De Universiteit Twente gaat vanaf 2014 haar elektriciteit en warmte voor de helft opwekken uit 100% klimaatneutrale ‘pyrolyse-olie’, gewonnen uit houtresten. Een nieuw te bouwen fabriek in Hengelo zal op grote schaal deze nieuwe duurzame olie uit schoon resthout produceren. Deze innovatieve technologie is bedacht aan de Universiteit Twente; het bedrijf BTG uit Enschede heeft het verder ontwikkeld en zal op grote schaal de ‘groene olie’ gaan produceren. In de ontwikkeling van de Hengelose fabriek die ‘Empyro’ gaat heten, investeert de Provincie Overijssel 3 miljoen euro. De gasturbine die op grote schaal elektriciteit en warmte uit de zuivere pyrolyse-olie zal opwekken, wordt geleverd door het bedrijf OPRA dat de turbine samen met de Universiteit Twente geschikt maakt voor de groene olie. De warmte en elektriciteit van de installatie zal een rendement hebben tot zo’n 90%.

Woensdag 22 februari 2012 zullen de provincie Overijssel, BTG en de Universiteit Twente hun handtekeningen zetten die de bouw van de pyrolyse-fabriek in Hengelo en de klimaatneutrale energievoorziening op de campus van de Universiteit Twente mogelijk maken. De provincie Overijssel en de gemeenten Hengelo en Enschede verstrekken de benodigde milieu- en bouwvergunningen. De Universiteit Twente ondertekent een Letter of Intent voor de energievoorziening van haar campus.

De fabriek Empyro in Hengelo, die eind 2013 gereed moet zijn, kan 200 ton houtresten per dag verwerken. Per jaar kan de fabriek hiermee 22.500 ton Groene Olie produceren. Dat is voldoende om circa 8000 huishoudens van warmte te voorzien. Met de bouw van de fabriek is de productie van pyrolyse-olie definitief het laboratorium ontgroeid. De fabriek van BTG is relatief eenvoudig uit te breiden om zo de capaciteit verder te vergroten.

Voordelen van Groene Olie
Het grote voordeel van de klimaatneutrale olie uit houtresten boven wind- en zonne-energie, is dat pyrolyse-olie gemakkelijk kan worden opgeslagen en getransporteerd. Anderhalf jaar geleden was het al wereldnieuws toen de groene olie geschikt bleek om bij te mengen in bestaande raffinaderijen voor de productie van groene diesel, benzine en kerosine. Pyrolyse-olie als 100% groene energiebron voor huizen en gebouwen is een belangrijke nieuwe praktische toepassing De houtresten waarvan de olie gemaakt wordt concurreren niet met de voedselketen.

Groene sleuteltechnologie

Het bedrijf BTG ontving eerder al de prijs voor het meest innovatieve project in Overijssel. De werkgelegenheid in de bio-energiesector in de Provincie Overijssel is afgelopen jaren verdubbeld. Alleen al de pyrolyse-technologie moet leiden tot zeker 300 extra arbeidsplaatsen in de regio.
BTG en geïnteresseerde afnemers, waaronder Nederlandse energiebedrijven en industrie, zullen dit voorjaar een aanvraag bij de Nederlandse overheid doen om de omzetting van de pyrolyse-olie in energie voor de gebruikers ervan aantrekkelijker te maken.