Dat is afgesproken op een bijeenkomst op 7 juni van Pioneering in het Hengelose Twentebad. Dit berichtte Pioneering onlangs aan BEON waarmee zij nauw samenwerkt. Zwembaden zijn belangrijk bij gemeenten. Een deel is toe aan vervanging en het zijn de grootste energieverbruikers binnen het gemeentelijke vastgoed. Uit inventarisatie blijkt dat al veel is gebeurd, maar dat bij elk zwembad nog wel een slag te slaan valt. Vincent Janssen (Sweco) vertelde over het zwembad ‘Koploper’ in Lelystad en de drie verschillende ESCo-vormen die zij toepassen. Rob Tax (provincie Overijssel) lichtte het ELENA-traject toe waarin de vijf grootste Overijsselse gemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk minimaal 50 miljoen euro te investeren in 3 jaar. Hierin draagt ELENA 90 procent van de voorbereidingskosten tot en met aanbesteding en de provincie de laatste 10 procent.  Bovendien krijgen de gemeente een goede inhoudelijke ondersteuning. Dit ondersteuningsaanbod en het ontzorgen van gemeenten wordt voortgezet in de provinciale ESCo. Doel hiervan is om o.a. ook financiering mogelijk te maken van verduurzamingstrajecten naast “de krenten uit de markt” en kennis en ervaring te borgen.

Gerben Dros van ‘Bewust Investeren’ ging in op het onderbrengen van gemeentelijk vastgoed in een aparte stichting, waarin de gemeente en ‘Bewust Investeren’ participeren. De panden worden via een erfpachtconstructie voor bijvoorbeeld 30 jaar per gemeente in een stichting ondergebracht. De stichting en de financiers daarachter investeren dan structureel in het verduurzamen van het vastgoed. Door deze aanpak ontstaat bij de gemeenten financiële ruimte voor andere verduurzamingsacties, bv. bij particulieren en voor andere gemeentelijke opgaves.

 De aanwezige gemeenten hebben afgesproken om een concreet plan op te stellen voor het verduurzamen van niet alleen zwembaden, maar ook ander maatschappelijk vastgoed.