TKI Nieuw Gas heeft innovatieprogramma’s opgesteld om innovatie in de groen gas sector te
ondersteunen. Deze innovatieprogramma’s staan aan de basis van de regelingen die samen met
RVO worden ontworpen en die bedrijven verleiden om te investeren in opschaling en versnelling
van de productie van groen gas in Nederland.

Analyse

Sinds 2012 hebben 68 projecten gebruik gemaakt van deze ondersteuning. In het najaar van
2020 is een analyse uitgevoerd van alle afgeronde innovatieprojecten. Download hier het onderzoek Groen Gas Innovatieanalyse met  de resultaten van deze analyse.