Het stichtingsbestuur van het bioenergiecluster heeft een brief gestuurd aan de minister van Economische zaken om haar bezorgdheid uit te spreken over het stimuleringskader voor bio-energie.

Voor de inhoud van de brief: zie downloads…