In de maand juni hebben drie ondernemers, op initiatief van het Ondernemershuis voor het Vechtdal en LTO afdeling Vechtdal, een zogenaamde zomeravondsessies gehouden met als thema: Energieneutrale Melkveebedrijven. Melkveehouder André Slager uit Dedemsvaart ontving, net als de familie Coppelmans in Beerzerveld en de familie Weersink in Bergentheim, ruim honderdvijftig belangstellenden bij hun bedrijf, variërend van collega melkveehouders tot politici van uiteenlopende partijen. Een mooie actieve manier van voorlichting.

Van gas af

De melkveehouder uit Dedemsvaart, die 210 melkkoeien heeft, lichtte in zijn presentatie met name de werking van de monovergister toe, die hij nu ongeveer een half jaar in gebruik heeft. “Deze vergister wordt uitsluitend gevoed met koemest. Deze mest komt dagvers in de vergister. De vergister haalt methaan uit koemest door middel van de methaan bacterie. Met dit methaan gas wordt een motor met generator aangedreven, die het melkveebedrijf doorlopend van stroom voorziet. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet. Verder komt er ook warmte bij vrij, die in de winter gebruikt wordt om onze woning mee te verwarmen en het bedrijf van warm tapwater voorziet. Daardoor hoeven wij bijvoorbeeld geen aardgas meer te gebruiken. Bovendien wordt in de zomermaanden een gedeelte van het gras kunstmatig gedroogd om alle restwarmte nuttig te gebruiken en kwalitatief hoogwaardig voer voor het vee te hebben”, aldus Slager, die al jaren bezig is met het nemen van energiebesparende maatregelen in de vorm van zonnepanelen en het aanbrengen van LED-verlichting. “Ik denk dat ik inmiddels de grootste mogelijke besparingen al gedaan heb, maar blijf de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen”.

Maatwerk

Naast de informatie van de ondernemers gaven ook diverse specialisten tijdens de zomeravondsessies een toelichting op de verschillende technieken, maar ook op de bedrijfseconomische aspecten en de vergunningen, die een Energieneutraal melkveebedrijf met zich meebrengen. “Melkveebedrijven hebben potentieel alle mogelijkheden om energieneutraal of zelfs energieleverend te worden. Er zijn grote daken beschikbaar voor zonnepanelen en voor heatpipes (om warmte uit de lucht te halen). De warmte die overblijft wanneer de melk gekoeld wordt kan benut worden, de mest van de koeien kan vergist worden om biogas te maken en er is ruimte om kleine windmolens te plaatsen”, vertelt Harry Roetert, projectleider van Stimuland en ondernemersadviseur agro&food voor het Ondernemershuis. Hij stelt dat er zelf boeren zijn die de warmte uit de mest benutten via een eenvoudige warmtewisselaar. “De technieken zijn al beschikbaar. Welke combinatie van technieken in welke situatie het beste en het meest rendabel is, is echter maatwerk. De overheid stelt voor een aantal technieken subsidies beschikbaar en fiscale aftrekmogelijkheden. En er zit vaak een plus op de melkprijs via de duurzaamheidsprogramma’s van de zuivelindustrie. Ook andere financieringsmogelijkheden komen er steeds meer in de vorm van huurkoop, groenfinanciering enzovoorts. Het is daarom soms een hele puzzel, maar het is zeker mogelijk energieneutraal te worden met rendabele investeringen. ‘Energieneutraal is heel normaal,’ zullen we over pakweg tien jaar zeggen”, aldus Roetert.

Wie meer wil weten over de verschillende mogelijkheden kan vrijblijvend contact met hem opnemen via harry@ondernemershuisvechtdal.nl of telefonisch: 06-13489110.

Bron: De Toren, 26-06-2019