Marc van Oers van het bedrijf Van Iperen weet precies wat planten nodig hebben om te groeien. Hij is zelf akkerbouwer. Voor een deel van zijn tijd. Voor het overige deel houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe meststoffen voor de tuinbouw wereldwijd. Meststoffen met een betere ecologische voetafdruk. Met minder fossiel. Nutriënten moeten daarom uit dierlijke mest komen. Van Iperen heeft daarom een pilot gebouwd bij de mestvergistingsinstallatie in Hardenberg. Doel is om nitraat te maken, later zelfs salpeterzuur. Dat gebeurt in een bioreactor. Hierin zetten bacteriën stikstofverbindingen om in het juiste product.

Op 25 januari hield hij bij Cogas op de eerste BEON-workshop van dit jaar zijn verhaal voor een zeer geïnteresseerd publiek.

Presentatie:
Productie van nitraatstikstof uit digestaat door Marc van Oers januari 2023