BioTecH2 is een grensoverschrijdend project dat een antwoord ontwikkeld op de uitdagingen van duurzame energie en grondstofvoorziening. Het ondersteunt de realisatie van een waterstofeconomie. Concreet zal dit project bio-waterstof produceren uit biogene afvalstromen en afvalwater. Dit proces komt met hulp van slimme bacteriën in vergistingstanks tot stand.

Om dit proces verder te ontwikkelen werken Nederlandse, waaronder BEON, en Duitse partijen aan een onderzoeksproject dat ondersteund wordt door het Interreg programma. Dit programma is afgelopen maand van start gegaan. Enkele deelnemers van het cluster zijn al betrokken bij waterstofprojecten en de nieuwe vergistingsroute wordt gezien als mogelijk veelbelovend alternatief naast andere productiemethoden.

BEON werkt al jarenlang samen met Duitse partijen, vooral op het gebied van vergisting.  Andere partijen die meedoen in het  BioTecH2 project zijn de Fachhochschule Münster (projectleider), het bedrijf PanET Biogastechnik (bouwer van de pilotinstallatie) en het Nederlandse bedrijf H2-bv Hydrogen Solutions (winnaar van de Pioneering Jubileumprijs 2018).

Meer informatie over het project is te vinden op de projectsite  en op de website van Fachhochschüle Münster.