Workshop over groen gas opwekking in combinatie met duurzame landbouw. De workshop wordt gehouden in samenwerking met Mineral Valley. .

Spreker

Niek Reijers die aan de universiteit Twente onlangs is afgestudeerd op het gebied van emissies van mestvergisters, zal een presentatie geven over de uitkomsten van zijn modelstudie. We zullen ook de plannen bespreken over locaties in Twente en West-Overijssel en de groen gas plannen in het nieuwe coalitie akkoord.

We zullen de meest recente inzichten delen op het gebied van mestvergisting. Zie ook presentaties op de Nieuwe Energiedag van Marieke van der Werf, René Cornelissen en Rendo.

Aanmelding

Aanmelding bij Frans Feil. Een link wordt toegezonden.

Programma

15.30 u.               opening door Frans Feil (BEON)
15.35 u                voorstelrondje van de BEON deelnemers en van Eric Kleissen, MVT
15.50 u.               presentatie Niek Reijers (afstudeerder UT)
16.10 u.               vragen
16.20 u                discussie over follow-up, onder leiding van Frans Feil en Janinka Feenstra
16.50 u.               afronding met conclusies
17.00 u                einde en ruimte tot napraten.