Nieuwe Energie Overijssel is dit jaar de official host van het jaarlijkse Nationaal Warmtecongres en werkt samen met Euroforum aan de online versie van het congres dat is uitgebreid met een complete Warmte Kennis- en Netwerk Tour tot medio 2021. Naast de bijdrage vanuit Nieuwe Energie Overijssel wordt het congres gesponsord door een aantal regionale bedrijven en organisaties, zoals Ennatuurlijk, Saxion, Enpuls, GO-Duurzaam, Pioneering en BEON.

Diverse BEON-deelnemers zijn actief tijdens interactieve sessies:

 • Donderdag 3 december: Warmtenet Twente: slagkracht door ketensamenwerking

Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een nieuw te realiseren warmtenet in Twente wordt direct aan meerdere huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de huidige gasaansluiting geboden. Ketensamenwerking draagt bij aan de realisatie voor en door gemeenten. Maar wat komt er kijken bij dit proces? Welke rollen en verantwoordelijkheden moeten ingevuld worden? Hoe betrek je industrie en woningcorporaties om dit plan te laten slagen? Wat kun je lokaal oppakken en waar heb je hulp bij nodig? Hoe zit het met financiering?

Bas van Golde namens Twence, Cogas en Ennatuurlijk

 • Maandag 7 december: SolarFreezer systeemintegratie
  • Verduurzamen met warmtepompen zonder graven in de grond of geluid producerende buitenunits
  • Ervaringen uit de praktijk: de SolarFreezer warmtebuffer is een efficiënt en veilig systeem met een lange levensduur

Het SolarFreezer concept bestaat uit een geïntegreerd systeem van warmtepomp, warmtebuffer en PVT-panelen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In de webinar vertelt SolarFreezer over het systeem en de toepassingen die tot dusver zijn gerealiseerd. Saxion laat resultaten zien van praktijkonderzoek: duurtesten en prestatiemetingen in een bewoonde woning

Jacques Mathijsen, General Manager, Solar Freezer Martin Buitink, Docent/Onderzoeker, Hogeschool Saxion Richard van Leeuwen, Lector Duurzame Energie Voorziening, Hogeschool Saxion

 • Woensdag 9 december: Bio-energie voor warmtenetten: naar een convenant voor verantwoorde inzet

In deze sessie willen we werken aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Welke afspraken moeten we maken om tot een overtuigend boodschap te komen dat biomassa binnen deze kaders duurzaam en verstandig wordt ingezet? Dat kan over alles gaan: luchtkwaliteit, duurzaamheidsborging van de grondstoffen, inpassing van de optie in de lange-termijn verduurzamingsstrategie? De sector zou deze zaken kunnen gebruiken om een eigen gedragscode te ontwikkelen voor de ontwikkeling van projecten.

Het maatschappelijk sentiment rond biomassa is momenteel niet positief. Over de inzet van houtig materiaal (snippers, pellets) voor warmte is veel kritiek. Dat leidt er ook toe dat her en der moties worden aangenomen die verdere ontwikkeling blokkeren. Tegelijk ligt er wel een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving, waarbij de vraag is hoe die gehaald kan worden zonder inzet van bio-warmte. Alternatieve opties als geothermie en aquathermie hebben zeker potentieel, maar zijn veel minder flexibel en nog niet overal beschikbaar tegen redelijke kosten.

We zullen in de sessie ingaan op het onlangs verschenen SER-advies over de inzet van biomassa. Opvallend is dat het rapport veel genuanceerder is dan viel op te maken in de pers en het maatschappelijk debat. Deze nuances zullen door Frans Feil (BEON) worden toegelicht. BEON is het samenwerkingsverband van 25 bedrijven in Oost-Nederland dat zich inzet voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen en dat zich inzet voor duurzame energie. Marc Londo (NVDE) zal ingaan op de verduurzaming van warmtenetten voor de gebouwde omgeving, de perspectieven die er zijn voor alternatieve opties, en de mate waarin de verduurzaming makkelijker gaat wanneer biomassa een beperkte bijdrage kan blijven leveren.

Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag met de inhoudsopgave voor een convenant voor de verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Daarin komen zeker aan de orde: (i) inpassing in een verduurzamingsstrategie, (ii) borging van duurzaamheid van de biomassa en (iii) afspraken over luchtkwaliteit, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. Doel is om hiermee de patstelling rond dit onderwerp te doorbreken en een constructieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Marc Londo, Inhoudelijk Strateeg, NVDE
Frans Feil, Coördinator, Bio-energiecluster Oost Nederland

 • Donderdag 10 december: Warmteleiding: Grolsch bijna van het gas af met warmte Twence

Grolsch wil in 2025 een CO2 neutrale bierbrouwerij zijn. Door hun bedrijfsproces te verduurzamen met warmte van Twence, die volledig groen is opgewekt, wordt 3 miljoen m3 aardgas bespaard. In deze sessie vertellen Twence en Grolsch over deze duurzame samenwerking en gaan ze onder andere in op:

  • Voorbereidend onderzoek met bedrijven in de regio
  • De inzet van warmte in het industriële proces
  • De kansen en uitdagingen van dit project

Leendert Tamboer, Manager Business Development, Twence
Susan Ladrak, Sustainability Manager, Grolsche Bierbrouwerij Nederland

 • Dinsdag 15 december: Bronverduurzaming

De warmtetransitie is in volle gang. Een facet waar wij ons continu mee bezig houden is het verduurzamen van de warmtenetten. In 2040 zijn al onze warmtenetten CO2-neutraal en ontvangen onze netten warmte van verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan geothermie, aquathermie of zonthermie. Ook voor de piekvraag en back-upvraag. Het verduurzamen van een bron zorgt er in één klap voor dat alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet direct ook mee verduurzamen. Het verduurzamen van een warmtenet is complex, maar we zijn er volop mee bezig

  • Verduurzamen van warmtenetten
  • CO2-neutraal in 2040
  • Verduurzaming van de bron betekent direct verduurzaming van de woning

Frank Soons, Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk
Barry Scholten, Manager Green Field, Ennatuurlijk

Doe mee!

Na aanmelding kun je jouw persoonlijke programma samenstellen. Je kunt ook gemakkelijk één op één contact leggen met andere professionals via de Grip-app, de netwerk-tool van het Nationaal Warmte Congres. Behalve het programma, vind je daar ook een overzicht van alle deelnemers. Elkaar berichten sturen of een afspraak maken om samen verder van gedachten te wisselen is heel eenvoudig.

Je kunt je hier Aanmelden.