Onder deze prachtige kop verscheen in juni een artikel op het Duitse nieuwsforum EUWID over het onderzoeksproject dat de Fach Hochschule Munster afgelopen jaar is begonnen. Het team van Prof. Christof Wetter heeft een proefinstallatie gebouwd waarin biogas wordt gewonnen uit de dunne mestfractie. Dat is een hele uitdaging omdat de organische inhoud laag is en de volumes groot. Het project wordt ondersteund door INTERREG. Tobias Weide verricht het onderzoek en doet dat met verve. Zeer geïnteresseerd is hij in de ontwikkelingen in Nederland, zo liet hij blijken in een bezoek dat hij onlangs met een collega bracht aan het onderzoekslaboratorium van de Lettinga stichting in Wageningen (LeaF) dat door BEON was georganiseerd. BEON maakt ook deel van het INTERREG consortium.