“Het verhaal van de energietransitie wordt te zeer beperkt tot elektrificatie”, zegt CEO Peter Vermaat van Enexis bij de presentatie van de jaarcijfers van zijn bedrijf. Dit staat in een recent bericht van Energeia. Er moet meer aandacht komen voor de productie en het gebruik van groen gas. Dit kan leiden tot het sneller en goedkoper terugdringen van de CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving. Dit komt overeen met de conclusies van de tussenevaluatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Verandering

Enexis, deelnemer van BEON, investeert dit jaar een recordbedrag van €878 mln. De problemen rondom de beperkte capaciteit voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet zijn bekend. Particulieren en bedrijven klagen, politici zoeken naar oplossingen en netbeheerders steken de handen uit de mouwen. Maar die ruime aandacht vertroebelt wel enigszins het zicht op een andere route naar minder CO₂-uitstoot: de toepassing van groene moleculen. Volgens Vermaat moet daar verandering in komen. “We hebben het de laatste tijd vooral over investeringen in elektriciteitsnetwerken”, zegt hij in gesprek met Energeia. “En hoewel we dat een belangrijke richting vinden, zouden we eigenlijk meer integraal naar de systemen van de toekomst moeten kijken. Dan heb ik het over warmte, maar vooral ook over groen gas en op termijn misschien waterstof. Een groot voordeel is dat er al een gasnetwerk ligt. Door hier gebruik van te maken, al dan niet in combinatie met hybride warmtepompen, kunnen we de kosten laag houden en het tempo opvoeren. Dat lijkt me relevant.”

Routekaart

Het kabinet laat nu een routekaart voor groen gas opstellen. Wat betreft Vermaat zou hierin aandacht moeten worden geschonken aan het creëren van investeringszekerheid voor producenten, zodat de volumes kunnen toenemen. Ook denkt hij aan een bijmengverplichting en aan het mogelijk maken dat consumenten zelf voor groen gas kunnen kiezen. Alleen dan kan de doelstelling van het Klimaatakkoord, 2 miljard kubieke meter groen gas in 2030, gerealiseerd worden.