Op 8 december is de pilot van de gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke in Hengelo, Gelderland, onderdeel van de Wageningen Universiteit. De Bio-Up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie. Met de Bio-Up is het mogelijk om op boerderijschaal rendabel biogas op te waarderen naar Groen Gas, gas van aardgaskwaliteit.

Biogas bestaat voornamelijk uit methaan, CO2  zwavel en water. Om van biogas Groen Gas te maken moet het CO2, zwavel en water worden verwijderd. Deze proefinstallatie is voorzien van een nieuwe, innovatieve mogelijkheid om het CO2 en zwavel in het biogas tegelijkertijd en onder lage druk af te vangen middels een nieuw ontwikkelde wasvloeistof. Doordat deze vloeistof hergebruikt kan worden, liggen de gebruikskosten van de Bio-Up lager dan bij conventionele technieken.
De komende tijd wordt de Bio-Up opgestart en vinden de eerste testen plaats. Er zal getest worden om de kwaliteit van het groengas op voldoende niveau te brengen om in te kunnen voeden op het aardgasnet. Op De Marke wordt het Groen Gas ingevoerd op het lage druk aardgas net. Het is voor het eerst in Nederland dat er Groen Gas op het lage druk gasnet wordt ingevoerd.

Met behulp van de Bio-Up wordt het mogelijk om op boerderijschaal mest te vergisten het biogas beter te vermarkten. Het is momenteel gebruikelijk om biogas te gebruiken om een WWK aan te drijven en zo elektriciteit en warmte te produceren. Met name het nuttig aanwenden van de warmte is een probleem om deze toepassing rendabel te maken. Door het biogas op te waarderen tot Groen Gas kan het volledige potentieel van het biogas aangewend worden. Met een hoeveelheid mest vanaf 4000 – 5000 ton mest per jaar wordt het dankzij de Bio-Up economisch mogelijk om Groen Gas te gaan produceren en te leveren aan het gasnet.

De Bio-Up is ontwikkeld door CCS.