Provinciale Staten hebben het Nieuwe Energieprogramma (NEO) voor Overijssel goedgekeurd. Daarmee wordt 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het Nieuwe Energieprogramma is het resultaat van de samenwerking van de provincie met maatschappelijke partners (kernpartners) die ook hun commitment hebben gegeven voor het welslagen van het plan. Deze kernpartners waren Natuur en Milieu Overijssel, BEON, VNO-NCW, Enexis en de gemeenten. De Staten waardeerden de betrokkenheid van de maatschappelijke partners en zien graag dat nog meer partijen worden betrokken. Ook werd in de discussie veel aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van bio-energie. Voor een aantal partijen was het plan ondanks de sterke betrokkenheid van de kernpartners, uiteindelijk niet goed genoeg, maar de meerderheid is voor. De uitvoering kan beginnen.

Voor de berichtgeving van het plan, zie ook het Zwols dagblad.