De huidige opties voor warmte zijn meestal gebaseerd op fossiele grondstoffen. Deze moeten vervangen worden door duurzame opties. Pyrolyse olie is hiervoor een goede optie. Echter, de eigenschappen van pyrolyse olie, zoals de viscositeit, zijn wezenlijk anders dan die van fossiele olie. Hierdoor konden de huidige boilers geen pyrolyse olie gebruiken. Dit is opgelost door een nieuwe brandertechnologie, ontworpen in het grensoverschrijdende project Residue2Heat. Beon deelnemer BTG is een van de 9 partners (3 bedrijven, 3 onderzoeksorganisaties, 3 universiteiten) binnen dit project en specialist op het gebied van Pyrolyse.

Tweestapsbenadering

De algemene doelstelling van Residue2Heat is om het duurzaam benutten van verschillende biomassa-reststromen in woningverwarmingstoepassingen mogelijk te maken. Zelfs de meest geavanceerde verwarmingssystemen voor woningen zijn momenteel niet opgewassen tegen de moeilijke, inconsistente eigenschappen van reststromen in de land- en bosbouw. Binnen Residue2Heat wordt een tweestapsbenadering gevolgd waarbij biomassa-reststromen via snelle pyrolyse eerst worden omgezet in een uniforme, 2de generatie vloeibare biobrandstof. Ten tweede worden bestaande verwarmingssystemen voor woningen op maat gemaakt en geoptimaliseerd om het gebruik van deze gestandaardiseerde biobrandstof mogelijk te maken.

Zie ook

Samenwerkingsprogramma GO-Duurzaam
BEON bedrijven helpen bij uitvoering warmteplan Twente