudig te plaatsen en levert de bewoner direct een besparing op tot 70% op het aardgasverbruik voor verwarming. Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: ‘Hybride warmtepompen zijn beter voor het klimaat dan de traditionele cv-ketel. Daarom is het belangrijk deze verwarmingstechniek te stimuleren.’

Geen belemmering voor wijkaanpak

Plannen voor aardgasvrije woonwijken en de plaatsing van hybride warmtepompen hoeven elkaar niet in de weg te zitten. De Coalitie HR-Hybride richt zich op woonwijken die voorlopig niet aardgasvrij worden en op wijken waar gemeenten kiezen voor hybride als duurzame warmtevoorziening voor de komende jaren. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘In een later stadium kunnen deze woningen alsnog aardgasvrij worden gemaakt. Maar laten we tot die tijd de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken. Dan profiteert de huizenbezitter of huurder bovendien direct van een lagere energierekening.’

Stimuleringsprogramma

De Coalitie HR-Hybride wil de toepassing van hybride warmtepompen samen met de overheid gaan stimuleren. Dit moet onder meer gebeuren met een groot aantal voorbeeldprojecten, productinnovatie en monitoring van de prestaties van hybride systemen. Daarnaast is het opleiden van extra vakbekwame warmtepompmonteurs een belangrijk onderdeel van de plannen.

Link met BEON en GO-Duurzaam

Met de inzet van hybride warmtepompen kan groen gas efficiënt worden ingezet voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Dit pleidooi gaf Frans Feil (BEON) op de GO-Duurzaam jaarbijeenkomst van 21 april 2021.  BEON zet zich sterk in voor de ontwikkeling van groen gas door mestvergisting en biogashubs. Dit moet gerealiseerd worden in combinatie met duurzame landbouw.

Roy Roessink (Enpuls) gaf tijdens het GO-Duurzaam jaarevent een gloedvol verhaal over hybride warmtepompen Dit werd warm ondersteund door Remeha en woningcorporatie Mijande Wonen. Meer nieuws volgt.