Gedeputeerde Eddy van Hijum was er duidelijk over: “We zijn blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten, bio-energie maakt een belangrijk deel uit van onze toekomstige duurzame energievoorziening”. 

De samenwerking is op vriijdag 6 februari, te midden van een groot aantal belangstellenden en te midden van de Eaton bio-energie centrale aan aanbouw, vrolijk vernieuwd met het tekenen van een nieuw convenant. Hierin worden over en weer afspraken gemaakt.

De samenwerkende bedrijven hebben toegezegd nieuwe initiatieven te ontwikkelen waarmee ze 1.500 TJ/jaar bio-energie gaan produceren. De bio-energiepartijen zijn verenigd in het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). Ze hebben voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven een uitbreid actieplan opgesteld dat voorziet in de realisatie van projecten en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.Voorzitter Schiphorst wees vooral op de goede samenwerking tussen partijen. Deze wordt steeds maar beter.

De provincie zal zich inzetten om het investerings- en innovatieklimaat ten aanzien van bio-energie verder te verbeteren. Verder zal de provincie het cluster een subsidie geven om de helft van de samenwerkingskosten te dekken voor de komende drie jaar.

De ontwikkeling zal 100 nieuwe banen opleveren met op termijn zelfs wel het tienvoudige als verder de export van nieuwe producten en diensten op het gebied van bio-energie, verder toeneemt.

In Overijssel is bio-energie nu al de dragende pijler voor duurzame energie. De provincie wil zo snel mogelijk naar 20% duurzame energie, zo mogelijk in 2020 al. Dat betekent een verdubbeling van de hoeveelheid bio-energie die nu wordt geproduceerd. Volgens de provincie moet dat nog goed mogelijk zijn binnen de grenzen van duurzaamheid. Maar dan moeten wel alle zeilen bij.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de milieubeweging zijn vorig jaar beperkingen gesteld aan het meestoken van hout in kolencentrales. Mede daarom is lokale energie in het SER Energieakkoord extra belangrijk geworden om de nationale duurzame energiedoelstellingen te halen.

In het komend jaar hopen bio-energiepartijen in Overijssel belangrijke initiatieven te kunnen nemen die de bio-energie ontwikkeling sterk moeten gaan versnellen. Zo wordt naar verwachting in mei 2015 de Empyro fabriek opgeleverd in Hengelo. In de fabriek wordt hout in olie omgezet. Met deze fabriek krijgt de pyrolyse technologie ontwikkeling een geweldige impuls. Mest moet dit jaar al verplicht voor 15% worden verwerkt en dit biedt nieuwe mogelijkheden voor vergisting, samen met biomassastromen die tot op heden nog amper gebruikt werden, zoals bermgras en slootmaaisel. Het Waterschap Vechtstromen gaat dit jaar veel meer energie uit slib opwekken. Het cluster wil verder het aantal kleine houtketels verdubbelen. De bedrijven willen daarvoor samen schone ketels promoten met bijpassende brandstof van goede kwaliteit zoals gecertificeerde houtpellets en houtsnippers. Op dit moment wordt minder dan de helft van de natuurlijke bijgroei geoogst. Met extra landschapsonderhoud kan een hogere houtproductie worden bereikt, ook voor bio-energie.

Het bedrijfsleven wil zich samen met de provincie inzetten om bio-energie nog duurzamer te maken, vooral als het aandeel stijgt. Processen moet nog efficiënter worden. De koolstofvoetprint moet nog beter en transparanter worden om risico’s op schadelijke effecten, zoals ontbossing of voedseltekort in de toekomst, uit te sluiten. Om onderzoek te versnellen en testfaciliteiten bij deelnemers beter te benutten wil het cluster een open innovatiecentrum opzetten voor bio-energie. Om ook oog te houden voor andere toepassingen voor biomassa, werkt het cluster nauw samen met bedrijven in het biobased programma BIC-ON dat onlangs is gestart.

De ondertekening vond plaats bij de houtgestookte warmtecentrale bij Eaton van Warmtenet Hengelo aan de Scandinavië laan. Deze centrale heeft twee houtketels met elk een capaciteit van 600 kW, een grote gasketel voor pieken en back-up. De centrale is gebouwd door Heat Plus, waarbij hout wordt geleverd door Bruins & Kwast. Beide partijen zijn deelnemer van BEON. Wim Goosen toonde zich een uitstekend gastheer. Met de nieuwe centrale en de plannen voor de koppeling met Akzo Nobel is een belangrijke versnelling gekomen in de ontwikkeling van duurzame energie in Hengelo. Hij is ook blij met de hulp van de provincie.