Dit blijkt uit een drietal studies die BEON-deelnemers over het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

HoSt liet Monteny Milieu Advies de milieueffecten doorrekenen van stalaanpassingen, vergisting en digestaat opwerking. De duurzame stal levert niet alleen een stevige stikstofreductie op (van 13 naar 5-8 kg NH3 per dier), maar ook een stevige winst op de biogas productie (in de praktijk ruim 8 m3 CH4 per ton mest). Wat stikstof betreft, wordt de grootste slag gewonnen bij de toediening van de mest op het land. Door het vervangen van kunstmest door mineralen uit mest halveert de uitstoot van 20 naar 6-8 kg NH3 per dier! Het rapport is helder opgesteld en onderbouwt haar conclusies met duidelijke referenties uit literatuur en praktijk.

Het belang van kunstmestvervanging wordt ook bevestigd door CCS. René Cornelissen presenteerde de resultaten van de studie van zijn bureau op de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland. Hij is ook niet over één nacht ijs gegaan en heeft de berekeningen voor publicatie laten checken door experts van de WUR. Resultaten van CCS zijn ook meegenomen in de Position paper van het Platform Groen Gas Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas.

Als alle melkveehouderijen de mest duurzaam zouden verwerken, zou dit een reductie opleveren van bijna 20 miljoen kg N, zo blijkt uit de UT-doctoraalstudie van Niek Reijers. Niek presenteerde de studie begin dit jaar en werd begeleid door Mineral Valley Twente, een organisatie die zeer begaan is met de kwaliteit van de bodem.

Op details verschillen de drie studies, maar de conclusies zijn hetzelfde: maak werk van de verduurzaming van de melkveehouderij door stalaanpassing, kunstmestvervanging en vergisting. Gebruik hiervoor een deel van de stikstofmiljarden. De provincie Overijssel was daarmee al een beetje begonnen. Ze ondersteunt de stalaanpassingen en andere maatregelen rondom mestvergisting met een aparte subsidieregeling van 1,2 miljoen euro. Zij hoopt daarmee ruim 70 ton NH3 te besparen.

Er past wel een voorbehoud. De praktijk is vaak weerbarstig. De reducties die zijn berekend, zijn uitdagend te realiseren.  Dit benadrukt Sjaak Gunnewiek van HoSt. Daarom is het belangrijk om meetplannen op te stellen en pilots uit te voeren om daadwerkelijke reducties vast te stellen. En dat op basis van geaccrediteerde meetprotocollen. Dat is van groot belang.

Lees ook:
Position paper Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas