In de afgelopen maanden heeft mestverwerking volop in de belangstelling gestaan in de veehouderij.

Voor de provincies van Overijssel en Gelderland is een concrete strategie rond mest en mineralen van groot belang om de duurzame concurrentiekracht van de veehouderij in Oost-Nederland te versterken. De sector is van groot belang voor de economie in ons landsdeel. Ook wordt mest in beide provincies gezien als belangrijke bron voor duurzame energie. Dit vraagt om helder beleid ten aanzien van ruimte, milieu en inzet van middelen. 

BICON (Biobased Innovatie Cluster Oost-Nederland) heeft de taak op zich genomen om, samen met BEON (Bio-energie cluster Oost-Nederland), een aantal experts en organisaties uit te nodigen om gezamenlijk met de provincies een aantal lijnen voor de toekomst te bepalen ten aanzien van mestverwerking.

De meststrategiebijeenkomst is op 25 november om 15 uur bij AVR in Duiven.