Met de nieuwe BEC wil Twence veel meer duurzame energie gaan produceren. De installatie gaat strat 450 GWh per jaar leveren, dat staat gelijk aan de productie van 75 windmolens. Dit staat in het jaarverslag 2016 dat zojuist is verschenen. Een deel gaat daar naar de industrie, een deel wordt beschikbaar gesteld aan het warmtenet van Ennatuurlijk. Dat zou goed zijn voor 20.000 huishoudens.

In 2021 hoopt Twence de totale energie-voorziening naar 1.400 GWh te brengen (4 PJ). Hiermee levert Twence de helft van de ambitievan de Twentse gemeente voor 2020. Om dit te behalen is nog wel wat nodig Bijvoorbeeld de warmteafzet van de BEC, de uitbreiding van zonnevelden en de ontwikkeling van de mestvergistingsinstallatie