Onder leiding van Bart van Moorsel heeft de Statencommissie Milieu & Energie een informatiesessie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de provincie heeft om te sturen op duurzaamheidseisen en biomassaprojecten. In dit kader is Frans Feil gevraagd om te laten zien hoe de sector zelf met houtige biomassa omgaat. Dit kan als opstap worden gezien om te komen tot een nieuwe Biomassaroute.

Tijdens de sessie werd vooral positief gereageerd op de nieuwe gedragscode van BEON. Zorgen waren er ook, maar vooral over de beschikbaarheid van houtsnippers in verhouding met de gestegen vraag in Nederland.

De bijdrage is tot stand gekomen met dank aan de Taskforce Duurzaamheid. Punten die in de bijdrage aan de orde kwamen:
– het samenwerkingsverband
– de gedragscode
– de praktijk in Overijssel
– de toekomst van biogrondstoffen en warmtevoorziening
– het belang van het werk van de sector

Verdere bijdragen waren van Timo Gerlagh (RVO), Henk Wanningen (Staatsbosbeheer) en Marttijn Jansen (Bosgroepen) en Bart Strengers (PBL).

Zie voor de BEON-bijdrage:
Informatiesessie PS Overijssel 9 Feb 2021 bijdrage BEON