De industrie staat voor grote uitdagingen. Hoe kunnen processen worden verduurzaamd? Het gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen moet worden teruggebracht om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hier wordt strak beleid op gevoerd. De oorlog in Oekraïne en de daarmee verbonden energiecrisis maakt actie nog urgenter.

In het Europese RE4Industry-project zijn de belangrijkste beleidsontwikkelingen in kaart gebracht die relevant zijn voor de sector. Ook zijn concrete cases in de grote procesindustrie doorgerekend waarin processen zijn verduurzaamd. Op de BEON-bijeenkomst van 21 februari presenteerde Martijn Vis de belangrijkste resultaten van het project.

De bijeenkomst was georganiseerd bij Grolsch en dat was niet voor niets. De brouwerij is in de regio een goed voorbeeld hoe het moet. Dat liet Susan Ladrak in haar presentatie zien. Zij gaf aan hoe de brouwerij systematisch elke stap in het proces tracht te verduurzamen. Vaak betekent dit veel zaken tegelijk aanpakken. Zo moest bij de warmteverbinding met Twence, ook een oplossing gevonden voor het biogas dat vrijkomt bij de waterzuiveringsinstallatie. En voor het overige gasgebruik her en der in de fabriek.

Veel bedrijven denken aan E-boilers of waterstof voor het toekomstig gebruik. Welke mogelijkheden daarmee verbonden zijn, vertelde Ralph Groenewald van Eco Steam and Heating Solutions. Met alle haken en ogen die erbij horen. Een mooi en eerlijk verhaal met goede technische details.

De bijeenkomst werd bezocht door 30 mensen en was georganiseerd door het Oost-Nederlandse samenwerkingsverband voor duurzame energie BEON, samen met het NL- projectteam van het Europese project RE4Industry. De bijeenkomst werd afgerond met een rondleiding door de brouwerij en afgesloten met een aangename product confrontatie (foto).