Op maandag 24 september vindt de slotconferentie plaats van het Nederlands-Duitse project BIO-RES. De vraag die centraal staat op deze bijeenkomst is: hoe kunnen de prestaties van vergisters worden verbeterd? Presentaties worden gehouden over gewassen die een goed alternatief bieden voor mais en over het effect van enzymen op de werking van vergisters. Ook presentaties over vergisting van gras, scheidingstechnieken van digestaat en over het benutten van warmte in de directe omgeving van vergisters.

Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland, zal een voordracht houden over het beleid in haar provincie. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door het Bio-energiecluster Oost-Nederland. De slotbijeenkomst wordt gehouden in het Van der Valk hotel in Hengelo en duurt van 10-17u. De toegang is gratis. Voor het programma en aanmelding, zie: http://www.biores.info.