Dit zou slecht zijn voor de ontwikkeling van biomassa als basis voor duurzame warmte en de biobased economy. Ook is het slecht voor de werkgelegenheid. Dit schrijft het bestuur van het Bio-energiecluster Oost-Nederland in een brandbrief aan de Statenfracties van Gelderland. Er zou een motie in de maak zijn om stoken van biomassa te beperken.

Energie uit houtige biomassa maakt een goede ontwikkeling door in Oost-Nederland, zo geeft het bestuur aan. Recente voorbeelden zijn de productie en inzet van pyrolyse olie (olie uit hout) in Borculo, de productie van duurzame warmte in Ede en de productie van hoogwaardige biobrandstof in Duiven. Op lokaal niveau zijn veel natuurverenigingen bezig met onderhoud van landschap en het leveren van houtsnippers aan lokale zwembaden en andere duurzame energieprojecten. Belangrijke initiatieven voor de productie van lokale duurzame energie en voor de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ook nationaal wordt het belang van regionale bio-energie erkend en heeft een plaats gekregen in het Nationale Energieakkoord.

In de mail worden een aantal getallen en ontwikkelingen wat betreft bio-energie weergegeven:

  • Van de 186 PJ overige duurzame energie in het Nationale Energieakkoord wordt een bijdrage verwacht van zo’n 100 PJ per jaar uit regionale bio-energie. Gelderland zou goed moeten zijn voor 10 PJ (nu 5 PJ bio-energie), waarvan een belangrijk deel uit kleine en regionale houtketels.
  • Een belangrijk deel van de vraag naar biomassa, kan worden opgevangen door minder te exporteren. Op dit moment verlaat bijna een miljoen kuub houtsnippers per jaar ons land. Daarnaast kan de lokale biomassaproductie sterk groeien zonder nadelige impact op natuur en milieu. Nog steeds zal meer biomassa bijgroeien, dan wordt geoogst. Hiervoor wordt verwezen naar het Symposium Houtige Biomassa en Gemeenten dat afgelopen week in Ede werd gehouden. Vooral bij hout uit landschapsonderhoud zit nog veel ruimte. Ook verwijst het bestuur naar de Biomassa-2030 visie die enkele maanden geleden door het kabinet is opgesteld.
  • Diverse technologieën maken grote stappen door. Bio-energie wordt gezien als belangrijke opmaat richting een biobased economy. Zonder de ontwikkeling van de ene, komt de andere niet tot stand. Een goed voorbeeld wordt gevormd door pyrolyse. Deze technologie biedt kansen voor productie van chemicaliën èn duurzame energie. Ook op emissies zijn er belangrijke ontwikkelingen. Rookgassen uit moderne houtgestookte installaties behoren tot de schoonste ter wereld.

Volgens BEON moeten alle zeilen bijgezet worden om klimaat en energietargets te halen. Stoppen met biomassa, leidt tot meer gasgebruik. Het blijft belangrijk te waken dat bio-energie ook werkelijk duurzaam blijft. Dat realiseert de sector ook. Daarom hebben de deelnemers van het cluster besloten tot de oprichting van een taskforce duurzaamheid. Deze taskforce zorgt ervoor dat principes als duurzaam bosbeheer worden toegepast om kaalkap of ongewenste bodemverarming te voorkomen. Zij zal partijen scherp blijven houden in de duurzame inzet van biomassa met aandacht voor cascadering en hoogwaardige toepassing.

BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en instellingen in Oost-Nederland. Ze zet zich in voor meer bio-energie in Gelderland en Overijssel en een snellere technologieontwikkeling. Het cluster kent bedrijven uit de bosbouwsector, uit de agrarische sector en uit de maakindustrie. Het kent grote bedrijven en MKB, technologiebedrijven, energiebedrijven en kennisinstellingen. BEON heeft het Gelders Energieakkoord mede ondertekend en neemt deel aan de biomassa tafel. Het bestuur zou graag een provinciaal beleid zien dat met zorg voor het landschap, lokale bio-energie actief blijft stimuleren.