Op 17 maart j.l hebben de Universiteit Twente, BTG en Dinkelborgh Energie in Denekamp een boeiende presentatie gegeven over de toekomstige mogelijkheden voor biodiesel productie uit algen. Daarbij is ook gekeken naar verdere verduurzaamheidsstappen in het productieproces van olie naar biodiesel. Kritische vragen werden gesteld over de direct toepasbare mogelijkheden van digestaat als voedingsbodem voor algen. De UT zal dit meenemen in haar vervolgonderzoek. Hoogtepunt was de rondleiding langs het verwarmingsstation van Dinkelborgh Energie. Hier wordt binnenkort (weer) met biodiesel electriciteit en warmte opgewekt voor de grootste gebruikers in het centrum van het dorp.