Gemeenten verdiepen zich onder leiding van netwerkbeheerder Rendo en de provincie in de mogelijkheden voor groen gas.  Onlangs kwamen betrokken partijen bij elkaar in een NEO-RES werkplaats om te leren van businesscases van boerderijvergisters en mogelijke samenwerkingsvormen. Ook werden de grote verschillen besproken in de ruimte die gemeenten bieden voor boerderijvergisters. BEON had daarvoor vorig jaar de situatie in kaart gebracht. NEO-RES werkplaatsen bieden ruimte voor bijeenkomsten voor nauwere samenwerking tussen het programma Nieuwe Energie Overijssel en de RES-processen.

 

Wat bepaalt een rendabele businesscase?

Voor een groen gas producent is een rendabele businesscase een voorwaarde. Ignas de Grefte, die veel ervaring heeft opgedaan bij Jump-Start van Friesland Campina, liet op levendige wijze een case zien van twee boerderijen die samen op een locatie hun mest vergisten voor groen gas productie. Tot in detail ging hij in op de verschillende investeringskosten, operationele kosten en opbrengsten. Een presentatie die de moeite waard is: Presentatie Ignas de Grefte.

 

Samenwerkende boeren

De tweede presentatie ging over samenwerkende boeren voor een biogashub. Jeroen Hulsbeek vertelt over het ontstaan en de bedrijfsvoering van de Energie Coöperatie IJskoud rondom Denekamp. Dit is een voorbeeld van een organisatiemodel waarin boeren biogas produceren op boerderijschaal om deze vervolgens via een biogasleiding aan een aantal gebruikers te leveren. Bekijk hier de presentatie terug: Presentatie Werkplaats Jeroen Hulsbeek Energie Coöperatie IJskoud

 

Handreiking voor ruimtelijke inpassing

Eelon de Jongh, stagiair bij de provincie Overijssel, licht zijn eerste versie van de beleidsnota ruimtelijke inpassing boerderijvergisters toe. Uit de 2e werksessie groen gas was naar voren gekomen dat elke gemeente verschillend ruimtelijk beleid heeft op het gebied van kleinschalige vergisters. Eelon is gevraagd om een beleidsnota op te stellen als handreiking voor de gemeenten in Overijssel. Hij stelt handvaten op die een gemeente voor de bestemmingsplannen kan gebruiken. Eelon presenteert eerste resultaten en licht belangrijkste inzichten toe. Bekijk hier de presentatie terug: presentatie Eelon de Jongh. Zie ook voor de grote verschillen in het BEON-overzicht van mogelijkheden voor boerderijvergisters in bestemmingsplannen buitengebied van West-Overijssel.

 

Vragen en antwoorden

Tijdens de werksessie zijn ook vragen gesteld: Sessie 3 groen gas vragen en antwoorden