Onderneming wint EUBIA Award voor succes met duurzame olie

Enschede, 27 mei 2019 – BTG, een Twents technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van duurzame energie, heeft een Europese prijs in de wacht gesleept. De onderneming kreeg vandaag op de EUBCE in Lissabon, ’s werelds grootste biomassacongres dat ondersteund wordt door de Europese Commissie, de EUBIA Award uitgereikt.

BTG heeft de prijs vooral te danken aan haar succes met de zogeheten pyrolysetechniek, waarmee duurzame olie wordt gewonnen uit biomassa. BTG-BTL, een zusterorganisatie van BTG, sleepte samen met TechnipFMC onlangs een order van 25 miljoen euro in de wacht. In Finland wordt een fabriek neergezet waar dankzij de geavanceerde BTG-BTL- technologie olie kan worden gewonnen uit onder andere houtafval. In eerste instantie gaat het om één fabriek, maar de klant heeft al aangegeven er nog drie te willen, waarmee de totale order op 100 miljoen euro uitkomt. De bouw van één fabriek gaat zeker 100 fulltime banen in Nederland opleveren.

Voortreffelijke bijdrage
CEO van BTG René Venendaal nam de EUBIA Award maandag in ontvangst. De prijs is een initiatief van de EUBIA, de Europese vereniging voor de biomassa-industrie. Volgens de organisatie heeft BTG ‘een voortreffelijke bijdrage geleverd aan de bevordering van de biomassa-industrie en de markt daarvan’. Specifiek wordt de ontwikkeling en productie van duurzame olie uit biomassa (houtsnippers) genoemd. De organisatie wijst op de miljoenenorder die BTG-BTL binnenhaalde. “Dat is een voorbeeld van hoe decennialang onderzoek, ontwikkeling, commitment en innovatie kan leiden tot schone energie, werkgelegenheid en duurzame groei van biomassa”, zegt Giuliano Grassi, secretaris-generaal van de EUBIA.

Venendaal is zeer verheugd met de prijs. “Dit is een heel duidelijke waardering voor ons werk en eigenlijk een prijs voor ons hele ‘oeuvre’. Daarnaast beschouw ik het als een aanmoediging om onze innovatieve technologieën verder te ontwikkelen en uit te rollen zodat we toewerken naar een duurzame economie.” Venendaal benadrukt dat de Europese Commissie (EC) een belangrijke rol heeft gespeeld in de ambities van het bedrijf. “De programma’s van de EC zijn zeer behulpzaam geweest bij het ontwikkelen van deze technologie.” Voor die ontwikkeling is volgens de CEO een langetermijnvisie onontbeerlijk geweest. “Op termijn kan pyrolyse-olie niet alleen worden ingezet om Nederland van het Gronings aardgas af te helpen, maar is het ook een prima brandstof voor de stapsgewijze verduurzaming van raffinaderijen”, aldus Venendaal.

Over BTG
Biomass Technology Group (BTG) is een onafhankelijk, privaat bedrijf waarvan de wortels liggen in de Faculteit der Chemische Technologie van de Universiteit Twente. BTG draagt bij aan een duurzame energiehuishouding door nieuwe technologieën te ontwikkelen waardoor fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen door biomassa. Daaruit kunnen onder andere biobrandstoffen worden vervaardigd. Doelstelling is om het aandeel van bio-energie, biobrandstoffen en groene grondstoffen te vergroten door het wereldwijd ontwikkelen en realiseren van projecten en programma’s.
Een van de dochterondernemingen van BTG is BTG-BioLiquids (BTG-BTL). Dat bedrijf richt zich samen met TechnipFMC op de uitrol van de zogeheten pyrolyse-techniek, waarmee bio-olie wordt geproduceerd uit houtafval.