Woensdag 11 januari hebben Bio Forte Marum b.v. en de aannemers hun handtekening gezet voor de bouw van de biomassacentrale Marum. In februari is de eerste schop de grond in gegaan. De centrale komt vlakbij het openlucht zwembad en het verzorgingstehuis aan de Badweg te Marum.

De biomassacentrale wordt gestookt op houtsnippers en gaat lokale voorzieningen in de gemeente Marum voorzien van warmte. Het zwembad de Wotterwille, verzorgingstehuis De Hoorn, cbs De Bron, het sportcomplex De Holten inclusief het Lifestylecentre, bibliotheek Marum en een gymzaal in de gemeente worden aangesloten op dit warmwaternetwerk. De houtsnippers komen uit zogenaamde houtsingels die veelvuldig voorkomen in het Westerkwartier. Hiermee wordt direct bijgedragen aan de instandhouding van deze houtsingels.

Dit type stadsverwarming is uniek voor Nederland. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk komt dit type lokale, kleinschalige en duurzame warmtenetwerken wel voor. De biomassacentrale in de gemeente Marum is dan ook naar Zwitsers/Oostenrijks voorbeeld en gaat tevens voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die gelden in deze landen. De houtketel is relatief klein gedimensioneerd, maar wordt bijgestaan door een forse warmtebuffer zodat ook pieken in de warmtevraag kunnen worden geleverd. De hele installatie inclusief warmteafgifte bij de afnemers kan op afstand worden gemonitord. Een bestaande gasketel zal ingezet worden als backup-ketel, zodat de warmtelevering altijd is gegarandeerd.

De centrale kost ongeveer 1 miljoen euro en wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Tadema, Tubro, installatiebedrijf Dijkhuizen en leidingleverancier Weijers Waalwijk. Een deel van het geld komt uit vanuit subsidie vanuit het Rijk en een Europese subsidie. Aan de Europese subsidie dragen ook de gemeente Leek, Marum, Grootegast en de provincie Groningen bij. De biomassacentrale verstookt straks ongeveer 1.800 m3 hout per jaar. In totaal bespaart de centrale ongeveer 220.000 m3 gas per jaar.