De tijdelijke stop op de steun voor houtige biomassa bij Rijk en provincie zorgt ervoor dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken en de kosten oplopen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het bestuur van BEON hebben zeer bezorgd gereageerd op de berichten uit Den Haag en Zwolle.

De bezorgde partijen vinden dat geen duurzame opties uitgesloten mogen worden in de warmtetransitie. De subsidiestop heeft met name gevolgen voor verduurzaming van de glastuinbouw, maar ook voor warmtenetten. Warmtenetten worden nog voor een groot deel gevoed door aardgas. De inzet van biomassa is nog hard nodig.

Hat kabinet houdt de Kamer voor dat het halen van klimaat- en energiedoelstellingen lastig samengaat met een uitfasering van houtige biomassa eerder dan 2030 en dat de kosten hoger zullen uitvallen. Dit zal uiteindelijk tot een hogere energierekening voor burgers en bedrijven leiden.

Zie documentatie