BEON partijen willen meer hout uit bos en landschap halen.

Oost-Nederland is een groen gebied. Het bezit uitgebreide landgoederen met vele bossen. Het platteland staat bekend om zijn vele houtwallen. De dorpen en steden hebben van oudsher parken en kennen veel groen in de bebouwde omgeving. Door de kracht van de zon groeit de hoeveelheid biomassa elk jaar weer bij.

Door leden van het Bio-energiecluster Oost-Nederland zijn in de afgelopen twee jaar diverse initiatieven ingezet om meer hout uit bos en landschap te halen. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met landschapspartijen en de provincie.  Op 19 juni brengt BEON een aantal belangrijke landschapspartijen en bio-energiepartijen bij elkaar om elkaars ervaringen en plannen uit te wisselen en om samen aanbevelingen te formuleren voor vervolg.

Klik hier voor het programma.