Hans van den Boom heeft hard gestudeerd op de cijfers van 2009 van 25 vergistingsinstallaties die zijn bank, de Rabobank, heeft gefinancierd. Hij blijft bezorgd over de toekomst en de concurrentie met Duitsland en Belgie, zo laat hij in Biogas Magazine weten. Alleen installaties met sterk management, bewezen techniek, goede biologie en goed grondstoffenbeleid redden het. Voor installaties die hier niet aan voldoen, blijven kosten hoger dan de baten. De gemiddelde capaciteit van de 25 systemen bedroeg 1,5 MW en de investering 3.100 euro/kW. Zelf hadden de installaties 9% van de geproduceerde stroom nodig om het proces draaiend te houden.