Het veld van vergunningen met betrekking tot biogas is voor een nieuwkomer in de markt vaak erg onoverzichtelijk. Schoonderbeek en partners, Stimuland en de Provincie Overijssel hebben dit probleem erkend en hebben de Vergunningswijzer (co)vergisting gelanceerd. Op deze website kan een ieder aan de hand van 10 vragen informatie krijgen over belangrijke zaken en aandachtspunten bij het verkrijgen en aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning heeft per 1 oktober 2010 de milieu- en bouwvergunning vervangen. De website is te bereiken via http://www.vergunningswijzerbiogas.nl/.