Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) en het Platform Bio-Energie (PBE) hebben een gezamenlijk standpunt bereikt op de biobased economy. De essentie: energie en chemie/maakindustrie hebben elkaar nodig en moeten dan ook nauwer samen gaan werken.

PBE en DBC hebben de intentie om gezamenlijk win-win-win business cases te realiseren: cases waarin gezamenlijke energie en chemie/materialen productie een duurzaam voordeel oplevert, in een biobased stimuleringsbeleid dat milieuwinst door chemicaliën, materialen en energie gelijk honoreert.

Voor de tekst voor het gezamenlijke standpunt, klik hier.