Het Bioenergiecluster Oost-Nederland (BEON) organiseert op 11 november 2009 een bijeenkomst over de mogelijkheden voor de levering van duurzame warmte uit biomassa. Experts uit het samenwerkings­verband willen graag hun ervaring delen met gemeen­telijke gebouw- en zwembadbeheerders die te maken hebben met een grote warmtevraag en die geinteresseerd zijn in verduurzaming van deze warmtevraag. Tijdens de bijeenkomst zullen zowel grootschalige als kleinschalige mogelijk­heden van warmte­voorziening uit biomassa aan de orde komen. Tijdens of na de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om samen met de experts van BEON aan de hand van de beschikbare warmte­gegevens direct te kijken of biowarmte een optie is. De bijeenkomst zal gehouden worden bij Cogas te Almelo, één van de leden van BEON. Adres: Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo.

Meer informatie onder www.stichtingbeon.nl/agenda. Opgave bij coordinator@stichtingbeon.nl. Deelname is gratis.