Zo’n 70 procent van al het vrachtvervoer wereldwijd gaat per schip. Samen zijn de circa 100.000 vrachtschepen verantwoordelijk voor zo’n 3,5 procent van alle CO2-uitstoot en 10 procent van alle transport-CO2. Er liggen wel afspraken om in 2050 de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart minstens te halveren (ten opzichte van piekjaar 2008), maar dat lukt niet alleen met optimale routes en nieuwe schepen. Zeeschepen zijn miljardeninvesteringen en doen zeker 30, 40 jaar dienst. Reductie moet dus ook van andere oplossingen komen.

Pyrolyse-olie

Veel ogen zijn gericht op biobrandstof om de Internationale Maritieme Organisatie(IMO)-doelstellingen te halen. Hernieuwbare brandstof gebaseerd op rest- en afvalstromen van land- en bosbouw. In Nederland is BEON deelnemer BTG (Biomass Technology Group, een spin-off van de Universiteit Twente) van plan de scheepvaart te bedienen. BTG is pionier en wereldleider in pyrolyse. In zuurstofloze condities wordt biomassa kort aan hoge temperaturen blootgesteld, waarbij (na afkoeling) een ruwe brandbare olie met als gemiddelde samenstelling C10H15O8 ontstaat. In Hengelo staat Empyro, een fabriek van afvalverwerker Twence die met de door BTG ontwikkelde pyrolyse-techniek jaarlijks 35 miljoen kilo grof zaagsel/houtresiduen omzet in 20 miljoen liter pyrolyse-olie, door Friesland-Campina gebruikt voor indamping van melkpoeder. In Finland is eenzelfde fabriek bijna gereed, Zweden volgt binnenkort. Daar gaat de ruwe olie naar een traditionele olieraffinaderij (Preem). “Je kunt het gewoon bijmengen tot 5, misschien 10 procent”, vertelt directeur René Venendaal van BTG.

BTG-NeXt

Samen met het Amsterdamse GoodFuels is er nu BTG-NeXt: een demonstratie- en later een commerciële fabriek voor de raffinage van ruwe pyrolyse-olie tot scheepsbrandstof. De demonstratiefabriek zal 1000 ton scheepsolie per jaar produceren. “Chemisch gezien is het een kwestie van waterstof erin en zuurstof eruit”, stelt Venendaal. “Groene waterstof natuurlijk.” Als alles meezit draait de demonstratiefabriek begin 2023, uiterlijk 2025. “We produceren een brandstof die zo de tank in kan, een 100 procent drop-in”, aldus Venendaal. Waarom scheepsbrandstof en bijvoorbeeld geen kerosine? “Qua volume en vraag zijn de markten vergelijkbaar. Luchtvaart is natuurlijk sexy, maar daar komt veel meer certificering bij kijken.”

Meer informatie over pyrolyse vind je hier.