De aangekondigde tijdelijke subsidiestop op biomassa voor lage temperatuur-warmte zorgt ervoor dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken en de kosten oplopen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft namens de sector zeer bezorgd gereageerd op het bericht uit Den Haag (zie kamerbrief). Eerder reageerde het BEON-bestuur al op de effecten van het steeds verder wegvallen van de steun van de overheid voor biomassa.

De vereniging die opkomt voor duurzame energie, vindt dat we geen duurzame opties kunnen uitsluiten in de warmtetransitie. De subsidiestop heeft met name gevolgen voor verduurzaming van de glastuinbouw en diverse industriële toepassingen, maar ook voor warmtenetten. Warmtenetten worden nog voor een groot deel gevoed door aardgas. De inzet van biomassa is nog hard nodig.

PBL, TNO en ook het kabinet geven aan dat het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen lastig samengaat met een uitfasering van houtige biomassa eerder dan 2030 en dat de kosten hoger zullen uitvallen. Dit zal uiteindelijk tot een hogere energierekening voor burgers en bedrijven leiden.

Zie documentatie