BTG en GoodFuels verkennen mogelijkheden voor samenwerking

Enschede, 14 november 2019 – Schepen zullen op afzienbare termijn kunnen varen op 100 procent biologische en duurzame brandstof. De Enschedese onderneming en BEON deelnemer BTG wil namelijk nog dit jaar een nieuw technologiebedrijf opzetten waar ruwe pyrolyse-olie wordt omgezet naar een geavanceerde scheepvaartdiesel. Het wordt de eerste raffinaderij ter wereld waar biobrandstof wordt gemaakt van pyrolyse-olie.

Het nieuwe bedrijf gaat BTG-neXt heten. BTG-neXt richt zich in eerste instantie op de bouw van een demonstratie-raffinaderij waar volledig hernieuwbare scheepvaartdiesel kan worden geproduceerd uit pyrolyse-olie, met als doel aan te tonen dat de continu-productie hiervan mogelijk is. Pyrolyse-olie wordt gemaakt van natuurlijke restanten, zoals zaagsel en bermgras en zou als vervanger van fossiele brandstof gebruikt kunnen worden.

Opschaling
De nieuwe demofabriek heeft een beoogde capaciteit van 1.000 ton scheepvaartdiesel per jaar. René Venendaal, CEO van BTG: “Dat is voldoende om aan te tonen dat de technologie zal werken en dient als basis voor verdere opschaling.” Het gaat volgens Venendaal om een investering met zes nullen. “We zijn nu aan het uitzoeken welke cijfers er precies voor staan.” Doel is om op basis van de demo vervolgens commerciële fabrieken met een capaciteit van enkele tienduizenden tot mogelijk honderdduizenden tonnen scheepvaartdiesel per jaar uit te rollen.

Deze weg bewandelde BTG eerder met de productie van pyrolyse-olie. In 2008 werd hiervoor BTG-BTL opgericht. Ook werd de fabriek Empyro gebouwd in Hengelo, waar werd aangetoond dat het maken van olie uit zaagsel niet alleen technisch mogelijk was, maar ook commercieel. Empyro is sinds 2019 onderdeel van afvalverwerkingsbedrijf Twence. BTG-BTL ontving dit jaar de eerste orders voor bijna exacte kopieën van de fabriek van ondernemingen uit Zweden en Finland, die daar vanuit de restanten van hun zagerijen pyrolyse-olie gaan maken.

Mogelijke samenwerking GoodFuels
De plannen die BTG heeft uitgestippeld tot 2030 zijn met enthousiasme ontvangen. Voor GoodFuels, pionier en marktleider in duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart, bieden de plannen voldoende aanleiding om de mogelijkheden van een gezamenlijke investering in de demofabriek te bestuderen.

CEO van GoodFuels, Dirk Kronemijer: “GoodFuels heeft de afgelopen vijf jaar de weg voor biobrandstoffen in de scheepvaart vrijgemaakt. Samen met partners als Boskalis, Rijksrederij, Havenbedrijf Rotterdam, Norden en IKEA hebben we laten zien dat deze brandstoffen een onmisbare rol gaan spelen in de verduurzaming van scheepvaart. Nu wordt het de kunst om op te schalen zonder enige concessie te doen aan de duurzaamheid van de gebruikte grondstof. Dit project voldoet aan alle cruciale succescriteria en we zouden er bijzonder trots op zijn als we samen met BTG deze cruciale ontwikkeling voor Nederland aan mogen gaan.”

Zwaveluitstoot
De beoogde locatie van de nieuwe demonstratiefabriek is “zo dicht mogelijk bij huis”, aldus Venendaal. “We moeten, net zoals bij BTG-BTL en Empyro, in staat zijn om er bovenop te zitten en direct de benodigde diensten te kunnen leveren.” GoodFuels heeft de intentie om de testvolumes in de markt gaan afzetten om zo ook de commerciële business case te optimaliseren. Gezien de voorkeurslocatie voor de demofabriek zal het bedrijf zich in eerste instantie zo mogelijk richten op de regionale binnenvaart. Hiermee kan ook voor de scheepvaart als transportsector een circulaire economiebenadering op regionale schaal worden ontwikkeld.

Venendaal: “Schepen, met name die op zee, varen nu op laagwaardige stookolie, wat bijna teerachtig is. Daar valt veel winst te behalen op het gebied van verduurzaming.” De laagzwavelige scheepvaartdiesel van pyrolyseolie komt ook tegemoet aan de strengere normen die per 2020 gelden voor zwaveluitstoot in de scheepvaart.

Haven Rotterdam
Voor de eerste commerciële fabriek wordt gedacht aan Rotterdam of Eemshaven. Dirk Kronemijer, CEO van GoodFuels: “Rotterdam zou wat ons betreft de voorkeur verdienen, gezien de aanwezigheid van onze klanten en hun faciliteiten daar. Bovendien biedt Rotterdam veel integratiemogelijkheden vanwege de reeds bestaande infrastructuur.”

BTG heeft sinds de millennium-wissel gewerkt aan de technologie. Venendaal: “De verschillende bouwstenen die sinds een jaar of vijftien zijn ontwikkeld en in diverse parallelle projecten nog lopen, gaan we komende periode samenvoegen om tot de demonstratiefabriek te komen.” Venendaal hoopt dat de commerciële fabrieken al op een beperkte schaal rendabel kunnen zijn: “We mikken op investeringen van grootte-orde 200 miljoen euro per fabriek. Maar we zien nu al dat veel potentiële klanten, vanwege de vraag vanuit de markt, liever grotere fabrieken neerzetten.”

De techniek om middels pyrolyse olie te ontwikkelen uit natuurlijk restafval, zoals houtsnippers en bermgras, werd 30 jaar geleden bedacht aan de Universiteit Twente. Dit is hetzelfde proces als in de aarde plaatsvindt bij het ontstaan van fossiele olie, met als verschil dat de aarde miljoenen jaren over het proces doet en deze techniek slechts een paar seconden. BTG werd in 1987 opgericht als een onafhankelijk privaat bedrijf dat zich had gespecialiseerd in de omzetting van biomassa in energie en het opzetten van spin-off bedrijven die nieuwe technologieën op de markt brengen. In 1993 nam BTG de ontwikkeling en opschaling van de pyrolyse-technologie over van de universiteit.

Over BTG
Biomass Technology Group (BTG) is een onafhankelijk, privaat bedrijf waarvan de wortels liggen in de Faculteit der Chemische Technologie van de Universiteit Twente. BTG draagt bij aan een duurzame energiehuishouding door nieuwe technologieën te ontwikkelen waardoor fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen door biomassa. Daaruit kunnen onder andere geavanceerde biobrandstoffen worden vervaardigd. Doelstelling is om het aandeel van bio-energie, geavanceerde biobrandstoffen en groene grondstoffen te vergroten door het wereldwijd ontwikkelen en realiseren van projecten en programma’s.

Een zusteronderneming van BTG is BTG-BioLiquids (BTG-BTL). Dat bedrijf richt zich samen met TechnipFMC op de uitrol van de zogeheten pyrolyse-techniek, waarmee bio-olie wordt geproduceerd uit houtafval.

Over GoodFuels
GoodFuels is een in Nederland gevestigde duurzame brandstoffenpionier en energietransitiepartner voor scheepvaart en zwaar landtransport. Alle geavanceerde biobrandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren (drop-in), verminderen de CO2-footprint tot 90 procent (Well-to-Wheel) en voldoen aan de zwaarste duurzaamheidseisen. GoodFuels heeft een onafhankelijke duurzaamheidsraad, bestaande uit leidende NGO’s en academici, die adviseert over de duurzaamheid van de individuele brandstoffen. Naast haar rol als biobrandstoffen pionier introduceert GoodFuels continue innovatieve duurzame producten, diensten en businessmodellen, opent markten, overtuigt beleidsmakers, verhoogt de transparantie en zekerheid en bouwt sterke ecosystemen rondom haar klanten met maar één doel en missie: versnelling van de energie transitie en daarmee een betere wereld.

Presentatie op de Nieuwe Energiedag
Voor meer info, zie ook de recente presentatie van Gerhard Muggen op de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland