BEON gaat samen met provincie voor 100 miljoen m3 groen gas in Overijssel. En wil met groene grondstoffen bouwen aan een duurzaam Oost-Nederland.

Zo opende de kersverse voorzitter René Cornelissen de Nieuwe Energiedag 2023. Ambities moeten hoog blijven. Ook landelijk. Hij is blij dat de provincie ook stevig inzet. In september is daar een goed gesprek over geweest tussen de sector en gedeputeerde Tijs de Bree. Deze liet in een videoboodschap zijn steun voor biogas blijken. Ook zijn enorme enthousiasme voor de Nieuwe Energiedag! Hij wenste vanaf Foreco iedereen een inspirerende dag toe. En dat werd het ook!

Elk jaar is de Nieuwe Energiedag weer een goed bezocht event waar mijlpalen worden getoond die zijn bereikt. In de Statenzaal was weer een breed palet aan mensen aanwezig uit de energie- en agrarische sector, de industrie, de kennisinstellingen. Ook de overheid was goed vertegenwoordigd met mensen van Rijk, provincie en gemeenten. Thema voor dit jaar was: Groen gas en groene grondstoffen – Bouwen aan een mooi Oost-Nederland. Janinka Feenstra leidde het gezelschap op bekwame en luchtige wijze door de discussies heen.

Groen gas

Groen gas is een energiedrager waar Oost-Nederland sterk in is. Voorzitter René Cornelissen begon daar al mee. Veel installaties worden in de regio ontworpen en gebouwd. Regionale netwerkbedrijven zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van groen gas projecten. Dat bleek ook uit de presentaties van Ferdinand Borsje (Cogas) en Henk Engberts (namens Coteq, Gasunie, Rendo en Enexis). Groen gas en mestvergisting houden nauw verband met de verduurzaming van de warmtevoorziening en de reductie van stikstofemissies. Dat maakt Sietse Draaijer (Referm) prachtig duidelijk in zijn voordracht. Ook gemeenten zijn belangrijk bij mestvergisting. EZK-man Karel Brasser benadrukte dit. Er is meer ruimte nodig. Hij wil graag provincies en gemeenten ondersteunen bij deze zoektocht.

Tijdens de dag werd door de UT (ITC) speciale aandacht gegeven aan digitale tools die gemeenten kunnen inzetten in hun beleid. Deze worden ontwikkeld door het Europese BIOZE-programma waarin BEON en de UT samenwerken met Franse, Duitse en Zweedse partners. De Duitse partij, 3N, was ook aanwezig op de Nieuwe Energiedag. Directeur Marie-Luise Rottmann-Meyer, gaf een prachtige verhaal over de ontwikkelingen van groen gas en biogrondstoffen in Nedersaksen.

Groene Grondstoffen

De tweede pijler van de dag werd gevormd door groene grondstoffen. Biogrondstoffen kunnen breed worden ingezet voor een beter klimaat. Zo is er steeds meer belangstelling voor de inzet van landbouwproducten in de bouw, met initiatieven als “van land tot pand”. Groene grondstoffen zijn belangrijk als alternatief voor bouwmaterialen en vervanging voor een waaier aan producten die tot op heden van fossiel worden gemaakt. Met kansen voor lokale productie, verwerking en toepassing. Eric Versteeg (Twentse Bouwboeren) en Bert van de Beld (BTG) gaven prachtige voorbeelden hiervan in hun presentaties in de parallelsessie. Dit sluit aan bij het Europese SCALE-UP programma waaraan BEON als Community of Practice aan deelneemt.

Een prachtige mijlpaal die bereikt is, is de bouw van de CO2-afvanginstallaties bij Twence. Ronald de Vries vertelde daar uitgebreid over in de parallelsessie. Marieke van der Werf (PGG/CCU-Alliantie)  gaf het belang weer van groene koolstof. Het afvangen van CO2 wordt uiterst belangrijk in de toekomst. CO2 wordt de bouwsteen voor de toekomst.

Excursies

Biogashub Oxe

De eerste excursie was naar de biogashub in Oxe. Hier zijn vijf boerderij mono-mestvergisters met elkaar verbonden met een gasleiding en leveren biogas aan een gebouw van de Geneeskundige dienst voor dieren en een industriële gasketel bij For Farmers in Deventer. Gas wordt opgeslagen in een buffertank. Stallen zijn aangepast of vernieuwd voor het leveren van verse mest om methaanverliezen en stikstofemissies tot het minimum te beperken. Vergisters en infrastructuur zijn eigendom van een gezamenlijke joint-venture. Het project is dit jaar officieel geopend en mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en met hulp van het Energiefonds Overijssel. De excursie werd samen georganiseerd met CCS.

Foreco

De tweede excursie was naar Foreco. Foreco is een van de grootste en meest innovatieve bedrijven in Oost-Nederland op het gebied van houtproducten. Van gevelbekleding tot beschoeiingspalen en op maat gemaakte speeltoestellen. Het bedrijf neemt actief deel in Europese technologieprojecten. Zij onderzoekt het impregneren van hout en de wijze waarop hout gemodificeerd kan worden met biobased producten. Doel is dat het hout op een duurzame wijze een langere levensduur krijgt. Daarnaast biedt Foreco slimme oplossingen om het gebruik van hardhout terug te dringen. De excursie werd samen georganiseerd met BTG.

Presentaties

Groen gas en groene grondstoffen

Groen gas en landbouw

  1. Nieuwe biogashubs in de maak, de rol van netwerkbeheerders en gemeenten | Ferdinand Borsje (Cogas)
  2. Stikstofreductie met mestvergisting, op naar een duurzame veeteelt | Sietse Draaijer (Referm)
  3. Netwerkbeheerders schalen invoedingscapaciteit op. Nieuwe gasleiding van Emmen naar Ommen | Henk Engberts (Coteq)

Biogrondstoffen en klimaat

  1. Groene koolstof uit rookgas. CO2-terugwinning bij de AVI van Twence  | Ronald de Vries (Twence)
  2. Van land tot pand. Verbouwen en inzet van vezelgewassen als bouwmateriaal | Eric Versteeg (Twentse bouwboeren).
  3. Biobased producten uit organische reststromen voor de industrie. Met pyrolyse en fractionering. Resultaten van het EU-Bio4Products-programma | Bert van de Beld (BTG).

 

Foto’s

Met dank aan Saskia Viet!