Het cluster heeft uiterst verontrust gereageerd op het ontwerp voorstel van VROM om de emissie normen voor houtgestookte ketels aan te scherpen. Met de aanscherping zullen investeringen in houtgestookte verwarmingsketels niet meer rendabel zijn.

De brief van het cluster aan VROM is te vinden onder “downloads“.