Op 29 augustus komt Tobias Weide van de Fachhochschule Munster oeen voordracht te houden over het onderzoek aan de Fachhochschule Munster naar de ontwikkeling van speciale reactoren voor dunne mest waarin de verblijftijd kan worden teruggebracht tot enkele dagen. De resultaten zijn onlangs vrijgegeven in een persbericht. Ook zal hij vertellen over de nieuwe opstelling waar biogas met hoge waterstofconcentratie wordt geproduceerd (meer dan 50%). Meer informatie hieroBeide projecten worden uitgevoerd samen met BEON en worden gefinancierd door INTERREG.