In Harderberg wordt mest omgezet in elektriciteit, warmte en (straks) groen gas. Agro Energie Hardenberg heeft daar onlangs een grote vergister feestelijk in gebruik genomen. Mest wordt gemengd met co-vergistingsmateriaal in een zogeheten hydrolyse ring. Hier vindt de eerste afbraak plaats van het organisch materiaal. Een deel van het co-vergistingsmateriaal wordt zelf gekweekt: Japanse Duizendknoop en Zonnekroon, snel groeiende gewassen. Een WKK produceert elektriciteit met een capaciteit van 1,240 MW. Warmte wordt benut voor het drogen van de mest. Om geur te vermijden zijn biofilters aangebracht bij verschillende delen van de installatie. Wie de installatie wil zien kan zich inschrijven bij de bio-energiedag op 2 november. ’s Morgens worden er dan excursies gehouden.