De energietransitie als motor voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit! Hoe? Door groene ontwerpprincipes mee te nemen in de Regionale Energiestrategie. Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben deze groene ontwerpprincipes vastgelegd in de ‘Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap’. Vandaag hebben wij deze wegwijzer aangeboden aan de besturen van de RES Twente en de RES West-Overijssel en gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel.

Grote opgave

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Op dit moment wordt in zogenaamde Regionale Energiestrategieën gewerkt aan de uitwerking van deze opgave. Wij als groene organisaties onderschrijven deze opgave maar zien tegelijkertijd de spanning met de kwaliteit van natuur en landschap. Toch leveren we graag een constructieve inbreng; “klimaatverandering is immers een grote bedreiging voor de natuur in Nederland.”

“De energietransitie kun je benaderen als een technische opgave van besparen van CO2 en het opwekken van duurzame energie. Echter, wij zien de mogelijkheden van deze transitie breder en willen de energietransitie inzetten als katalysator voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit,” zo leggen wij uit in de Wegwijzer. “Middelen die in een gebied verdiend worden moeten wat ons betreft ten goede komen aan het gebied.” In de wegwijzer beschrijven we wat er op provinciaal en gemeentelijk niveau moet gebeuren om de energietransitie ten goede te laten komen aan natuur en landschap.

vlnr. Louis Koopman (Voorzitter RES Twente), gedeputeerde Tijs de Bree en Bart Jaspers Faijer (Voorzitter RES West-Overijssel) nemen de Wegwijzer in ontvangst

Bekijk de hele Wegwijzer Energie door op de afbeelding hiernaast te klikken! ⇒ ⇒

Vijf groene ontwerpprincipes

De energietransitie moet geen bedreiging vormen maar juist kansen bieden voor de natuur en het landschap. Wij pleiten daarom voor het toepassen van vijf groene ontwerpprincipes. Zo adviseren we beide RESsen fors in te zetten op besparen, een strategie te voeren om alle daken van zonnepanelen te voorzien, regie te voeren op grootschalige energieprojecten en slimme combinaties te maken met andere maatschappelijke opgaven. Daarbij is het duidelijk dat het vanuit het landschap bekeken in het ene gebied logischer is om met duurzame energieopwekking aan de slag te gaan dan in het andere. Natura 2000 gebieden zijn volgens ons bijvoorbeeld niet geschikt voor de opwekking van duurzame energie. Robbert Blijleven (LO) en Leander Broere (NMO) gingen met RTV Oost op stap om te laten zien hoe deze ontwikkelprincipes toegepast kunnen worden.