Er zijn veel mogelijkheden om de vraag naar aardgas snel te verminderen. Dat is hard nodig. Als we zo doorgaan, blijft er weinig voor onze (klein)kinderen over. Daarnaast is het weinigen ontgaan dat de winning van aardgas de Groningse bodem regelmatig laat schudden.

Veel is al mogelijk op korte termijn. Andere opties hebben zorgvuldige voorbereiding nodig. BEON en Pioneering werken nauw samen om projecten samen uit te voeren voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

In een inspirerende handleiding reikt het Ministerie van Economische Zaken suggesties aan voor gemeenten aan om aan de slag te gaan. Met veel handige informatie.